About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Dyslectisch? Taalontwikkeling in elke les!

2019
Coenegracht, Leen
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
7% van de Vlaamse leerlingen kampt met de leerstoornis dyslexie. Bovendien blijkt dat de taalvaardigheid bij de leerlingen achteruit gaat. Deze problemen vormden het uitgangspunt van mijn bachelorproef.

Binnen mijn bachelorproef heb ik onderzoek gedaan naar mogelijke oplossingen om de taalontwikkeling en taalvaardigheid van elke leerling te stimuleren. Dit door mij te focussen op de brede basiszorg van het zorgcontinuüm, in plaats van enkel en alleen maar compenserende en dispenserende leermiddelen aan te reiken.

Taalontwikkelend lesmateriaal opent perspectieven om taalzwakke leerlingen hun taalvaardigheid te stimuleren en helpt bepaalde struikelblokken te vermijden waarmee dyslectische leerlingen kampen.

Naast het neerschrijven van een literatuurstudie omtrent dyslexie en taalontwikkelend lesgeven, heb ik ook taalontwikkelend lesmateriaal uitgewerkt. Het lesmateriaal is opgesteld voor het nieuw economisch vak "Mens en Samenleving" en dit volgens de criteria van taalontwikkelend lesgeven. Verder heb ik begeleidende middelen, zoals spraakopnames, een duidelijker contrast tussen tekstkleur en papierkleur, geïmplementeerd in de cursus om bepaalde struikelblokken van dyslectici te voorkomen. Daarnaast bevat de cursus didactische tips voor leraren om bestaand lesmateriaal taalontwikkelend te maken. Dit geeft de leerlingen de kans om te groeien in hun taalontwikkeling.

Full text:
File Size Type Checksum  
LeenCoenegracht_20182019_BP_Dyslectisch_Taalontwikkeling_in_elke_les.pdf 10 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 3608 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Coenegracht, L. (2019). Dyslectisch? Taalontwikkeling in elke les!. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8216cd2dafb016cd2f5ad1509f4.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer