About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Ell@ 2.0, de nieuwe eerstelijnsassistente voor verzorgenden

2019
Najja, A´mane
Professionele bachelor in de toegepaste informatica

Abstract :
In de thuiszorg gebeurt vandaag de dag nog altijd veel administratie op papier. Dit levert voor de werknemers een aantal knelpunten op waarvoor men is gaan zoeken naar een oplossing. Ell@ (EersteLijnsAssistente) zou ervoor moeten zorgen dat de tijd die men verliest in het herhalend papierwerk, gewonnen wordt. Helaas kan ze nog niet aan alle verwachtingen voldoen omdat de toestellen waar Ell@ op moet draaien niet zo gebruiksvriendelijk blijken te zijn.

Deze stageopdracht heeft als doel nieuw leven te blazen in Ell@. De nieuwe versie draait niet meer op een apart toestel, maar wordt een progressieve webapplicatie die vooral op vlak van intu´tie een grote stap in de goede richting moet zetten. De applicatie laat de verzorgenden toe om met zo weinig mogelijk stappen hun planning te raadplegen, een afspraak te bevestigen of een afwezigheid te wettigen. In nauwe samenwerking met medestudent, Roy Plu, is er met grote toewijding naar dit doel gestreefd.

Daarnaast wordt er onderzocht of Flutter, een nieuw framework ontworpen door Google, een beter alternatief kan bieden voor Ell@. Het doel van dit onderzoek is om, zonder de voordelen van de PWA te verliezen, de ruimtes van de beperkingen op te vullen. Concreet zou men bijvoorbeeld de vingerscan kunnen raadplegen. Een proof of concept brengt de verschillen, de toegevoegde waardes en de eventuele beperkingen in kaart.

Tenslotte worden aan de hand van een aantal criteria de voor- en nadelen van Flutter ten opzichte van React Native zo objectief mogelijk naast elkaar gelegd. Het onderzoek naar React Native als alternatief framework voor Ell@ is verder de verantwoordelijkheid van Roy.

Voor de stageopdracht wordt het Angular-framework gebruikt waar voornamelijk Typescript, HTML en CSS de gebruikte programmeertalen zijn. Voor het onderzoek wordt er gebruikgemaakt van het Flutter-framework en is Dart de programmeertaal. Beide roepen een bestaande .NET API aan om van de juiste data voorzien te worden.

Full text:
File Size Type Checksum  
Eindwerk_Najja_Aimane.pdf 6 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 3772 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Najja, A. (2019). Ell@ 2.0, de nieuwe eerstelijnsassistente voor verzorgenden. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Digital.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8216cd2dafb016cd300bb801150.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer