About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,280 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
dc.title : Bepaling van manipulaties van de bodemdiversiteit van heidegrond door middel van F-ARISA
dc.creator : Machiels, Toon
dc.subject :
dc.description.abstract : Door de opwarming van de aarde komen ecosystemen steeds meer onder druk te staan. Onze ecosystemen voorzien echter de mensheid van goederen en diensten ten waarde van 16 tot 54 biljoen Amerikaanse dollar. Deze waardevolle ecosystemen worden gereguleerd door processen zoals P-, N-, C-cycli of CO2-sequestratie, deze worden uitgevoerd door planten en bodemorganismen. Uit onderzoek blijkt dat bij een hogere diversiteit de kans groter is dat een organisme weerstaat aan een verstoring of een ramp in een ecosysteem. Er zijn al veel studies gedaan omtrent diversiteit bij planten, maar over bodemorganismen is er echter nog niet veel geweten. In deze studie werd getracht om te meten welk effect droogte had op een bodemfunctie dat gedreven word door schimmels op verschillende niveaus van diversiteit. Er werd een verstoring gesimuleerd waarbij men de schimmeldiversiteit artificieel ging verlagen door bodemstalen te verdunnen tot op 4 niveaus. Op verschillende tijdstippen werden de stalen geanalyseerd door middel van F-ARISA. Aan de hand van deze techniek kon men meten hoeveel schimmelsoorten aanwezig waren in elke staal. Bij het verdunnen van staal werd DNA vrij bodemstaal gebruikt als substraat. In plaats van het verlagen van de diversiteit verhoogde de diversiteit in de verdunde stalen. Een mogelijke verklaring is dat er bij het afdoden van de micro-organisme in het substraat voedingsstoffen vrijkwamen. Dit verhoogd aanbod aan voedingsstoffen in de verdunde stalen zou kunnen zorgen voor een stijging van het aantal schimmelsoorten. In een parallelle studie werden resultaten met een zelfde trend aangetoond. Bij het meten van het N-mineralisatie potentiaal in dezelfde stalen, vond men dat er een verhoogde activiteit was bij de verdunde stalen. Sleutelwoorden: Mechelse Heide, Diversiteit, Fungi, ITS-regio
dc.publisher : Hogeschool PXL
dc.contributor :
dc.date : 2018
dc.type : Eindwerk
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8215c86dfb7015c873d75ea1c51
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Professionele bachelor in de agro- en biotechnologie
etd.degree.level : Bachelor
etd.degree.discipline : Biotechnologie Cel - en gentechnologie
etd.degree.grantor : Hogeschool PXL
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer