About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Economics World. Ontwikkeling economisch educatief spel

2019
Geerts, Jorrit
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
Als mens in een samenleving komt iedereen in contact met economie. Economie zit overal en is bijgevolg niet weg te denken uit het dagelijks leven van een individu of een bevolkingsgroep. Echter is het voor de leerlingen van het secundair onderwijs niet altijd duidelijk wanneer ze juist in contact komen met economie in hun leven. Wat betekent economie voor hen?

Het doel van deze bachelorproef is om de leerlingen van het tweede jaar secundair onderwijs meer inzicht te geven in de studierichting economie, dit aan de hand van een educatief spel. Wanneer komt een individu tijdens zijn leven in contact met economie? Door dit bij de leerlingen uitbundig te exploiteren hoop ik op een stijging van het aantal leerlingen dat in de tweede graad voor het vak economie kiest.

Uit de afgenomen enquêtes blijkt tevens dat een groot deel van de leerlingen zich niet bewust is van wat economie in de samenleving betekent. Zij geven zelf aan geen duidelijk beeld te hebben over het vak economie, met als gevolg dat die leerlingen een andere studierichting kiezen.

De uitwerking van deze bachelorproef is tweeledig. Enerzijds is er de theoretische component, die de theoretisch onderbouwde studie van dit educatief spel verklaart. Anderzijds is er de praktische component, die een brede kijk geeft op de uitwerking van dergelijk educatief spel.

Als allerlaatst is er een fotoreportage die de weg van het educatief spel in beeld weergeeft. Deze reeks verklaart visueel hoe het educatief spel tot stand gekomen is. Dit alles gevolgd door een besluit met daaropvolgend de bijlagen, de literatuurlijst en de geraadpleegde werken.

Dit project is samen te vatten in de baseline van het ontwikkelde economisch educatief spel, namelijk: 'Economics World, hoe economie je leven beïnvloedt.

Full text:
File Size Type Checksum  
JorritGeerts_20190121_Bachelorproef.pdf 4 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 3256 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Geerts, J. (2019). Economics World. Ontwikkeling economisch educatief spel. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8216cd2dafb016cd2faec760f4b.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer