About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Een positieve voedingsbodem voor gedrag op school: preventieve en curatieve aanpak

2019
Janssen, Jana
Professionele bachelor in het onderwijs: lager onderwijs

Abstract :
Wanneer een kind zich goed in zijn vel voelt, kan hij beter tot leren komen. Dit kan je bereiken door welbevinden en veerkracht een centrale plaats te geven op school. De speelplaatstijd goed benutten, is hier een aspect van. In mijn onderzoek bekeek ik hoe je deze tijd kan optimaliseren i.f.v. welbevinden en veerkracht en ontwikkelde ik hiervoor verschillende materialen.

Full text:
File Size Type Checksum  
JanssenJana_bachelorproef.pdf 12 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 2526 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Janssen, J. (2019). Een positieve voedingsbodem voor gedrag op school: preventieve en curatieve aanpak. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8217d54649d017d572ae75e0006.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer