About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Hoe kijken ouders van kinderen met een migratieachtergrond op de vrijetijdsbesteding van hun kinderen?

2019
Pixner, Sophie
Professionele bachelor in het sociaal werk

Abstract :
Het doel van dit onderzoek is om te verkennen hoe ouders van kinderen met een migratieachtergrond kijken naar de vrijetijdsbesteding van hun kinderen. De bijhorende onderzoeksvragen luiden als volgt:
-"Welke drempels ervaren ouders van kinderen met een migratieachtergrond in de vrijetijdsbesteding van hun kinderen?"
-"Welke suggesties omtrent vrijetijdsbesteding hebben deze ouders voor de Europaschool en de stad Genk?"
Dit onderzoek is gevoerd op de Europaschool in Genk. De nodige informatie voor dit onderzoek heb ik verkregen via een kwalitatief onderzoek, meer specifiek door het afnemen van mondelinge interviews bij in totaal vijftien ouders van kinderen met een migratieachtergrond.
Aan de hand van de verworven resultaten kunnen we concluderen dat het merendeel van de kinderen niet voldoende kunnen participeren aan het verenigingsleven omwille van verschillende redenen zoals financiŽle moeilijkheden of vervoersproblematieken.

Full text:
File Size Type Checksum  
PixnerSophie_bachelorproef.pdf 571 KB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 4045 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Pixner, S. (2019). Hoe kijken ouders van kinderen met een migratieachtergrond op de vrijetijdsbesteding van hun kinderen?. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Social Work.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8216cd2dafb016cd2eed08805d3.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer