About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,521 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Google Maps API versus alternatieven

2019
Nelissen, Yoran
Professionele bachelor in de toegepaste informatica

Abstract :
Ambitieuze bedrijven worden steeds groter en dat betekent dan ook dat hun personeelsbestand blijft groeien. Met onder andere consultants op de weg of mensen die van thuis uit werken, wordt het steeds moeilijker om op de hoogte te blijven van waar alle werknemers, die momenteel aan het werk zijn, zich bevinden.

GPS nv werkte een idee uit voor het ontwikkelen van een applicatie die dit probleem kan verhelpen. De applicatie wordt ontwikkeld met behulp van een web mapping API. Deze API biedt een set van klassen en functies aan zodat bepaalde stukken code, verantwoordelijk voor specifieke acties, niet steeds opnieuw geschreven hoeven te worden. In dit geval is dat dus code die het mogelijk maakt om op een eenvoudige manier een interactieve kaart weer te geven en hier bepaalde features aan toe te voegen.

De applicatie, die wordt geschreven in Java met behulp van de IDE Android Studio, is opgebouwd uit verschillende schermen. Zo wordt de gebruiker eerst gevraagd om zich in te loggen aan de hand van het unieke identificatienummer van het bedrijf. In het volgende scherm gebruikt hij daarvoor zijn eigen inloggegevens. Wanneer deze gegevens kloppen, wordt een scherm met een kaart getoond. Deze kaart bevat onder andere de locaties van de ingeboekte werknemers, de eigen locatie en verscheidene voorgedefinieerde geolocaties. Deze worden allemaal aangeduid met een marker.

Het doel van het onderzoek naar alternatieve APIís is nagaan of er daadwerkelijk een applicatie ontwikkeld kan worden met dezelfde functionaliteit, maar zonder het gebruik van de Google Maps API. De applicatie is omwille van voorgaande reden dan ook opgebouwd met twee schermen die elk gebruikmaken van een andere API.

Een kort vooronderzoek wees al snel uit dat er voldoende alternatieve APIís zijn die de Google Maps API kunnen vervangen. MapBox is hier een uitstekend voorbeeld van en is daarom ook de API die is geÔmplementeerd in de applicatie. De applicatie bevat zo enerzijds een scherm dat is opgebouwd met de Google Maps API en anderzijds een scherm dat is opgebouwd met de MapBox API. Op deze manier zijn de aanwezige verschillen wat betreft het visuele aspect voor de eindgebruiker enerzijds en de implementatie voor de ontwikkelaar anderzijds, duidelijk en eenvoudig vergelijkbaar. Het stagebedrijf krijgt zo ook een klare kijk op de situatie en kan zelf bepalen welke API ze zullen implementeren in hun reeds bestaande applicatie.

Full text:
File Size Type Checksum  
Eindwerk_Nelissen_Yoran.pdf 1 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 3495 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Nelissen, Y. (2019). Google Maps API versus alternatieven. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Digital.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8216cd2dafb016cd2f8ef050ca8.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer