About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Hoe kunnen we optimaal inspelen op leerprofielen met behulp van de tablet? Optimale ondersteuning voor leerlingen met leernoden binnen PAV

2017
Vrancken, Bart
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
Binnen mijn bachelorproef ben ik op zoek gegaan naar een manier om in te spelen op de verschillen in leerprofielen van de leerlingen binnen PAV. Als hulpmiddel om deze doelstelling te bereiken gebruikte ik de tablet.

Tijdens de opstart van de bachelorproef zat ik samen met mijn promotor, Hanne Rosius.
We overliepen de bachelorproeven van de afgelopen jaren rond "Tablio" (tablets in het onderwijs) en merkten op dat er nog niet veel onderzoek was gedaan naar de leerprofielen van de leerlingen. Aangezien ik zelf zeer ge´nteresseerd ben in de manier waarop we kunnen differentiŰren en ik er ook veel belang aan hecht, besloot ik tijdens mijn lessen om de focus bij dit onderdeel van differentiatie, de leerprofielen te leggen.

Allereerst heb ik onderzoek gedaan naar binnenklasdifferentiatie. Tijdens dit onderzoek was het belangrijk om te weten te komen op welke vlakken leerlingen verschillen en op welke manier we hierop kunnen inspelen. EÚn van de verschillen die naar voor kwam, was op vlak van het leerprofiel. Het was belangrijk om dan dieper te gaan grasduinen over wat een leerprofiel nu precies definieert. Ik concludeerde dat ik me vooral ging focussen op de onderdelen tempo en voorkeur.

Nadat ik me de vraag had gesteld hoe ik kan inspelen op de voorkeuren en het tempo van de leerlingen ging ik mijn bachelorproef uiteindelijk toepassen gedurende mijn zelfstandige stage en mijn LTL- project (leren thuis leren). Op deze manier kon ik enerzijds klassikaal inspelen op de leerprofielen van mijn leerlingen tijdens mijn stage en anderzijds kon ik individueel inspelen op het leerprofiel van mijn LTL- leerling.

Doordat ik mijn onderzoek zowel klassikaal als individueel heb kunnen uitvoeren heb ik een volledig beeld gekregen over de manier waarop er binnen PAV ingespeeld kan worden op de verschillen die er zijn o.b.v. de leerprofielen van leerlingen. Dat ik dit in de praktijk ook effectief heb kunnen realiseren heb ik te danken aan het gebruik van de tablet. Het gebruik van de tablet was in deze bachelorproef geen doel, maar net een hulpmiddel om het doel te bereiken. Via deze wijze speelde ik dus in op de verschillen die er tussen de leerlingen zijn, betreffende de leerprofielen.

Achteraf kan ik besluiten dat het wel degelijk van groot belang is om in te spelen om leerprofielen van leerlingen om op deze manier tegemoet te komen aan de behoeften die zich situeren bij de leerlingen op vlak van tempo en voorkeur. Dat de leerlingen gemotiveerd bleven gedurende de lessen had ik te danken aan de tablets.

Full text:
File Size Type Checksum  
Bachelorproef_Bart_Vrancken.pdf 2 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 4615 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Vrancken, B. (2017). Hoe kunnen we optimaal inspelen op leerprofielen met behulp van de tablet? Optimale ondersteuning voor leerlingen met leernoden binnen PAV. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8215c86dfb7015c874c596f240d.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer