About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Oost west, thuis best? Een literatuurstudie en kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van bewoners in een woonzorgcentrum bij het verlies van de vertrouwde woning door de transfer naar een woonzorgcentrum.

2017
Weytjens, An
Draak, Joyce
Professionele bachelor in het sociaal werk

Abstract :
In functie van de opleiding Maatschappelijk Werk aan de Hogeschool PXL te Hasselt werd deze bachelorproef verwezenlijkt. De doelstelling van het onderzoek is het verkennen van de rouwreacties die ouderen ervaren bij de transfer van de vertrouwde woning naar een WZC. Hieraan gekoppeld wordt er nagegaan in welke mate deze verlieservaring invloed heeft op het subjectief welbevinden van de bewoners. Tot slot werd er een bevraging gedaan naar de opvangmogelijkheden binnen de verschillende WZC.
Door middel van een literatuurstudie en een kwalitatieve bevraging bij de doelgroep verspreid over 2 WZC werd relevante data verzameld. Er werd een semigestructureerd interview opgesteld op basis van het K.E.R.N.-model van de MŲnnink. De deelnemende bewoners werden geselecteerd op basis van een score op de KATZ-schaal1. Personen die 1 of 2 scoorden bij oriŽntatie in tijd en ruimte kwamen in aanmerking. In samenspraak met de stageplaats werd de uiteindelijke selectie volgens bovenvermelde inclusiecriteria gemaakt.
Bij het verwerken van de data werd er een onderscheid gemaakt tussen beide WZC om uiteenlopende resultaten in kaart te brengen. Het onderzoek leverde een overzicht op van de frequente rouwreacties bij het verlies van de vertrouwde woning. Hieruit bleek dat 59% van de bewoners verdriet heeft. Verder gaf 31% aan dat opluchting het gevolg was van de transfer naar een WZC. Uit het onderzoek is gebleken dat het subjectief welbevinden bij de bewoners uit WZC Bessemerberg sterker is aangetast dan bij de bewoners uit WZC Berckenbosch. WZC Bessemerberg scoort 62% op het subjectief welbevinden, WZC Berckenbosch scoort beter, namelijk 65%. Deze resultaten zijn te wijten aan het feit dat de bewoners uit WZC Berckenbosch hoger scoorden op het element nu-in-relatie-tot-later. Er kan besloten worden dat in beide WZC het subjectief welbevinden is aangetast door het verlies van de vertrouwde woning. Uit bevraging van de opvangmogelijkheden bleek dat 69% aangaf dat er niet voldoende rond rouw wordt gewerkt.
Vanuit maatschappelijk perspectief worden er aanbevelingen gegeven om de eigenwaarde en het nu-in-relatie-tot-later van de bewoners te verbeteren. Vervolgens werd er advies gegeven aan de 2 WZC om het subjectief welbevinden optimaal te ondersteunen.

Full text:
File Size Type Checksum  
Weytens_An_Draak_Joyce_bachelorproef.pdf 1017 KB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 4299 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Weytjens, A., Draak, J. (2017). Oost west, thuis best? Een literatuurstudie en kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van bewoners in een woonzorgcentrum bij het verlies van de vertrouwde woning door de transfer naar een woonzorgcentrum.. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Social Work.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8215c86dfb7015c86fc81b50f43.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer