About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Implementatie Word-documentgenerator

2019
Gerits, Jonas
Professionele bachelor in de toegepaste informatica

Abstract :
Argeüs biedt verschillende softwarepakketten aan waaronder de successiecalculator. Via een website kan alle informatie van de klant ingegeven worden die nodig is om een aangifte op te stellen. De huidige implementatie gebruikt een templating-systeem, waarbij de ingegeven data de placeholders binnen een Word-document vervangt. Alle data die de klant heeft ingegeven wordt dan ingevuld in de inputboxen van de template. Dit systeem is niet goed onderhoudbaar en niet erg analyseerbaar.

Om dit proces te verbeteren wordt het volledige aangiftedocument, vanuit Java-code, opgebouwd met behulp van een library die al eerder was opgebouwd binnen Argeüs. Deze nieuwe implementatie bouwt het hele document op vanaf nul, met alle secties met de daarbij horende headings, titels, tabellen, voetnoten, enzovoort. Doordat alle secties vanuit code gegenereerd worden, kunnen de developers binnen Argeüs deze makkelijk aanpassen door enkele regels code aan te passen.

De frontend van de successiecalculator wordt opgebouwd via Eclipse Scout 5. Deze versie van Eclipse Scout bereikt stilaan haar einde qua ondersteuning en haar technische opbouw sluit minder goed aan bij de structuur die wenselijk is in de nieuwe projecten binnen Argeüs.

Doordat er zo’n grote diversiteit is aan frontendframeworks, wordt er onderzocht welk framework het beste bij Argeüs past, omdat een goed framework heel wat voordelen heeft, zowel technisch als economisch.

Het onderzoek doorloopt verschillende fasen. In de eerste fase worden er een tiental frameworks vergeleken. Dit gebeurt aan de hand van verschillende aspecten zoals populariteit en testbaarheid.

In de tweede fase worden een vijftal frameworks geselecteerd die het meest relevant zijn voor Argeüs, dus rekening houdend met de aspecten die zij belangrijk vinden binnen een framework. Deze vijf frameworks worden vervolgens in detail onderzocht.

Tenslotte wordt er onderzocht welke twee frontendframeworks het meest geschikt zijn voor Argeüs. Van deze twee frameworks wordt er een prototype uitgewerkt zodat alle aspecten visueel toegelicht kunnen worden aan de collega’s binnen Argeüs.

Full text:
File Size Type Checksum  
Eindwerk_Gerits_Jonas_PublicatieVersie.pdf 2 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 3586 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Gerits, J. (2019). Implementatie Word-documentgenerator. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Digital.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8216cd3194f016cd33336a80a81.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer