About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018


1,168 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
dc.title : RoomScreening voor Zorgeloos Wonen met MS/CVA. Een literatuuronderzoek en praktische uitwerking
dc.creator : Winters, Eline
Damm, Jolien
dc.subject :
dc.description.abstract : Inleiding: Personen met MS en CVA kunnen verschillende problemen ondervinden in het dagelijks leven. Wanneer er thuis moeilijkheden voorkomen in het uitvoeren van activiteiten en rollen kan dit leiden tot een verminderd welbevinden en verminderde participatie. Doel: Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een screeningslijst om na te gaan welke problemen MS- en CVA-patiŽnten ondervinden in de thuissituatie, om vervolgens gericht advies te kunnen geven waardoor de behandeling van de knelpunten afgestemd kan worden op de noden van de doelgroep. Methode: Voor deze bachelorproef is er een literatuurstudie gedaan op databanken zoals Bohn Stafleu, Cinahl en Medline alsook op zoekmachines zoals Google Scholar en PubMed. Het praktisch onderzoek gebeurde in 2 periodes in het Revalidatie en MS centrum te Overpelt. Tijdens de eerste periode werd de algemene versie door 5 MS- en 5 CVA-patiŽnten ingevuld. Tijdens de tweede periode werd de bewonersversie door 7 MS- en 4 CVA-patiŽnten ingevuld. De online enquÍte werd ingevuld door 19 MS- en 5 CVA-patiŽnten. Resultaten: De aangegeven problemen en symptomen in de thuissituatie gaven veel gelijkenissen. Hierdoor kon de screeningslijst aangepast worden naar de noden van zowel MS- als CVA-patiŽnten en kon ter advies ook een hulpmiddelenlijst opgesteld worden. De handleiding werd te lang bevonden en werd aangepast. Conclusie: Er werden voldoende resultaten gevonden met betrekking tot de problematiek van deze doelgroepen. Literatuur omtrent specifieke problemen in de thuissituatie is moeilijk te vinden. Voor het vervolg van dit onderzoek moet de screeningslijst getest worden in de thuisomgeving van MS- en CVA-patiŽnten. Trefwoorden: MS, CVA, Aangepast wonen, RoomScreening, Hulpmiddelen
dc.publisher : Hogeschool PXL
dc.contributor :
dc.date : 2017
dc.type : Bachelorproef
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8215c86dfb7015c86fb01810ce5
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Professionele bachelor in de ergotherapie
etd.degree.level : Bachelor
etd.degree.discipline :
etd.degree.grantor : Hogeschool PXL
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer