About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Online versus real live coachen op een gezonde leefstijl

2020
Stappers, Yana
Educatieve bachelor secundair onderwijs

Abstract :
Het verzorgen van je lichaam en geest is belangrijk om negatieve gevolgen tegen te gaan. Ondanks de vele pogingen van fitnessen, gemeenten en de Vlaamse overheid zien we dat onze Vlamingen niet al te gezond leven.

Doel
Het doel van dit onderzoek was om te achterhalen wat het verschil is tussen real live en online coaching. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: 'Wat is het effect van online versus real live coaching op een gezonde leefstijl?’

Methode
Er werd literatuuronderzoek gedaan om meer info te verkrijgen over een gezonde levensstijl. Hierbij keken we op elk gebied hoe onze Vlamingen scoorden. Verder bekeken we de eventuele gevolgen van een ongezonde levensstijl.

Nadat er een bredere basis over dit thema was, werd er een project genaamd Possible opgestart. Dit project werd zowel online als in real live aangeboden. Volwassenen konden zich inschrijven via een online advertentie. Daarna werd een afspraak gemaakt voor een intake, lichaamsmeting en fitheidstest.

Tijdens de intake werden er vragen gesteld om een betere achtergrond van de deelnemer te krijgen. Tijdens de lichaamsmeting werd de buikomtrek, het gewicht, de vetmassa, het visceraal vet, de spiermassa en het BMI gemeten. Na de lichaamsmeting volgde de fitheidstest. De fitheidstest is een test van tien oefeningen die werd afgewisseld door één minuut activiteit en één minuut rust. De bedoeling was om de oefening zoveel mogelijk keer binnen die minuut uit te voeren.

Na het uitvoeren van de testen kregen de deelnemers uitleg over de tips rond een gezonde levensstijl. Beide groepen verkregen dezelfde info maar deze werd op een andere manier aangeboden.

Per week werden er zowel voor de groepslessen als voor de online lessen 3 verschillende sportsessies aangeboden. De online sessies waren op voorhand opgenomen en bevatte geen tips. De deelnemers van de real live lessen verkregen daarentegen wel tips en werden gecorrigeerd indien nodig. Aan het einde van het project werd er opnieuw een afspraak gemaakt voor een posttest.

Resultaten
Uit de resultaten kunnen we concluderen dat zowel de online als real live coaching een positief effect had op de fitheid en lichaamssamenstelling van de deelnemers. Ondanks dat beide groepen gelijkaardig scoorde op de testen, zien we dat de real live groep in dit project de meeste vooruitgang heeft geboekt. Op het gebied van lichaamsmetingen, fitheid, het uitvoeren van de trainingen als het gebruik van de tips rond een gezonde leefstijl. Dit resultaat hebben ze kunnen verwezenlijken met twee weken minder training dan de online groep.

Trefwoorden: Online coaching, real live coaching, gezonde levensstijl, Possible

Full text:
File Size Type Checksum  
StappersYana_BP_Online_versus_real_live_coaching_op_een_een_gezonde_leefstijl_20192020-1.pdf 9 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 142 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Stappers, Y. (2020). Online versus real live coachen op een gezonde leefstijl. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82171550de70171551280820318.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer