About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,260 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Schulden maken is makkelijk, ze oplossen vaak een lange weg. Over hoe schaarste een invloed heeft op een gezin in een collectieve schuldenregeling en/of budgetbeheer.

2019
Van Thielen, Stefanie
Professionele bachelor in het sociaal werk

Abstract :
Deze bachelorproef spitst zich toe op schaarste die ervaren wordt door gezinnen in een collectieve schuldenregeling en/of budgetbeheer. Hoe beleeft een gezin tekortkomingen door hun financiŽle moeilijkheden en welk effect heeft dit op ouders en hun kinderen? Om hierop een antwoord te kunnen geven, werd gebruik van een kwalitatief onderzoeksopzet en aan de hand van diepte-interviews werden zowel ouders en kinderen die zich in een collectieve schuldenregeling en/of budgetbeheer bevinden, bevraagd over de schaarste die zij ervaren en hun gevoel hieromtrent. In totaal namen zestien respondenten aan dit onderzoek deel, waaronder acht ouders en acht kinderen.
De geluidsopnames van de interviews werden verwerkt tot transcripties en op hun beurt gecodeerd. Door deze te analyseren en op zoek te gaan naar onderliggende verbanden konden onderzoeksresultaten geformuleerd worden en kwamen conclusies tot stand. Ouders ondervinden op verschillende domeinen schaarste zoals op het domein van wonen, ontspanning alsook in de opvoeding en vrijetijdsbesteding van de kinderen. Daarnaast ervaren ouders een schuldgevoel naar hun kinderen toe en voelen ze zich gefaald als ouder. Hun financiŽn opnieuw in handen nemen blijkt een hele uitdaging en daarenboven kijkt men niet graag naar de toekomst. Kinderen zelf geven aan tekorten te ervaren op de domeinen hobby en vrijetijdsbesteding, maar tonen begrip voor de situatie van hun ouders.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 253 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Van Thielen, S. (2019). Schulden maken is makkelijk, ze oplossen vaak een lange weg. Over hoe schaarste een invloed heeft op een gezin in een collectieve schuldenregeling en/of budgetbeheer.. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Social Work.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8216cd3194f016cd32f086e07e4.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer