About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018


1,135 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
ETD
Title : De integratie van de internationale studenten aan de UHasselt
Author :
de Vries, Maria Johanna
Abstract : Het onderwerp van mijn bachelorproef is de integratie van de internationale studenten aan de UHasselt. Deze tracht ik te verbeteren door er onderzoek naar te voeren en aanbevelingen te doen naar alle betrokkenen.
Specifieker zal ik de huidige stand van zaken en de mening van de internationale studenten vastleggen. Vervolgens zal ik met deze gegevens in mijn achterhoofd concrete aanbevelingen doen en mogelijkheden aanreiken die de verschillende partners kunnen verwezenlijken.
Door literatuuronderzoek wil ik de nodige kennis opbouwen, waarna ik met behulp van een online enquête en diepte-interviews zowel kwantitatief en kwalitatief onderzoek zal doen. Dit met het doel data te verzamelen. Deze zal ik respectievelijk met een datamatrix en transcripties analyseren om er tot slot gegronde conclusies uit te trekken en gefundeerde aanbevelingen te doen naar de stakeholders toe.
De belangrijkste conclusie die ik maakte is dat de huidige problemen zich enerzijds vooral situeren op vlak van het contact tussen de lokale bevolking en de internationale studenten en anderzijds bij de taalbarrière.
Publisher : Hogeschool PXL
Publication date : 2016
Full text :
File Size Type Checksum  
deVries_MariaJohanna_bachelorproef.pdf 3 MB PDF MD5 Open file
Appendices :
File Size Type Checksum  
Type : Bachelorproef
Language :
Dutch
Rights : All rights reserved
Degree name : Professionele bachelor in het sociaal werk
Degree level : Bachelor
Discipline : Maatschappelijk werk
Grantor of degree : Hogeschool PXL
Department : PXL-Social Work
Awards :
Status : PUBLISHED
Persistent Identifier :
Created : 07/07/2016 15:49
Last modified : 12/02/2017 22:18
Collections :
PXL-Social Work
2016
11403004
Views : 844
Downloads : 148
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer