About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Mijn mantel aan de kapstok laten? De noden die ontstaan bij een mantelzorger in de zorg voor een zorgbehoevende binnen de thuiszorg.

2019
Kaya, Yeliz
Professionele bachelor in het sociaal werk

Abstract :
In dit eindwerk ben ik opzoek gegaan naar de noden die ontstaan bij de mantelzorger tijdens het verlenen van informele zorg. In het eerste deel van het onderzoek heb ik een literatuurstudie gedaan. Hier ben ik stil gaan staan bij het begrip mantelzorg zelf, de Vlaamse Sociale Bescherming en de rol van het beleid. Na de literatuurstudie kwam de centrale onderzoeksvraag tot stand. "Welke noden ontstaan er bij de mantelzorger tijdens het verlenen van informele zorg binnen de thuiszorg bij een zorgbehoevende persoon?". Hierdoor ben ik stil gaan staan bij de levensdomeinen, de beïnvloedende factoren van de draagkracht en draaglast en tot slot de motieven om mantelzorger te worden.
In het volgende deel ben ik met mijn praktijkgedeelte gestart. Het is een kwalitatief onderzoek waarbij de data verzameld werd d.m.v. diepte-interviews. Zo kon er dieper worden ingegaan op de gevoelens, emoties, bedenkingen, …
Uit het resultaat van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat er noden zijn binnen verschillende levensdomeinen maar dat dit kan verschillen. Daarnaast doen de mensen beroep op professionele hulpverlening om tot een ontlasting te kunnen komen. Het voornaamste motief om aan mantelzorg te doen is vooral vanuit een loyaliteitsgevoel.

Full text:
File Size Type Checksum  
KayaYeliz_bachelorproef.pdf 1 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 3714 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Kaya, Y. (2019). Mijn mantel aan de kapstok laten? De noden die ontstaan bij een mantelzorger in de zorg voor een zorgbehoevende binnen de thuiszorg.. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Social Work.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8216cd2dafb016cd2ee133e046d.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer