About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,521 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Van nulde- naar eerste lijn. Exploratief onderzoek naar drempels bij doorverwijzing voor jeugdwelzijnswerkers

2019
Roman, Laura
Professionele bachelor in het sociaal werk

Abstract :
Deze scriptie bespreekt de huidige drempels voor Genkse jeugdwelzijnswerkers om door te verwijzen naar eerstelijns hulpverlening van het JAC. Jeugdwelzijnswerkers staan namelijk in contact met maatschappelijk kwetsbare jongeren, maar verwijzen thans weinig door naar hulpverlening zoals die van het JAC. Deze drempels zijn bevraagd aan de hand semigestructureerde diepte-interviews, daar de onderzoeksopzet kwalitatief en exploratief van aard is. Dit resulteerde in transripties en een data-analyse, gestructureerd per drempel. De voornaamste conclusies van dit onderzoek houden in dat er wel degelijk een aantal doorslaggevende drempels zijn die jeugdwelzijnswerkers belemmeren in het verwijzen naar hulpverlening. Veel drempels zijn praktisch van aard, zoals bijvoorbeeld de afstand van de wijk tot het JAC, en zijn mits enige inspanning oplosbaar. Thans weegt de vertrouwensrelatie tussen jongere en jeugdwelzijnswerker het sterkste door als belemmering. Ook komen veel drempels neer op een gebrek aan samenwerking tussen de organisaties, waardoor miscommunicatie zich bijvoorbeeld voordoet, maar ook een gebrek aan persoonlijk contact. Tot slot speelt maatschappelijke kwetsbaarheid van zowel jongere als jeugdwelzijnswerker globaal genomen mee als extra be´nvloedende factor.

Full text:
File Size Type Checksum  
RomanLaura_bachelorproef.pdf 902 KB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 3002 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Roman, L. (2019). Van nulde- naar eerste lijn. Exploratief onderzoek naar drempels bij doorverwijzing voor jeugdwelzijnswerkers. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Social Work.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8216cd34f52016cd35732410014.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer