About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Database DevOps

2019
Nies, Christof
Professionele bachelor in de toegepaste informatica

Abstract :
De stageopdracht is onderverdeeld in twee opdrachten:
• Uitwerking van een proof of concept (POC) van de tool Liquibase
• Technische implementatie van verbeteringen aan een error monitoring tool

Ten eerste wordt er een POC uitgewerkt van de tool 'Liquibase’. Deze tool wordt toegepast tijdens het deployment process van de applicatie (backoffice system bij de klant) en dient om aanpassingen in een databasestructuur op te volgen, oftewel als versiebeheer voor databasecode.
Liquibase moet SQL-scripts uitvoeren op een Oracle Database en bijhouden welke scripts al uitgevoerd zijn. Hiernaast wordt het ook gebruikt om aanpassingen op een omgeving over te brengen naar andere omgevingen. Ook wordt er een vergelijkende studie gevoerd naar tools met gelijkaardige functionaliteiten. Op basis van een Fit/Gap-analyse wordt gekeken of een andere tool beter voldoet aan de eisen.
De tweede opdracht omvat een technische implementatie van verbeteringen aan een error monitoring tool. Deze tool wordt gebruikt voor het opvolgen en melden van functionele en technische fouten op de applicatie bij de klant. Deze tool bevat zowel een frontend, die gemaakt is met Angular, als een backend geschreven in Java.
De onderzoeksopdracht is een uitbreiding op de eerste stageopdracht. Er wordt onderzoek gevoerd worden naar de integratie van DevOps op een database. Hierbij worden eerst alle DevOps processen uitgelegd, gevolgd met een literatuurstudie. In de literatuurstudie is er voornamelijk gekeken naar de verschillende voordelen en nadelen van database DevOps, alsook naar verschillende tools die nodig zijn om dit te realiseren.
Na de literatuurstudie wordt er een POC gemaakt om aan te tonen hoe de database opgenomen kan worden in de geautomatiseerde processen die DevOps met zich mee brengt. Als laatste wordt er een conclusie gevormd over het onderzoek.

Full text:
File Size Type Checksum  
Eindwerk_Nies_Christof.pdf 2 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 3859 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Nies, C. (2019). Database DevOps. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Digital.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8216cd2dafb016cd2f706bc0bdb.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer