About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

eFenKa Progressive Web App

2019
Van Den Bergh, Matthias
Professionele bachelor in de toegeapste informatica

Abstract :
eMenKa, opgericht in 2007, is een onafhankelijk softwarebedrijf gespecialiseerd in .NET. De corebusiness van eMenKa is .NET-consultancy. eMenKa staat voor M en K, Mankracht en Kennis. Mankracht leveren aan bedrijven die een tijdelijk tekort hebben aan .NET-ontwikkelaars, en kennis leveren in de zin van expertiseopdrachten zoals securityaudit, SQL-prestatie-audit, architectuuropzet, etc.
Hoewel de focus op consultancy ligt, heeft eMenKa ook enkele interne projecten waaronder eFenKa. eFenKa is een applicatie ontwikkeld voor het beheer van wagenparken. Momenteel worden er ongeveer 2500 wagens van verschillende klanten in dit systeem beheerd.
De applicatie is ongeveer tien jaar oud en is aan vernieuwing toe. De huidige app is gebouwd met Visual WebGui en .NET framework 4.5 en wordt niet meer ondersteund. Ze wordt daarom opnieuw ontwikkeld met moderne technologieŽn om zo de applicatie weer onderhoudbaar en uitbreidbaar te maken. Het uiteindelijke doel is dat de toepassing als een Progressive Web App gereleaset wordt.
Een PWA of Progressive Web App is een webapplicatie die ook kan worden gedownload als mobiele toepassing. Doordat ze kan worden gedownload, werkt de toepassing ook offline en kan ze pushberichten sturen. Een PWA combineert de flexibiliteit van het web met de ervaring van een native applicatie.
eFenKa bestaat uit zeven modules. Tijdens de stageperiode wordt gefocust op de Voertuigenmodule. Deze module zorgt voor het beheer van de verschillende voertuigen binnen een bedrijf.
De technologieŽn die hiervoor gebruikt worden zijn ASP.NET Core 2.2 met Entity Framework Core voor de API-backend en Angular 7 voor de frontend. Authenticatie werkt via het SSO-principe dat toegepast wordt op alle applicaties van eMenKa door het gebruik van IdentityServer 4. Het volledige onderhouds- en ontwikkelproces van de app gebeurt volgens het DevOps-principe met behulp van Azure DevOps.
Gedurende de stage wordt ook de vergelijking gemaakt tussen de gebruikte frontendtechnologie Angular en Vue.js. Er wordt gekeken wat de voor- en nadelen van deze technologieŽn zijn en welke wanneer de betere keuze is. Daarnaast wordt onderzocht hoe ze beide geoptimaliseerd zijn voor het maken van een PWA en welke invloed het Reduxpatroon heeft op de prestaties van eenzelfde applicatie gemaakt met deze technologieŽn.
Uit onderzoek blijkt dat beide frameworks uitstekend geoptimaliseerd zijn voor het maken van PWA. Angular bleek voor eFenKa de beste optie van de twee vanwege de omvang van de applicatie. Vue.js is het overwegen waard voor kleinere applicaties. Verder toont het onderzoek aan dat Redux de prestaties van de applicatie kan bevorderen, maar de belangrijkste reden om deze technologie te gebruiken is de leesbaarheid verhogen en de code "loosely coupled" houden zodat deze makkelijk testen is.

Full text:
File Size Type Checksum  
AONEindwerk_VanDenBergh_Matthias_PublicatieVersie.pdf 1 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 4140 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Van Den Bergh, M. (2019). eFenKa Progressive Web App. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Digital.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8216cd3194f016cd33b73a90e4b.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer