About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,280 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
ETD
Title : Een reis doorheen het middeleeuwse Mongoolse Rijk
Author :
Leenaerts, Vincent
Abstract : Het woord 'mongool’ horen we alsmaar terugkomen in onze huidige maatschappij. Het kent
in onze samenleving verschillende betekenissen. De meest bekende is ongetwijfeld een
persoon met het syndroom van Down maar als vervolg daarvan wordt het al heel snel
gebruikt als scheldwoord voor mensen die we 'minderwaardig’ vinden. Toch vind ik het
belangrijk dat het geweten is waar het oorspronkelijk vandaan komt. Het doel van deze
bachelorproef is bijgevolg om interesse te wekken voor de Mongoolse geschiedenis. Het
Mongoolse Rijk kent een hele rijke geschiedenis, beginnende bij één van de grootste
heersers in de geschiedenis: Djengis Khan.
Binnen het theoretisch luik ligt de focus op het historisch referentiekader: tijd, ruimte en
socialiteit. Als eerste wordt het Mongoolse Rijk gesitueerd. Het is belangrijk om te weten wie
de Mongolen zijn en wat de geografische ligging van het rijk is. Ten tweede wordt het
ontstaan van het Mongoolse Rijk besproken. Hier worden de belangrijke Khans van het
Mongoolse Rijk besproken met hun belangrijkste uitbreidingen voor het Mongoolse Rijk. Ten
derde wordt er op de verschillende domeinen ingegaan. Zo wordt het politieke bestuur van
het Mongoolse Rijk besproken, zowel binnen- en buitenlands bestuur met de bijhorende
militaire organisatie en de economie. Als laatste wordt het dagelijkse leven van de Mongolen
besproken.
Het tweede deel is een praktisch gedeelte. Op basis van het theoretisch gedeelte heb ik een
lessenpakket ontwikkeld waar de leerlingen in groepsverband een werkbundel, aan de hand
van een Weebly, moeten invullen en presenteren. Het doel is dat de leerlingen zelf op zoek
gaan naar de nodige informatie aan de hand van een website. De beschikbare informatie op
de Weebly is slechts een klein gedeelte van het uitgebreide theoretische gedeelte.
Aangezien het een onderwerp is, waar maar een drietal uur aan besteed kan worden, is het
onmogelijk om alle inhouden te zien. Het is belangrijk om een selectie te maken van de
cruciale inhouden. Iedere leerkracht kan zo uit het theoretische luik zijn eigen informatie
selecteren om nadien op een eigen manier te verwerken in de klas.
Publisher : Hogeschool PXL
Publication date : 2018
Full text :
File Size Type Checksum  
BPHetMongoolseRijk_LeenaertsVincent_PBLSO_2017_2018.pdf 9 MB PDF MD5 Open file
Appendices :
File Size Type Checksum  
Type : Bachelorproef
Language :
Dutch
Rights : All rights reserved
Degree name : Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs
Degree level : Bachelor
Discipline : Aardrjkskunde - Geschiedenis
Grantor of degree : Hogeschool PXL
Department : PXL-Education
Awards :
Status : PUBLISHED
Persistent Identifier :
Created : 27/06/2018 13:40
Last modified : 10/12/2018 16:09
Collections :
Secundair onderwijs
2018
11400989
Views : 362
Downloads : 1214
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer