About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,242 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
ETD
Title : Het belang van de ergotherapeut bij duurzame tewerkstelling. Een literatuur- en praktijkonderzoek
Author :
Wyndaele, Maarten
Verlaenen, Evi
Abstract : Inleiding: De overlevingskansen na een kankerdiagnose stijgen. Recentelijk is kanker erkend als een chronische ziekte. Hierdoor kunnen ex-kankerpatiŽnten op meer steun rekenen wanneer ze weer aan het werk gaan. Door het steeds meer opkomende ziektebeeld burn-out, de problematiek rond arbeidsintegratie bij langdurige zieken en de verhoging van de pensioenleeftijd kan de input van een ergotherapeut een meerwaarde bieden binnen de arbeidssector.

Doel: Het doel was het aftoetsen van de meerwaarde van ergotherapie bij duurzame tewerkstelling.

Methode: Het onderzoek kadert binnen een Project Wetenschappelijk Onderzoek. Voor deze bachelorproef is er een literatuurstudie gebeurd met de volgende databanken TRIPDATABASE, PUBMED, EBSCOHOST, SPRINKERLINK, COCHRANE LIBARY. Verder is er praktijkstudie uitgevoerd binnen GTB Limburg en GOB AZERTiE waarbij de werking werd bekeken en de invloed op duurzame (her-)tewerkstelling.

Resultaten: Er zijn verschillende factoren die (her-)tewerkstelling positief en negatief kunnen beÔnvloeden. Onderzoekers in de geraadpleegde literatuur raken het niet eens over deze factoren. Er is te weinig bekend over de (her-)tewerkstelling van personen met een chronische ziekte na vijf of tien jaar en over de duurzaamheid hiervan. Ook werden een aantal therapieŽn beschreven, waarbij sterke resultaten worden behaald. Maar ook hier zijn de meningen verdeeld over de verschillende auteurs.

Conclusie: De ergotherapeut kan een belangrijke rol spelen naar de duurzaamheid van een (her-)tewerkstelling. Zeker in combinatie met een multidisciplinair team. De taak van een ergotherapeut bij het her-tewerkstellingsproces is niet voldoende omschreven in de literatuur. Er is in het algemeen weinig literatuur te vinden omtrent ergotherapie op de arbeidsmarkt. Over de duurzaamheid van een her-tewerkstelling op de lange termijn is niets te vinden.
Trefwoorden: Ergotherapie, her-tewerkstelling, kanker, duurzaam werk, kanker-overlevers en herstel focus.


Publisher : Hogeschool PXL
Publication date : 2017
Full text :
File Size Type Checksum  
Bachelorproef evi_verlaenen-maarten-wyndaele.pdf 759 KB PDF MD5 Open file
Appendices :
File Size Type Checksum  
Type : Bachelorproef
Language :
Dutch
Rights : All rights reserved
Degree name : Professionele bachelor in de ergotherapie
Degree level : Bachelor
Discipline :
Grantor of degree : Hogeschool PXL
Department : PXL-Healthcare
Awards :
Status : PUBLISHED
Persistent Identifier :
Created : 08/06/2017 12:05
Last modified : 01/05/2018 17:06
Collections :
Ergotherapie
2017
11304624
Views : 592
Downloads : 494
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer