About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018


1,068 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2016

7 Het optimaal en duurzaam implementeren van de handpop in de kleuterklas
11 Luisteren naar het werkveld Professionelen in de gezinszorg over de samenwerking met mantelzorgers vanuit een beleidsvisie
12 Materiaalontwikkeling 7BSO zelfstandig Engels leren
24 Actualiteit via sociale media
27 Psychosociale risicoanalyse: de rol van de leidinggevende om van resultaten tot actie te komen
50 Rustige vastheid. De nieuwe autoriteit als sturend kompas. Een inspirerend beleid met de nieuwe autoriteit volgens Omer op team Jeugd Alexianen Zorgroep Tienen
54 Zelfsturing. Zelfsturing en ondernemingszin stimuleren in de kleuterklas
61 Eenzaamheid bij ouderen binnen het woonzorgcentrum Prinsenpark. Welke factoren beÔnvloeden eenzaamheid?
72 Taalontwikkelend lesgeven: een gids met praktische richtlijnen
80 Op pad met het team richting belevingsgerichte zorg. 'Letís inspire each other and create new thingsí
94 Tablets in een mini-onderneming
106 PREZO Woonzorg: verbetering van kwaliteit in een WZC. Op weg naar een kwaliteitsvol (in)continentiebeleid
118 Co-teaching als vorm van differentiatie binnen de lessen PAV
120 De meerwaarde van het werken zonder thema met betrekking tot het welbevinden van de leerkracht ťn kinderen
143 Hoe kunnen we jongeren in STEMming brengen?
144 De bereikbaarheid en noden van hoogsensitieve leerlingen in het secundair onderwijs
150 Vroegtijdige Zorgplanning in Woonzorgcentra. Kwaliteitszorg en multidisciplinair overleg
161 Onderzoek naar het effect van verschillende trainingsinterventies in functie van fysieke en technische parameters in voetbal
178 Welke rekruteringskanalen schakelen laatstejaarsstudenten van de hogeschool PXL in bij hun zoektocht naar hun eerste job en wat trekt hen aan qua job voorkeuren?
186 Tablets in de lessen biologie. Hoe kan de tablet een meerwaarde zijn voor leerlingen in de tweede graad secundair onderwijs voor de lessen biologie?
189 Onthaal van nieuwe bedienden binnen Kumpen NV
192 Slaapstoornissen, van op afstand bekeken
195 Poetry in the EFL classroom. Why and how integrate poetry in the EFL classroom?
197 Het trainen van fysieke componenten bij tennissers van 11 tot en met 14 jaar
198 Optimalisatie LAMP-protocol voor detectie van bacterievuur
202 Implementeren van een zorgpad: de 10 geboden voor een leidinggevende
203 "Help, ik versta mijn klasgenootjes niet!" Onderzoek naar de meerwaarde van een afgescheiden Xhosa klas
204 Nieuwe verpleegkundigen in het Ziekenhuis Oost-Limburg op de afdeling hartbewaking laten groeien om hoog kwalitatieve zorg te kunnen bieden doen we samen als team met een specifiek competentieprofiel als leidraad
209 Spelen met klanken en letters. Hoe kunnen we het alfabetisch principe aanpakken in verschillende leergebieden in de derde kleuterklas?
210 Buurtsport Athletics. Sport voor kansarmen
211 Een groot huis. Een gezellige thuis? Belang van behoud van het bestaande sociale netwerk van ouderen na de verhuis van de eigen woning naar een woonzorgcentrum
212 Coaching van diverse teams bij de implementatie van het nieuwe protocol valpreventie
216 Optimalisatie en validatie van detectiemethoden ter opsporing van parasieten en bacteriŽn in feces
222 Bewindvoering. Het nieuwe bewind in de praktijk
225 Zelfstandig project. Het kind achter het label
229 Een sociale dienst bij de lokale politie De beleving van de politieambtenaren in de lokale politiezone HANO
243 Zorgaanbod onder de loep: een verkennend onderzoek naar de wensen en invulling van het zorgaanbod van bewoners in een WZC
246 Jongeren en seks vandaag. Hoe kan het onderwijs hierop inspelen?
249 De introductie van tools en handvaten vanuit Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet in het dagcentrum van Daidalos vzw
250 Op welke manier kan de klasleerkracht de natuur betrekken in niet natuur-gerelateerde thema's?
251 Waterpolo in het onderwijs. Handleiding voor leraren lichamelijke opvoeding
260 Mijn naam is maar een woord, mijn leven een verhaalÖ Onderzoek naar de meerwaarde van het werken met een levensboek in dagverzorgingscentrum De mantel
262 NIAZ: borging en/of groei naar kwaliteit. Samen op weg met de dienst Intensieve Therapie Eenheid
263 De patiŽnt als partner
264 De gepaste zorg voor zorgleerlingen in het secundair onderwijs. Een studie naar de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen met ontwikkelingsstoornissen en de STICORDI@maatregelen die daaraan tegemoetkomen
271 Motivatie voor wiskunde zoek, hoezo?! Functionele wiskunde voor alle richtingen in het secundair onderwijs
272 De juiste dingen doen en de dingen juist doen: het verpleegkundig team inzetten op de groei en ontwikkeling van competenties
274 Praatjes maken en (be)leven. Hoe kunnen prentenboeken van Clavis, verhaal en illustraties met 'magie' als thema, een uitgangspunt en inspiratiebron zijn tot muzische beeldende activiteiten met als doel aan taalstimulering te werken?
276 Talensensibilisering in de kleuterklas
278 Op weg naar accreditering: de toegevoegde waarde van een medical management assistant
279 Minderjarigen in een verontrustende opvoedingssituatie. De invloed van een verontrustende opvoedingssituatie op jeugddelinquentie
281 De dienst tijdbesteding als bemiddelaar binnen het secundair onderwijs
284 In ťťn oogopslag: efficiŽnt geÔnformeerd door het digitaal verpleegproces binnen het Wit-Gele Kruis Gingelom
285 Huiswerk(begeleiding). De visie van (maatschappelijk kwetsbare) ouders. Drempelverlaging van de huiswerkbegeleiding
287 Een gekleurde visie op zelfstandig wonen. Een tevredenheidsonderzoek bij de bewoners
288 Kwaliteit van de arbeid
292 Een dialysebehandeling, wat doet dit met je leven? Wat is de impact van een centrumdialysebehandeling op het sociaal leven van een dialysepatiŽnt?
293 Toetanchamon en zijn mysteries
297 Onlinehulpverlening door de ogen van de hulpverlener Wat zijn de drempels van onlinehulpverlening binnen CAW Oost-Brabant?
298 Is economie voor iedereen?
302 Onthaal- en inscholingstraject voor nieuwe leidinggevenden binnen het Wit-Gele Kruis Limburg
303 De Varjaagse Route. Vikingen als lijfwacht van de Byzantijnse keizer
304 Onlinehulpverlening geÔntegreerd in de geestelijke gezondheidszorg. De ervaringen van hulpverleners en cliŽnten met 'Emma Listensí
307 Leesplezier in PAV stimuleren vanuit het vak 'hout'
309 Over de beroepsgrenzen heen Onderzoek naar de bevindingen van studenten en werkbegeleiders tijdens de interdisciplinaire leerwerkplaats Patchwork in het Sint-Franciskus Ziekenhuis Heusden
310 Je kan pas iemand aansteken, als je zelf brandt Impact van een veranderende maatschappij op de werking van een sociale dienst
314 Hoe kan ik ICT-vaardigheden aanleren op een creatieve manier?
316 Buiten spelen. Welke stappen zijn noodzakelijk voor het opstarten van een langdurige, succesvolle buurtsportwerking?
317 Interdisciplinair samenwerken aan ontwikkelingskansen voor kleuters in Jimma. Guidelines to stimulate the use of language.
319 Hoe kan ik als stagiair samen met de kleuters het natuurlijk leren stimuleren bij het inrichten van de buitenruimte?
322 Wat is mijn rol als leidinggevende bij het maken van een infobrochure
323 Bewegen met iPads in de lessen LO in de derde kleuterklas
324 Werken met psychiatrische patiŽnten: een probleem? Een kwalitatief onderzoek naar de obstakels die medewerkers ervaren in de omgang met psychiatrische patiŽnten binnen de thuisdiensten van het OCMW te Sint-Truiden
325 Zo gewoon mogelijk buitengewoon! Het perspectief op inclusief onderwijs van de leerkrachten en de zorgcoŲrdinatoren van het lager onderwijs in het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap te Genk
329 Afhankelijkheid bij ouderen: Van visie tot implementatie
330 La contrainte comme libertť
331 Mijn veiligheid. Hoe kan het opvangcentrum Fedasil Sint-Truiden beter tegemoet komen aan de noden inzake het creŽren van een veiliger klimaat voor volwassen alleenstaande vrouwen?
333 Jongeren bewegen naar werk Factoren die jongeren motiveren of demotiveren in hun stappen naar het verwerven van hun inkomen en zelfstandigheid
335 Werken in trajecten Een vergelijking tussen OCMWís in het kader van het veranderingstraject HOGEVIJF, OCMW Hasselt
336 Een nieuwe kans. Het implementeren van een time-outfase binnen vzw Basis-Beschut Wonen
338 Hoe sociaal is sociale economie? Een onderzoek naar de werkbeleving van personen met een beperking
339 Op zoek naar een middel. Motivatiebevordering en zelfreflectie bij middelengebruik bij jongeren van CAW De Tunnel
344 Bewonersparticipatie Een onderzoek naar de leefbaarheid binnen de Zonnestraat
352 Genexpressiestudie met behulp van lasermicrodissectie op segmenten van de galwegen van muismodellen met primaire biliaire cirrose
353 Een studie naar de werkbare technieken om het welzijn van kinderen van gescheiden ouders te verhogen
358 Taaldiversiteit binnen de voorschoolse werking van IN-Zetje. Meertalige kinderen: een lust of een last?
361 Op welke leeftijd heeft een kind inzicht in het behoud van hoeveelheid?
363 Interdisciplinair samenwerken aan arbeidskansen van straatkinderen in Jimma EthiopiŽ. Oprichten van een woodwork shop en een hairdressing shop
364 In planta screening for the positive growth effect of inoculated DDE degrading endophytic bacteria in Cucurbita pepo
365 Rol van een ABC-transporter in de zinkresistentie van Cupriavidus metallidurans
366 Líinterculturel en classe de FLE par le biais du monde arabe
367 Enhance the use of the target language in English classes. IT website of activities according to the Flemish curriculum
368 De dingen: tussen wennen en verwennen
370 Tevredenheidsmeting bij de familieleden van de gebruikers van Wiric. Communicatieproces binnen Wiric vzw onder de loep
371 Op welke manier kan SVK Houtvast eigenaar-verhuurders informeren over hun onderhoud- en herstellingsplichten?
373 Evaluatie van de waterefficiŽntie van MUSA variŽteiten bij droogte in een labomodel
381 De integratie van de internationale studenten aan de UHasselt
385 Kan het rendement verbeterd worden door middel van een kwaliteitssysteem?
388 De rol van leerkracht in het promoten van een gezonde levensstijl bij kleuters
392 Optimazation of a genotyping protocol for Pink1 Knockout mice and cre mice
399 Klankbordgroep ouderen binnen de BaNaBa-opleiding Interdisciplinaire Ouderenzorg: voor en door ouderen
403 CIRCUIT MARBELLES. De knikkerbaan als mentale rollercoaster
415 'Van advertentie tot excellentieí. Een aanpassing van het wervings- en selectiebeleid binnen het woonzorgcentrum Cecilia
416 Degelijke begeleiding een nood of een voorrecht in de townships van Zuid- Afrika? Onderzoek naar het welzijn van de kinderen op socio-emotioneel niveau en in welke mate de scholen in Wittedrift hierin tegemoet komen
429 ABJECT. Taxidermie als artistiek proces
432 Wikipedia verbeterdt. Het belang van een community
438 Inspirende mensen. Visueel beperkten betrekken in de reclame
446 Het stolsel van de moderniteit
449 Inertia. Beweging als beoordeling
458 Zelfstandig project. To pimp or not to pimp? Hoe kan kosteloos materiaal een uitgangspunt of een inspiratiebron zijn om een onderzoekende houding bij kleuters te stimuleren door procesgericht beeldend aan de slag te gaan?
462 Leesmotivatie in een vreemde taal. Leerlingen aanzetten tot lezen in een vreemde taal
470 Implementatie van de multiparametersonde, stormbox en multisampler bij de VMM in functie van continue monitoring
483 The lights are on, but no oneís home
485 Naar het Gallo-Romeins Museum
487 Rapleer dzjíoech nog? Hasselts voetbalerfgoed ontsloten
494 Kan een app een meerwaarde aan een excursie bieden? En welke stappen doorloop je om zo een app te maken?
501 Onderzoek naar het oprichten van een Fair Tradebelevingscentrum te Hasselt
505 MEINE KLEINE WELT: informatiefenomenen over de publieke ruimte
506 In - Between. Insights through the inside
508 Der Antrieb. Een reflectief onderzoek naar de cirkelbeweging in en rond het creatieproces van kunst©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer