About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

MAX. Een app die kinderen helpt weerbaarder te worden

2020
Meuwis, Rani
Master of Arts in de beeldende kunsten

Abstract :
Als individu in de maatschappij is het belangrijk om weerbaar te zijn. Weerbaarheid zorgt ervoor dat we als persoon sterker in onze schoenen staan. Hoe jonger we dat kunnen leren, hoe beter. Mijn onderzoek gaat over hoe een app, die gebaseerd is op het M.E.G.A. project, een hulpmiddel kan zijn om kinderen weerbaarder te maken. Hiervoor heb ik eerst een onderzoek gedaan naar de doelgroep, die bestaat uit kinderen uit het zesde leerjaar. Daarna heb ik onderzocht welke elementen belangrijk zijn in een user interface voor kinderen en als laatste komt aan bod wat gamification is en hoe dat kan helpen om een vaardigheid (in dit geval weerbaarheid) aan te leren. Het onderzoek werd benaderd vanuit een meer psychologisch perspectief omdat mijn eigen interesse voor psychologie groot is en omdat ik meer wilde weten over de 'waarom’ die schuilt achter het ontwerp van een user interface.
Uit het onderzoek dat ik voerde, is zo gebleken dat kinderen anno 2020 het meest actief zijn op tablets, waardoor mijn keuze voor een medium voor de app uitging naar een tablet. Bij het ontwerpen van zo’n app is het belangrijk rekening te houden met zowel de cognitieve mogelijkheden van de kinderen als met de belevingswereld van de kinderen, omdat deze compleet verschillen van die van volwassenen. Bovendien heb ik enkele apps geanalyseerd aan de hand van vooropgestelde criteria (aanwezigheid van: microconflicten, bescherming, feedback, vrijheid om te experimenteren en een digitale realiteit die de werkelijke realiteit overtreft) in combinatie met een omschrijving van mijn eigen ervaring die ik bij de apps had. Als laatste onderdeel in mijn onderzoek komt aan bod wat gamification precies is en dat er twee soorten gamification bestaan, nl. gamification bedoeld voor een gedragsverandering op lange termijn en gamification bedoeld voor een gedragsverandering op korte termijn. Enkele beelden van het resultaat tonen hoe ik deze elementen heb samengevoegd om tot een app te komen die kinderen kan helpen weerbaarder te worden.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 117 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Meuwis, R. (2020). MAX. Een app die kinderen helpt weerbaarder te worden. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-MAD.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82171548afd017154e08ba21a6c.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer