About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

De ergotherapeut en de verschillende actoren binnen de profit sector, samen werken aan werkbaar werk. Een kwalitatief onderzoek.

2017
Masschaele, Isabel
Konieczny, Kiara
Cops, Jole
Professionele bachelor in de ergotherapie

Abstract :
Inleiding: Door de prestatie-economie binnen de profit sector zijn er steeds meer musculoskeletale en psychosomatische klachten bij werknemers. Dit is de oorzaak van de toenemende arbeidsongeschiktheid en absenteÔsme. Werkbaar werk kan bereikt worden als rekening wordt gehouden met de niveaus van preventie: primaire, secundaire en tertiaire preventie.

Doel: De opzet van deze bachelorproef is het exploreren van een mogelijke rol als ergotherapeut binnen de profit sector. Er wordt onderzocht welke kennis, taken en vaardigheden de ergotherapeut nodig heeft in functie van werkbaar werk, meer specifiek inzake primair, secundair en tertiair preventiewerk. Ook worden de mogelijke samenwerkingsverbanden tussen de ergotherapeut en de verschillende actoren binnen de profit sector onderzocht.

Methode: Voor het kwalitatief onderzoek werd gestart met een algemene kadering van ergotherapie, daarna volgde een verdiepend onderzoek via literatuurstudie en als laatste volgde een beschrijving van de praktijkstudie in de profit sector. Via een veldonderzoek werd, volgens de fasen van het methodisch handelen, door de ergotherapeut op een professionele manier advies en coaching verleend.

Resultaat: De literatuur benoemt de kennis van preventiemethodes, communicatievaardigheden, klinisch redeneren en de holistische manier van werken als de sterktes van de ergotherapeut. Vanuit deze sterktes werd in de praktijkstudie op vlak van primair preventieniveau het project ergocoaching uitgewerkt, op secundair preventieniveau werd een adviesverslag uitgewerkt en op tertiair preventieniveau werd een re-integratiematrix opgesteld.

Conclusie: Daar waar de cliŽnt een dreigend of potentieel probleem ervaart, is werken via preventie, coaching en implementeerbaar advies een grote meerwaarde voor de werkgever. De onderzoeksperiode was te kort om de langetermijneffecten van de implementatie te beoordelen.


Trefwoorden: ergotherapie, werkbaar werk, ergonomie, primaire en secundaire preventie: MSA en ergocoaching, tertiaire preventie: re-integratie en tewerkstelling.


Full text:
File Size Type Checksum  
Bachelorproef-Jole-Cops-Kiara-Konieczny-en-Isabel-Masschaele.pdf 1 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 4012 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Masschaele, I., Konieczny, K., Cops, J. (2017). De ergotherapeut en de verschillende actoren binnen de profit sector, samen werken aan werkbaar werk. Een kwalitatief onderzoek.. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8215c86dfb7015c873d7e761c5f.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer