About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,521 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Schoolwelbevinden in de eerste graad secundair onderwijs. Klassenleraaruur

2019
Tits, Laura
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
Op 18 april 2016 verscheen in Klasse het artikel "Overstap naar secundair tempert welbevinden". Volgens het artikel zou het welbevinden van leerlingen aanzienlijk dalen bij de overstap van het lager naar het secundair onderwijs. Deze overstap brengt voor de leerlingen dan ook enorme veranderingen met zich mee. Ze moeten zich aanpassen aan een nieuwe school, nieuwe leerkrachten, nieuwe vakken en nieuwe medeleerlingen.
Dit heeft een enorme invloed op het schoolwelbevinden van de leerling. Maar waarom is het schoolwelbevinden van leerlingen zo belangrijk en hoe kan het gemeten worden? In het conceptueel kader van deze bachelorproef zal op deze vragen dieper ingegaan worden.
Bovendien is schoolwelbevinden volgens de onderwijsinspectie één van de indicatoren van kwaliteitsvol onderwijs. Het is dus noodzakelijk dat het schoolwelbevinden van leerlingen in de eerste graad gestimuleerd wordt.

Eén van de mogelijkheden hiervoor is de invoering van het 'klassenleraaruur’. Eén keer per week werken de leerlingen samen met de klassenleraar rond de domeinen leren leven, leren leren, leren kiezen en ICT. Dit moet voor leerlingen een houvast bieden bij de overstap van het lager naar het secundair onderwijs. Het praktisch gedeelte van deze bachelorproef bevat een aanzet voor de invulling van het domein leren leven.

Full text:
File Size Type Checksum  
Tits_Laura_Bachelorproef_WelbevindenEersteGraadSO.pdf 4 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 2727 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Tits, L. (2019). Schoolwelbevinden in de eerste graad secundair onderwijs. Klassenleraaruur. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8216cd34f52016cd357abe800da.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer