About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,260 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
dc.title : Bewonersparticipatie Een onderzoek naar de leefbaarheid binnen de Zonnestraat
dc.creator : Poelmans, Imke
dc.subject :
dc.description.abstract : In deze bachelorproef werd het onderzoeksdoel 'Tegen mei 2016 exploreert de onderzoekster de leefbaarheid van de Zonnestraat en formuleert adviezen voor het SVK midden Limburg, om deze leefbaarheid te behouden of te vergrotení behandeld. Hiervoor is er een onderzoek opgestart bij alle SVK huurders binnen de Zonnestraat. Zij zijn, door middel van diepte-interviews, bevraagd over hun mening en ervaring omtrent de leefbaarheid in hun woonblok. Deze resultaten zijn op hun beurt samen gezet en geanalyseerd. De belangrijkste conclusie die getrokken kan worden, is het feit dat de bewoners relatief tevreden zijn over de leefkwaliteit binnen de Zonnestraat, al moet er hier en daar wel iets aangepast worden.
dc.publisher : Hogeschool PXL
dc.contributor :
dc.date : 2016
dc.type : Bachelorproef
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c572e50155c5a578341c01
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Professionele bachelor in het sociaal werk
etd.degree.level : Bachelor
etd.degree.discipline : Maatschappelijk werk
etd.degree.grantor : Hogeschool PXL
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer