About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.



Doks PHL
Doks XIOS



Open Archives Initiative
Home

Rol van DUX4 in het ziekteproces van Axiale Spondyloartritis

2020
Jacobs, Ruben
Professionele bachelor in de agro- en biotechnologie

Abstract :
Axiale spondyloartritis (axSpA) is een inflammatoire, reumatische aandoening waarbij de wervelkolom en aangrenzende gewrichten worden aangetast. PatiŽnten hebben voornamelijk last van lage rugpijn en verminderde flexibiliteit. Indien de ziekte niet tijdig behandeld wordt, kan het kraakbeen tussen de ruggenwervels zich omzetten tot bot, waardoor deze wervels met elkaar vergroeien. Door het ontbreken van een goede bloedtest en de afwezigheid van duidelijke ziektekenmerken in een vroeg stadium van de ziekte, is bij veel patiŽnten de diagnose met enkele jaren vertraagd waardoor een effectieve behandeling vaak ook laat wordt opgestart. Daarom is er voorafgaand aan deze studie een screening uitgevoerd met als doel antilichamen te identificeren die gebruikt kunnen worden als nieuwe biomerker om zo versnelde diagnose mogelijk te maken. Eťn van de gevonden autoantilichamen is gericht tegen het 'Double homeobox proteine 4í, kortweg DUX4 genoemd. Doordat DUX4 als transcriptionele activator voornamelijk actief is in de vroege embryonale ontwikkeling en niet tot expressie hoort te komen in volwassen cellen, werd er in dit onderzoek nagegaan wat de rol van dit eiwit is in het ziekteproces van patiŽnten die lijden aan axSpA. Zo werd er aan de hand van immunohistochemische (IHC) kleuringen en trichroomkleuringen bepaald of de expressie van DUX4 specifiek is voor axSpA en welke cellen DUX4 tot expressie brengen. Om de DUX4 specificiteit voor axSpA te bepalen werden er IHC kleuringen uitgevoerd op weefsels die afkomstig zijn van patiŽnten die lijden aan een andere reumatische aandoening, genaamd reumatoÔde artritis (RA) en op gezonde controles. De celspecificiteit werd bepaald door merkers te gebruiken die specifiek voorkomen in een bepaald celtype, zoals CD68 voor macrofagen en fibroblast activated protein (FAP) en vimentine voor fibroblasten. Uit het onderzoek blijkt dat DUX4-expressie niet specifiek is voor axSpA, maar ook voorkomt bij patiŽnten die lijden aan andere reumatische aandoeningen, zoals RA. Deze expressie komt voornamelijk voor in cellen gelegen in de synoviale membraan, waar zowel fibroblasten en macrofagen voorkomen. Een duidelijke co-lokalisatie op celniveau is echter nog niet aangetoond. Om effectief te bepalen of DUX4 een rol speelt in axSpA zal de expressie van DUX4 gemoduleerd moeten worden in ťťn van de gevonden DUX4 positieve celtypes.


Sleutelwoorden: autoantilichamen, axiale spondyloartritis, axSpA, CD68, Double homeobox protein 4, DUX4, fibroblast activated protein, immunohistochemie, macrofaag, trichroomkleuring, vimentine

Full text:
File Size Type Checksum  
Wetenschappelijk_artikel_-_Definitieve_Scriptie.pdf 2 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 116 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Jacobs, R. (2020). Rol van DUX4 in het ziekteproces van Axiale Spondyloartritis. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Green & Tech.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82171548afd017154ba3e440ab4.




©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer