About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018


1,161 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
dc.title : De integratie van de internationale studenten aan de UHasselt
dc.creator : de Vries, Maria Johanna
dc.subject :
dc.description.abstract : Het onderwerp van mijn bachelorproef is de integratie van de internationale studenten aan de UHasselt. Deze tracht ik te verbeteren door er onderzoek naar te voeren en aanbevelingen te doen naar alle betrokkenen. Specifieker zal ik de huidige stand van zaken en de mening van de internationale studenten vastleggen. Vervolgens zal ik met deze gegevens in mijn achterhoofd concrete aanbevelingen doen en mogelijkheden aanreiken die de verschillende partners kunnen verwezenlijken. Door literatuuronderzoek wil ik de nodige kennis opbouwen, waarna ik met behulp van een online enquête en diepte-interviews zowel kwantitatief en kwalitatief onderzoek zal doen. Dit met het doel data te verzamelen. Deze zal ik respectievelijk met een datamatrix en transcripties analyseren om er tot slot gegronde conclusies uit te trekken en gefundeerde aanbevelingen te doen naar de stakeholders toe. De belangrijkste conclusie die ik maakte is dat de huidige problemen zich enerzijds vooral situeren op vlak van het contact tussen de lokale bevolking en de internationale studenten en anderzijds bij de taalbarrière.
dc.publisher : Hogeschool PXL
dc.contributor :
dc.date : 2016
dc.type : Bachelorproef
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c572e50155c59f0d861855
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Professionele bachelor in het sociaal werk
etd.degree.level : Bachelor
etd.degree.discipline : Maatschappelijk werk
etd.degree.grantor : Hogeschool PXL
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer