About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018


1,161 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
dc.title : Mijn naam is maar een woord, mijn leven een verhaal… Onderzoek naar de meerwaarde van het werken met een levensboek in dagverzorgingscentrum De mantel
dc.creator : Gielen, Karen
dc.subject :
dc.description.abstract : Iedereen heeft zijn geschiedenis, een eigen levensverhaal. Het levensverhaal kan omschreven worden als de persoonlijke levensgeschiedenis die door de persoon verteld wordt. Het verleden maar ook het heden en de toekomst kunnen hierin aan bod komen. Al deze informatie kan in een boek worden opgetekend, een levensboek. Het levensboek is een tastbare vorm waarin het levensverhaal wordt beschreven. Dit kan door middel van tekst maar ook door foto’s, belangrijke documenten, enzovoort. Het werken met een levensboek in een dagverzorgingscentrum is nog vrij onbekend. Vertrekkend vanuit het levensboek dat gekend is in de residentiële voorzieningen heb ik zelf een levensboek ontwikkeld aangepast aan de werking van een dagverzorgingscentrum. Ik wil met de opmaak van dit levensboek niet enkel de nadruk leggen op de herinneringen maar ook zeker belang hechten aan het verblijf van de gebruiker in het dagverzorgingscentrum met een overzicht van alle mooie momenten van de gebruiker tijdens het verblijf in het dagverzorgingscentrum door o.a. het gebruik van foto’s, eigen tekstjes, eigen uitspraken, enzovoort. Samen met twee gebruikers ben ik gestart met de opmaak van hun levensboek, ieder afzonderlijk. De twee hoofddoelstellingen die ik wil bereiken is ten eerste dat we de gebruiker beter leren kennen. Door samen te werken aan de opmaak van een levensboek wordt het contact tussen de hulpverlener en de gebruiker versterkt, wat kan leiden tot verhoging van het welbevinden van de gebruiker. Ten tweede geeft het levensverhaal meer informatie over de wensen, behoeften en verlangens van de gebruiker. Door het hebben van meer kennis kunnen we ook beter zorg op maat bieden. Buiten deze twee hoofddoelstellingen worden er nog enkele doelen beschreven in deze bachelorproef. Het werken met levensverhalen en levensboeken kan zeker een meerwaarde opleveren in een dagverzorgingscentrum maar er moet voldoende kennis aanwezig zijn bij het multidisciplinaire team. In het praktische gedeelte beschrijf ik zes belangrijke principes waarvan hulpverleners zich bewust moeten zijn en de houding en vaardigheden die die hulpverleners moeten bezitten om te kunnen werken met levensverhalen. Daarnaast bespreek ik enkele mogelijke stappen bij het vastleggen van het levensverhaal. Ook is in het praktisch gedeelte een plan van aanpak terug te vinden om goed doordacht van start te gaan. Continue evaluatie is onmiskenbaar voor het slagen van dit project! In het besluit formuleer ik een antwoord op mijn onderzoeksvraag. COLLATIE: 46 pagina’s, 1 bijlage TREFWOORDEN: Levensverhaal, levensboek, reminiscentie INHOUDSDESKUNDIGE: Ingrid Debrier, Coördinator Sociaal Huis OCMW Lommel CONTACT: gielenkaren@hotmail.com
dc.publisher : Hogeschool PXL
dc.contributor :
dc.date : 2016
dc.type : Bachelorproef
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c572e50155c590cb8c0ab0
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Bachelor in de interdisciplinaire ouderenzorg
etd.degree.level : Bachelor na Bachelor
etd.degree.discipline :
etd.degree.grantor : Hogeschool PXL
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer