About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,280 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
ETD
Title : Softwaremanagement in een gamedevelopmentomgeving
Author :
Peeters, Lien
Abstract : Firewolf Studios is een game- en animatiestudio. Ze focussen zich op het ontwikkelen van 'serious gamesí. Deze serious games richten zich op het trainen van werknemers, informeren van klanten of ze bieden educatieve informatie. Ze zijn op die manier dus uniek in het ontwikkelen van serieuze games in de plaats van de vaker voorkomende games gericht op entertainment. Ze zorgen er voor dat hun games informatief zijn, maar toch fijn zijn om te spelen.
Dit bedrijf is momenteel nog in een start-upfase, waardoor projectmanagement vooral mondeling verloopt en waardoor de testprocedure nog maar minimaal ontwikkeld is. Uit deze probleemstelling is de stageopdracht ontstaan en is dit document tot stand gekomen. Binnen de stageopdracht is er getracht een oplossing te bieden voor deze twee verbeterpunten.
Het eerste verbeterpunt is het overzicht op huidige projecten. Er is geen duidelijk zichtbaar overzicht van de huidige vooruitgang binnen de projecten of van de nog af te werken taken voor de lopende projecten. De teamleden weten allemaal hoe ver ieder project ervoor staat, maar buiten papieren checklists wordt deze informatie nergens bijgehouden. Er is geen duidelijk visuele voorstelling van de voortgang van een project en het is moeilijk om in te schatten hoe veel tijd nieuwe projecten of taken in beslag zullen nemen of hoeveel tijd er nog effectief nodig is voor een project afgerond kan worden. Als oplossing hiervoor, zijn er agile methodologieŽn toegepast binnen het bedrijf. Ook is hieruit een onderzoeksvraag ontstaan. Er is onderzoek gebeurd naar de toepassing van issuetracking- en projectmanagement tools binnen de studio.
Om de testprocedure te verbeteren wordt er gezocht naar testmethodes binnen gamedevelopment. Ook wordt er geanalyseerd welke testmethodes het bedrijf kan toepassen om hun testprocedure te verbeteren op een manier die bij hun werkwijze past. Er is onderzocht op welke manieren men testen kan uitvoeren binnen de ontwikkelingsomgeving naar keuze van het bedrijf: Unity. Er zijn testen uitgevoerd met Unium en Jasmine, Python en PyAutoGUI en de mogelijkheid van performancetesten is bekeken. Ook is er bekeken hoe het bedrijf de informatie uit deze testen kan documenteren.
Publisher : Hogeschool PXL
Publication date : 2018
Full text :
File Size Type Checksum  
Eindwerk_Peeters_Lien_20172018.pdf 2 MB PDF MD5 Open file
Appendices :
File Size Type Checksum  
Type : Bachelorproef
Language :
Dutch
Rights : All rights reserved
Degree name : Professionele bachelor in de toegepaste informatica
Degree level : Bachelor
Discipline :
Grantor of degree : Hogeschool PXL
Department : PXL-IT
Awards :
Status : PUBLISHED
Persistent Identifier :
Created : 27/06/2018 13:53
Last modified : 06/01/2019 23:59
Collections :
PXL-IT
2018
11402165
Views : 449
Downloads : 159
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer