About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Scholen in beweging. MS GO Campus Van Eyck

2018
Houbreghts, Calvin
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
Het project scholen in beweging is een initiatief van de minister van onderwijs, Hilde Crevits. Natuurlijk moeten er ook scholen zijn die met dit initatief willen starten. Campus van Eyck heeft hier een aanvraag voor ingediend en deze is goedgekeurd door het ministerie van onderwijs. Erkend als pilootschool heeft de vakgroep LO het voortouw genomen om dit project op te starten.

Ik ben tijdens mijn stage begin november mee in het project gestapt, dit zou mijn eindwerk worden. Het doel van mijn bachelorproef is het verbeteren, evalueren en promoten van het project. Het project houdt in dat er telkens op maandag en dinsdag van ieder lesuur 5 minuten worden afgenomen, om zo tijdens de middag 45 minuten in te vullen om recreatief te sporten. Met 125 leerlingen van de middenschool Campus van Eyck is dit een hele opdracht. Hiervoor hebben we de nodige accomodaties gebruikt en 8 sporten uitgewerkt die de leerkrachten LO samen met de vakleerkrachten zullen begeleiden gedurende het schooljaar.

Het verbeteren van het project hield in dat ik tijdens het project meeloop, lessen geef en zo met de leerkrachten kan bijsturen om het project naar een hoger niveau te tillen. Dit mede door geschikte sporten te vinden om de leerlingen aan te bieden.

Het evalueren hangt hier natuurlijk mee samen. Hier heb ik een bevraging gedaan van de leerlingen over het project, evenals bij de leerkrachten. Fysieke testen afgenomen aan het begin van het project en op het einde. Met deze feedback kunnen we een gesprek aanknopen om het naar volgend jaar toe beter te doen.

Het promoten van het project is gebeurd door een presentatie van mezelf te filmen over het project waarin ik kort en bondig uitleg wat het project inhoudt, wat de voor –en nadelen zijn en waarom u dit project zou moeten opstarten in uw school. Deze presentatie wordt doorgestuurd naar alle scholen in Limburg. Hiernaast wordt naar de geïnteresseerde scholen een draaiboek doorgestuurd waar ze mee aan de slag kunnen indien ze willen starten met het project.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 361 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Houbreghts, C. (2018). Scholen in beweging. MS GO Campus Van Eyck . Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8216440ce94016440feac9f098a.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer