About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,425 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

System data collector

2019
Mertens, Berre
Professionele bachelor in de toegepaste informatica

Abstract :
Bij Level27 draaien er veel servers waarop er telkens meerdere websites/applicaties draaien. Iedere website/applicatie is natuurlijk anders en sommige vragen meer resources. In het huidige monitoring-systeem wordt enkel de server op zich gemonitord (CPU,RAM,disk,) en niet de websites of applicaties.

Dit project bestaat uit twee delen. Ten eerste wordt er onderzoek gedaan naar een opensourcemoni-toringtool voor het monitoren van multiserviceproviderplatform. Om een overzicht te hebben van wel-ke tools er momenteel op de markt zijn, wordt er een literatuurstudie gemaakt. Hier wordt beschreven wat de karakteristieken zijn van elke tool en welke data ze kunnen binnenhalen. Uit deze literatuurstu-die worden dan twee tools gehaald waaruit een POC wordt gemaakt. Dit onderzoek kijkt vooral naar de schaalbaarheid, automatisatie- en integratiemogelijkheden van elke tool.

Ten slotte worden er twee monitoringsystemen opgezet voor het monitoren van de Level27 infrastruc-tuur. Op deze twee tools wordt een performantietest gedaan en ook wordt er gekeken welke impact de exporters hebben op de servers.

Full text:
File Size Type Checksum  
Eindwerk_Mertens_Berre_DefinitieveVersie.pdf 1 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 1465 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Mertens, B. (2019). System data collector. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Digital.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8216cd3194f016cd328f4aa0274.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer