About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
dc.title : Wacht eens even De beleving van ouders van een kind met een beperking tijdens de wachtperiode op thuisbegeleiding
dc.creator : Tans, Lore
dc.subject :
dc.description.abstract : Deze bachelorproef spitst zich toe op de beleving van ouders van een kind met een beperking tijdens de wachtperiode op thuisbegeleiding. Thuisbegeleiding is een belangrijke hulp voor ouders om in hun leefomgeving antwoord te krijgen op hun vragen en om een stimulerende omgeving voor het kind op te bouwen. Toch geraken ouders niet altijd aan de hulp op het moment dat ze deze nodig hebben en worden ze genoodzaakt om weken of maanden te wachten. Dat wachten lijkt een evidentie, omdat de hulp niet eerder beschikbaar is. Maar hoe beleven ouders die periode die ze moeten overbruggen tot ze effectief hulp krijgen? Aan de hand van kwalitatief onderzoek bevroeg ik ouders die in de wachttijd zitten of hebben gezeten. Aan de hand van de resultaten kom ik tot enkele conclusies die de draaglast van ouders tijdens deze periode kunnen verhogen of verlagen. Zo is communicatie vanuit de thuisbegeleidingsdienst een belangrijke factor om ouders een houvast en een zekerheid te bieden. Het hebben van een onderbouwd sociaal netwerk zorgt er mee voor dat ouders de last die ze ervaren tijdens deze periode kunnen delen met anderen, wat hun draagkracht ten goede komt.
dc.publisher : Hogeschool PXL
dc.contributor :
dc.date : 2017
dc.type : Bachelorproef
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8215c86dfb7015c8731127015b9
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Professionele bachelor in het sociaal werk
etd.degree.level : Bachelor
etd.degree.discipline : Maatschappelijk werk
etd.degree.grantor : Hogeschool PXL
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer