About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Zo gewoon mogelijk buitengewoon! Het perspectief op inclusief onderwijs van de leerkrachten en de zorgcoördinatoren van het lager onderwijs in het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap te Genk

2016
Duvan, Filiz
Professionele bachelor in het sociaal werk

Abstract :
Zo gewoon mogelijk buitengewoon! is een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van leerkrachten en zorgcoördinatoren van het lager onderwijs uit de Genkse Gemeenschapsbasisscholen bij het toepassen van maatregelen i.f.v. inclusief onderwijs (M-decreet).
Met behulp van een steekproefgrootte van tien diepte-interviews heb ik getracht om de ervaringen van leerkrachten en zorgcoördinatoren van het lager onderwijs in kaart te brengen. Uit dit onderzoek kan ik concluderen dat er naast enkele positieve bedenkingen ook verschillende bezorgdheden en noden zijn bij leerkrachten en zorgcoördinatoren aangaande het M-decreet.
De resultaten tonen aan dat er voor een succesvolle implementatie van inclusief onderwijs alsnog voor een positieve beeldvorming van leerkrachten en zorgcoördinatoren, nog verschillende veranderingen noodzakelijk zijn.

Full text:
File Size Type Checksum  
Duvan_Filiz_bachelorproef.pdf 785 KB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 4212 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Duvan, F. (2016). Zo gewoon mogelijk buitengewoon! Het perspectief op inclusief onderwijs van de leerkrachten en de zorgcoördinatoren van het lager onderwijs in het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap te Genk. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Social Work.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c572e50155c599e0501297.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer