About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Economie: project economische vaardigheden

2017
Van Briel, Stef
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
Is het haalbaar om alle leerlingen uit de eerste graad via een project economische basisvaardigheden mee te geven? Dat is de onderzoeksvraag die we aan de hand van de literatuurstudie en het project willen beantwoorden.

Als eerste hebben we onderzocht of er al elementen terugkwamen in de leerplannen. In elk leerplan is er geen enkel project economische basisvaardigheden opgenomen. Enkel de leerlingen die één van de economische richtingen volgen, krijgt een basis aan economische vaardigheden mee. De andere leerlingen vallen dus uit de boot. Het is wel belangrijk dat ook zij een basis aan economische vaardigheden mee krijgen. Ze zullen dit later in het dagelijks leven zeker nog kunnen gebruiken. Vandaar dat wij zelf ook zo’n project gaan ontwerpen!
(GO, OVSG, POV, VVKSO, info over leerplannen en basisvorming, 2016)

Bestaan er dan helemaal geen projecten economische basisvaardigheden? Natuurlijk wel. Zo heeft Vlajo enkele projecten uitgewerkt, bijvoorbeeld 'Talent4Event’ en 'Vlajo Challenge’. Vlajo is een organisatie die samenwerkt met de Vlaamse overheid op vlak van innoveren en ondernemen. Vlajo wil de ondernemingszin van jongeren stimuleren. Deze bachelorproef is echt gebaseerd op de economische basisbegrippen en –vaardigheden. Dit komt in mindere mate aan bod bij 'Talent4Event’. In het project van Vlajo ligt de nadruk op een plezierig project uitvoeren. In deze bachelorproef wordt creativiteit en plezier gecombineerd met toch ook wel een leerrijk gedeelte. Het is ook de bedoeling dat de leerlingen de volgende jaren kiezen voor een economische richting. Dat komt ook bij het project van Vlajo minder aan bod. Daarom kan deze bachelorproef, met een duidelijk doel, echt een meerwaarde bieden aan het onderwijs. (Vlajo, programma’s, 2016)

Er zijn amper economische projecten in de scholen. Er is dus wel degelijk nood aan een project economische basisvaardigheden. Er zijn ook tal van onderwerpen die hierin aan bod kunnen komen. Het meest voor de hand liggende onderwerp blijkt dus 'budgetbeheer’ en 'omgaan met geld’ te zijn. Ongeveer de helft van de ondervraagde leerkrachten voelt zich wel niet aangetrokken om zo’n project uit te voeren. Veel leerkrachten voelen zich dus ook niet aangetrokken om zelf de handen uit de mouwen te steken. Daarom gaan wij een project ontwerpen die zo goed mogelijk rekening houdt met de bovenstaande onderwerpen om het project inhoudelijk in te vullen. (Afgenomen enquête in stagescholen, WICO scholengemeenschap, 2016)

Na het uitvoeren van het hiervoor vermelde project kunnen we daar een duidelijk antwoord op geven, nl. ja! Het project is goed en vlot verlopen. De meeste groepjes vonden het fijn om op deze manier kennis te maken met economie. Ook al liggen hun interesses misschien niet bij dit vak, toch is het plezierig en leerrijk om op een actieve manier en in groep kennis te nemen over dit vak. Het was ook aangenaam om te horen dat er ook heel wat leerlingen zijn die effectief geïnteresseerd zijn in het vak economie. Ze overwegen om dit later te kiezen in hun studiekeuzeproces. Daaruit kunnen we besluiten dat de opdracht geslaagd is!
Het is dus zeker mogelijk om leerlingen uit de eerste graad economische basisvaardigheden mee te geven aan de hand van een project. Het project biedt ook nog groeimarge, wat interessant is voor de toekomst! Het project kan zeker nog wel eens van pas komen in de volgende jaren!
(Project economische basisvaardigheden, WICO Campus Salvator, 2e jaar, 26-04-2017)

Full text:
File Size Type Checksum  
VanBrielStef_20170605_Bachelorproef.pdf 3 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 4153 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Van Briel, S. (2017). Economie: project economische vaardigheden. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8215c86dfb7015c873d6aaf1c3c.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer