About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Monsteren: IM als beeldend concept

2019
Ketelslegers, Alix
Master of Arts in de beeldende kunsten

Abstract :
Het idee voor dit project ontstond naar aanleiding van een vorig werk genaamd "Polipresencia", dat uit een sterk gevoel van heimwee vloeide. Communicatie met de mensen die ik mis gebeurt via Instant Messaging (IM). Daardoor ging ik dit medium analyseren om er een beeldende vertaling van te maken. Deze vertaling wilde ik per se in een graphic novel omzetten. Ik haalde drie kernen uit IM: de aspecten tijd, ruimte, en emotie.

Het aspect tijd.
IM geeft een constante stroom van conversatie weer. Ik probeerde dit te vertalen door met leesrichting te spelen. Hoewel leesrichting niet op zichzelf een verhaal kan vertellen zal dit aspect uiteindelijk het beste werken om een graphic novel te maken. Bovendien is IM een asynchroon communicatiekanaal, waardoor men blijft wachten op een antwoord op de berichten. Het wachten op een respons zal tenslotte een tussenstap worden om tot het aspect emotie te komen. Verder heeft IM een archiverende functie, waardoor de snelheid van de spreektaal in proza wordt omgevormd omdat de mogelijkheid op herlezen van afgelopen gesprekken bestaat.
Het aspect ruimte.
De IM gebruiker is niet beperkt tot enkel de fysieke of niet fysieke (virtueel of mentale) ruimtes, maar beleeft de twee. IM wordt op deze manier een ruimte tussen ruimtes. Dit heb ik beeldend vertaald door het gebruik van witruimte.
Het aspect emotie.
IM is onmiddellijk, en onmiddellijkheid is onvermijdelijk verbonden aan emoties omdat er minder wordt nagedacht over de vorm van het bericht (tegenover bijvoorbeeld e-mail). Er wordt onmiddellijker en spontaner neergeschreven wat de persoon in gedachten heeft. Ik trek hier het aspect emotie door naar het gebruik van eigen ervaringen binnen mijn werk. Erg belangrijk hierin is dat ik mijn tekenstijl heb ontwikkeld, zodat die het onmiddellijke van IM Ún het emotionele van mezelf weergaf, doormiddel van lijnvoering en materiaal. De autobiografische dimensie vertoont de worsteling met mezelf, wat telkens terugkeert in mijn werk. In dit geval wordt die vertaald naar fragmentatie in het beeld, en het doorbreken van ongezonde patronen als thematiek van de graphic novel.
Alle drie aspecten en hun onderdelen worden gecombineerd in de uiteindelijke graphic novel, waarin ze duidelijk worden gemaakt aan de hand van contrasten.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 217 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Ketelslegers, A. (2019). Monsteren: IM als beeldend concept. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-MAD.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8216cd2dafb016cd2eb017401f0.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer