About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Mijn naam is maar een woord, mijn leven een verhaal… Onderzoek naar de meerwaarde van het werken met een levensboek in dagverzorgingscentrum De mantel

2016
Gielen, Karen
Bachelor in de interdisciplinaire ouderenzorg

Abstract :
Iedereen heeft zijn geschiedenis, een eigen levensverhaal. Het levensverhaal kan omschreven worden als de persoonlijke levensgeschiedenis die door de persoon verteld wordt. Het verleden maar ook het heden en de toekomst kunnen hierin aan bod komen.
Al deze informatie kan in een boek worden opgetekend, een levensboek. Het levensboek is een tastbare vorm waarin het levensverhaal wordt beschreven. Dit kan door middel van tekst maar ook door foto’s, belangrijke documenten, enzovoort.

Het werken met een levensboek in een dagverzorgingscentrum is nog vrij onbekend. Vertrekkend vanuit het levensboek dat gekend is in de residentiële voorzieningen heb ik zelf een levensboek ontwikkeld aangepast aan de werking van een dagverzorgingscentrum. Ik wil met de opmaak van dit levensboek niet enkel de nadruk leggen op de herinneringen maar ook zeker belang hechten aan het verblijf van de gebruiker in het dagverzorgingscentrum met een overzicht van alle mooie momenten van de gebruiker tijdens het verblijf in het dagverzorgingscentrum door o.a. het gebruik van foto’s, eigen tekstjes, eigen uitspraken, enzovoort.

Samen met twee gebruikers ben ik gestart met de opmaak van hun levensboek, ieder afzonderlijk. De twee hoofddoelstellingen die ik wil bereiken is ten eerste dat we de gebruiker beter leren kennen. Door samen te werken aan de opmaak van een levensboek wordt het contact tussen de hulpverlener en de gebruiker versterkt, wat kan leiden tot verhoging van het welbevinden van de gebruiker.
Ten tweede geeft het levensverhaal meer informatie over de wensen, behoeften en verlangens van de gebruiker. Door het hebben van meer kennis kunnen we ook beter zorg op maat bieden.
Buiten deze twee hoofddoelstellingen worden er nog enkele doelen beschreven in deze bachelorproef.

Het werken met levensverhalen en levensboeken kan zeker een meerwaarde opleveren in een dagverzorgingscentrum maar er moet voldoende kennis aanwezig zijn bij het multidisciplinaire team. In het praktische gedeelte beschrijf ik zes belangrijke principes waarvan hulpverleners zich bewust moeten zijn en de houding en vaardigheden die die hulpverleners moeten bezitten om te kunnen werken met levensverhalen. Daarnaast bespreek ik enkele mogelijke stappen bij het vastleggen van het levensverhaal.
Ook is in het praktisch gedeelte een plan van aanpak terug te vinden om goed doordacht van start te gaan. Continue evaluatie is onmiskenbaar voor het slagen van dit project!

In het besluit formuleer ik een antwoord op mijn onderzoeksvraag.

COLLATIE: 46 pagina’s, 1 bijlage

TREFWOORDEN: Levensverhaal, levensboek, reminiscentie

INHOUDSDESKUNDIGE: Ingrid Debrier, Coördinator Sociaal Huis OCMW Lommel

CONTACT: gielenkaren@hotmail.com

Full text:
File Size Type Checksum  
Mijn_naam_is_maar_een_woord_mijn_leven_een_verhaal....pdf 1 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 3814 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Gielen, K. (2016). Mijn naam is maar een woord, mijn leven een verhaal… Onderzoek naar de meerwaarde van het werken met een levensboek in dagverzorgingscentrum De mantel. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c572e50155c590cb8c0ab0.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer