About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,234 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
dc.title : Geautomatiseerd testen, een wereld van verschil
dc.creator : Leenders, Andy
dc.subject :
dc.description.abstract : Polteq Test Services is een consultancybedrijf dat haar klanten in staat stelt aan de juiste kwaliteit te voldoen inzake hun softwareprojecten. Dit doen ze door testprofessionals aan te bieden die ervoor zorgen dat de software op gestructureerde wijze wordt getest zodat de fouten zo volledig mogelijk uit een applicatie kunnen worden gehaald. Het einddoel is om de klanten meer inzicht te geven in de kwaliteit van hun applicaties en om op die manier eveneens de testmaturiteit binnen hun organisatie te verhogen. Deze stageopdracht, als testconsultant bij JBC, houdt in dat ik de testen schrijf en uitvoer voor twee reeds lopende projecten. Het eerste project, genaamd Xanadu, is als tester meewerken aan de vernieuwde webwinkel, die van A tot Z getest dient te worden zodat de kwaliteit zo hoog mogelijk is bij de 'go live’ van deze applicatie. De jobinhoud is grotendeels dezelfde voor het tweede project. Dit project houdt de migratie in van het oude naar het nieuwe kassasysteem, genaamd InPosition. De migratie bestaat uit het vervangen van de backofficeapplicatie één woord van OBP4 naar OBP5. Zowel de oude als de nieuwe kassa’s moeten nog steeds kunnen samenwerken met OBP5 en het is mijn taak om dit te testen. Wanneer deze fase in productie gaat, zal het nieuwe kassasysteem, InPosition, getest worden om op haar beurt in 2018 uitgerold te worden in alle JBC-filialen. Voor dit project stel ik de testcases op en voer ik deze uit, log ik 'defects’ en rapporteer ik over de testvooruitgang bij de testcoördinator. Ik werk eveneens een toetsend onderzoek uit. Het onderzoek bekijkt of het gebruik van testtools, zoals in dit geval Selenium, het uitvoeren van testcases kan versnellen en vergemakkelijken. Binnen Xanadu wordt er geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde testen. Door dit onderzoek wil ik aantonen dat het gebruik van geautomatiseerde een positieve vooruitgang kan zijn voor eventuele volgende projecten. Testcases automatiseren maakt het makkelijker om eventuele fouten te reproduceren aangezien elke test op eenzelfde manier wordt doorlopen. In de onderhoudsfase van het project kunnen deze geautomatiseerde testen ook gebruikt worden door de softwareontwikkelaars. Op deze manier kunnen zij gemakkelijk controleren op fouten door hergebruik van de geautomatiseerde testen. Dit onderzoek is tot stand gekomen door enkele verschillende strategieën. Deze omvatten voornamelijk een literatuurstudie, concrete casestudie en opmaken van een prototype waardoor ik de testresultaten kan toelichten.
dc.publisher : Hogeschool PXL
dc.contributor :
dc.date : 2018
dc.type : Bachelorproef
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8216440ce94016440eeb5b802d2
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Professionele bachelor in de toegepaste informatica
etd.degree.level : Bachelor
etd.degree.discipline :
etd.degree.grantor : Hogeschool PXL
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer