About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Onderzoek jongvolwassenen in collectieve schuldenregeling. Wat zijn de kenmerken van jongeren in collectieve schuldenregeling, de predictoren van jongeren in collectieve schuldenregeling en de kenmerken van collectieve schuldenregeling bij jongeren?

2017
Arits, Eline
Professionele bachelor in het sociaal werk

Abstract :
Deze bachelorproef vat het onderwerp aan van jongvolwassenen in collectieve schuldenregeling (CSR) en geconfronteerd worden met complexe problematiek van schuldenlast in BelgiŽ, met als doel een beeld te vormen van deze risicogroep.
Dit onderzoek is uitgevoerd volgens een literatuurstudie bestaande uit een wettelijk kader omtrent collectieve schuldenregeling en een maatschappelijke context van schuldenlast in BelgiŽ. Het praktijkgedeelte is toegepast op tweehonderd verzamelde dossiers binnen de geselecteerde doelgroep, dit volgens de kwantitatieve onderzoeksmethode. De doelgroep zijn jongvolwassenen van 18 tot 30 jaar die een aanvraag indienden tot collectieve schuldenregeling van 2010 tot en met 2016 op de arbeidsrechtbank van Hasselt.
Voor deze bachelorproef zijn volgende onderzoeksvragen ontwikkeld: Wat zijn de kenmerken van jongeren in collectieve schuldenregeling? Wat zijn de predictoren van jongeren in collectieve schuldenregeling? Wat zijn de kenmerken van collectieve schuldenregeling bij jongeren?
De voornaamste conclusies van dit onderzoek zijn dat de meerderheid van de resultaten overeenstemmen met de geraadpleegde cijfers van de stad Hasselt en de provincie Limburg, in vergelijking met de literatuurstudie. Slechts over enkele details zijn geen resultaten bekend of zijn niet overeenkomstig met het theoretisch kader.

Full text:
File Size Type Checksum  
Arits_Eline_bachelorproef.pdf 1 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 4903 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Arits, E. (2017). Onderzoek jongvolwassenen in collectieve schuldenregeling. Wat zijn de kenmerken van jongeren in collectieve schuldenregeling, de predictoren van jongeren in collectieve schuldenregeling en de kenmerken van collectieve schuldenregeling bij jongeren?. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Social Work.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8215c86dfb7015c86e359af015e.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer