About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Geslachtsspecifieke genexpressie als regulator van telomeerlengte bij de geboorte

2020
Delclef, Annelies
Professionele bachelor in de agro- en biotechnologie

Abstract :
De belangstelling voor het effect van het milieu op de gezondheid neemt steeds toe in de
moderne samenleving. ENVIRONAGE, of het Limburgs Geboortecohort, is opgericht om
processen te onderzoeken die hieraan gerelateerd zijn. In dit cohort wordt het effect van de
omgeving op moleculaire veranderingen vroeg in het leven bestudeerd. Daarnaast wordt
bekeken of de omgeving en de bijhorende moleculaire veranderingen een rol spelen in de
algemene gezondheid van kinderen, geboren in Limburg. Een belangrijke moleculaire target is
de lengte van telomeren, de uiteindes van chromosomen. Deze scriptie bestaat uit twee
verschillende onderzoeken die beide betrekking hebben op het bestuderen van
geslachtsspecifieke verschillen in telomeerlengte bij de geboorte. In een eerste onderzoek
werd onderzocht of er een verschil in telomeerlengte bestond tussen pasgeboren jongens en
meisjes in een tweelingenstudie. In een tweede studie van pasgeborenen, werd bekeken of de
genexpressie voor Profilerende Cel Nucleair Antigen (PCNA), Methylpurine DNA Glycosylase
(MPG) en Telomeric Repeat binding Factor (TRF2) een effect had op de telomeerlengte en of
dit effect verschilde tussen jongens en meisjes. Deze genen spelen elk een belangrijke rol bij
DNA- schade van telomeren. TRF2 maakt onderdeel uit van het shelterin- complex, die schade
bij telomeren voorkomt. PCNA en MPG maken deel uit van de Base Excision Repair (BER)-
pathway die over het algemeen schade herstelt in cellen, dus ook bij telomeren. Het resultaat
dat uit de studie verkregen werd, kan dienen als verklaring voor het verschil in
levensverwachting tussen man en vrouw. Voor beide studies werd real- time PCR gebruikt als
techniek, die tekens Ct- waarden leverden om bij de tweelingenstudie de relatieve
telomeerlengte te berekenen en bij de BER- pathway studie de relatieve genexpressie. Bij het
onderzoek naar telomeerlengte bij tweelingen kon met een P- waarde van 0.3442 geen
significant verschil waargenomen worden naargelang geslacht. Bij het onderzoek naar
genexpressie van PCNA, MPG en TRF2 werd aangetoond dat de expressie van PCNA een
significant gunstig effect heeft op de telomeerlengte met een correlatiecoŽfficiŽnt van 0.1403
en een P- waarde van 0.0088, terwijl dit voor MPG en TRF2 niet aangetoond kon worden. Deze
studie kan een bijdrage leveren aan toekomstig onderzoek naar de onderliggende
mechanismen van veroudering a.d.h.v. telomeerlengte.
Sleutelwoorden: Base Excision Repair- pathway, ENVIRONAGE, geslachtsspecifiek,
genexpressie, MPG, pasgeborenen, PCNA, qPCR, telomeren, telomeerlengte, TRF2, tweelingen

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 126 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Delclef, A. (2020). Geslachtsspecifieke genexpressie als regulator van telomeerlengte bij de geboorte. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Green & Tech.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82171548afd017154d1556d13f2.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer