About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Interdisciplinair samenwerken aan ontwikkelingskansen voor kleuters in Jimma. Guidelines to stimulate the use of language.

2016
Vaes, Kinou
Professionele bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs

Abstract :
Het onderzoek is een interdisciplinaire samenwerking van studenten uit verschillende departementen. Ikzelf studeer kleuteronderwijs en ik heb deze bachelorproef op poten gekregen samen met één studente Social work en twee studentes Ergotherapie. Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de schoolse competenties en vaardigheden die bij een kind tussen de leeftijd van nul tot zes jaar in het onderwijs gestimuleerd wordt in Jimma. We zijn eerst nagegaan welke personen er van essentieel belang zijn bij de ontwikkeling van het kind. Nadien zijn we ons zowel bij de leerkrachten als bij de ouders gaan bevragen over hun visie op het onderwijs. Uit dit onderzoek is gebleken dat over het algemeen ' taal ' als zeer belangrijk wordt beschouwd. Met deze visie voor ogen hebben we dan een bundel van guidelines opgesteld en uitgetest met als doel dat de kleuters op hun eigen ontwikkelingsniveau kunnen functioneren in de klas. Het is van groot belang om communicatie te stimuleren tussen de leerkrachten en leerlingen maar ook tussen de leerlingen onderling. De guidelines zullen zorgen voor een houvast en voor structuur voor de leerkrachten. Op die manier kunnen ze na afloop van onze stage, dit als instrument blijven gebruiken.

Full text:
File Size Type Checksum  
Bachelorproef_Kinou-1.pdf 2 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 3842 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Vaes, K. (2016). Interdisciplinair samenwerken aan ontwikkelingskansen voor kleuters in Jimma. Guidelines to stimulate the use of language.. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c572e50155c5992d001132.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer