About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,242 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
dc.title : MOLECULAIR BIOLOGISCHE DETECTIE EN KWANTIFICATIE VAN ERWINIA AMYLOVORA
dc.creator : Thys, Nathalie
dc.subject :
dc.description.abstract : In de fruitsector komen verschillende pathogenen voor die de opbrengst van de oogst drastisch kunnen verminderen. Erwinia amylovora is een van deze pathogenen. Het is een gramnegatieve bacterie die bacterievuur veroorzaakt, en dit vooral bij planten van de familie Rosaceae. De term bacterievuur komt van de typische symptomen nl. het zwart verkleuren van bladeren en bloesems, alsof ze door vuur verschroeid zijn. Elk jaar kunnen appel- en peertelers geconfronteerd worden met de nefaste gevolgen van deze bacterieziekte. Omwille van de snelle verspreiding van bacterievuur zijn moleculaire detectiemethodes zeer geschikt. De snelheid en de grote gevoeligheid van deze technieken zorgen ervoor dat bacterievuur al in een vroeg stadium gedetecteerd kan worden en dit op een relatief korte termijn. Dit heeft als gevolg dat er geen symptomen nodig zijn om een diagnose te stellen. Het doel van deze bachelorproef is het ontwikkelen van een LAMP- en qPCR-protocol waardoor er een snelle, betrouwbare en respectievelijk kwalitatieve en kwantitatieve detectie van E. amylovora mogelijk is. Tijdens het uitvoeren van het LAMP-protocol, ontstond er een probleem met de negatieve controles. Bij het uitvoeren van de LAMP-reactie vertoonde vaak één blanco in een reeks herhalingen van blanco’s een positief resultaat. Verschillende opties werden geprobeerd om dit te voorkomen maar telkens dook hetzelfde probleem op. Daarom werd er besloten om het LAMP-protocol niet verder te optimaliseren. Het uitgewerkte qPCR-protocol werd getest op DNA geïsoleerd uit een reincultuur van E. amylovora, op spiked stalen (op DNA-niveau en op organisme-niveau) en op geïnfecteerde stalen. Deze testen bevestigden dat qPCR zeer geschikt is voor een kwantitatieve detectie van E. amylovora. Sleutelwoorden: appel, DNA-extractie, Erwinia amylovora, bacterievuur, LAMP, peer, qPCR, real-time PCR, Rosaceae
dc.publisher : Hogeschool PXL
dc.contributor :
dc.date : 2017
dc.type : Bachelorproef
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8215c86dfb7015c8734a3821901
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Professionele bachelor in de agro- en biotechnologie
etd.degree.level : Bachelor
etd.degree.discipline : Biotechnologie: Cel- en gentechnologie
etd.degree.grantor : Hogeschool PXL
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer