About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

De zorgcoach: whats in a name? 1 begrip, diverse ladingen

2019
Smeets, Elke
Professionele bachelor in het sociaal werk

Abstract :
Vlaanderen krijgt de komende jaren te maken met een veranderende hulpvraag, de vraag naar zorg in de thuissituatie stijgt en wordt complexer. Mensen komen vaak terecht bij verschillende maatschappelijk assistenten voor hun hulpvraag, waardoor ze verschillende keren hun verhaal opnieuw moeten doen. Het is niet altijd duidelijk bij wie ze terecht kunnen met hun hulpvraag. De zorgcoach kan hierop inspelen. De zorgcoach is een laagdrempelig aanspreekpunt voor ouderen met een zorgvraag.
Er werd een onderzoek opgezet om te achterhalen hoe de dienst ouderen en thuiszorg in Maasmechelen een zorgcoach kan inschakelen.
Aan de hand van een literatuurstudie in combinatie met een kwalitatief interview, wordt er getracht een antwoord te bieden op bovenstaande onderzoeksvraag. De respondenten voor dit onderzoek zijn zorgcoaches die momenteel actief zijn in verschillende diensten en organisaties verspreid over Vlaanderen en Brussel.
Het onderzoek toont aan hoe deze zorgcoaches te werk gaan en hoe dit kan worden toegepast binnen de dienst ouderen en thuiszorg in Maasmechelen. Zo blijkt dat de zorgcoaches wel degelijk een antwoord kunnen bieden op de vermaatschappelijking van de zorg. Door met een zorgcoach van start te gaan, vinden de mensen ook sneller de weg naar gepaste hulp en hebben de mensen n laagdrempelig aanspreekpunt waarbij ze terecht kunnen met hun zorgvragen.
Daarbij zal verder onderzoek moeten gebeuren naar het feit of het inderdaad wel zinvol is om de clint de regie in eigen handen te geven. Maar ook de doelgroep van de dienst ouderen en thuiszorg kan worden bevraagd om effectief hun noden in kaart te brengen.

Full text:
File Size Type Checksum  
SmeetsElke_bachelorproef.pdf 7 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 3671 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Smeets, E. (2019). De zorgcoach: whats in a name? 1 begrip, diverse ladingen. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Social Work.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8216cd2dafb016cd30392d31506.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer