About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018


1,161 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
dc.title : FINAH in de thuissituatie: de validatie van het functioneringsinstrument NAH
dc.creator : Vastmans, Jens
Castermans, Lore
Hoebrechts, Martijn
dc.subject :
dc.description.abstract : Inleiding: Het FINAH-instrument is ontwikkeld voor personen met een niet-aangeboren hersenaandoening om de hinder bij de persoon met NAH en de mantelzorger op vlak van activiteiten en participatie in kaart te brengen. Doel: Het valideren van het functioneringsinstrument NAH bij personen met een NAH in de thuissetting door middel van de validiteit en betrouwbaarheid te onderzoeken. Methode: Het FINAH-instrument werd in de thuissituatie bij personen met NAH, hun mantelzorger en een betrokken hulpverlener afgenomen, met als doel de correlaties en/of discrepantie tussen de antwoorden te vergelijken. Het FINAH-instrument werd twee keer afgenomen om de test-retest betrouwbaarheid te achterhalen. Tenslotte werd er simultaan met het FINAH ook de WHODAS 2.0 afgenomen bij de cliŽnt om de validiteit te testen. Resultaten: Uit de resultaten van de analyse die verbanden blootlegt tussen antwoorden van cliŽnt, mantelzorger en hulpverlener blijkt dat 71% correct wordt ingeschat door hulpverlener, 18% onderschat de hinder, 16% overschat de hinder. Bij de test-retest betrouwbaarheid is 70% van de antwoorden bij het tweede testmoment overeenkomen met de antwoorden van het eerste testmoment. Bij de vergelijking tussen FINAH en WHODAS is 83% van de overeenkomstige items vergelijkbaar zijn. Conclusie: Verder onderzoek zal nodig zijn om de validiteit en betrouwbaarheid van het FINAH te bewijzen. Het FINAH kan gebruikt worden door de hulpverlener om beter zicht te krijgen op de hinder van de cliŽnt en mantelzorger.
dc.publisher : Hogeschool PXL
dc.contributor :
dc.date : 2017
dc.type : Bachelorproef
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8215c86dfb7015c86e6107d0409
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Professionele bachelor in de ergotherapie
etd.degree.level : Bachelor
etd.degree.discipline :
etd.degree.grantor : Hogeschool PXL
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer