About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017


941 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2016

41 Psychosociale risicoanalyse: de rol van de leidinggevende om van resultaten tot actie te komen
74 Tablets in een mini-onderneming
85 Materiaalontwikkeling 7BSO zelfstandig Engels leren
103 Taalontwikkelend lesgeven: een gids met praktische richtlijnen
107 Rustige vastheid. De nieuwe autoriteit als sturend kompas. Een inspirerend beleid met de nieuwe autoriteit volgens Omer op team Jeugd Alexianen Zorgroep Tienen
110 Co-teaching als vorm van differentiatie binnen de lessen PAV
137 Tablets in de lessen biologie. Hoe kan de tablet een meerwaarde zijn voor leerlingen in de tweede graad secundair onderwijs voor de lessen biologie?
148 Actualiteit via sociale media
149 Hoe kunnen we jongeren in STEMming brengen?
163 Op pad met het team richting belevingsgerichte zorg. 'Letís inspire each other and create new thingsí
165 De bereikbaarheid en noden van hoogsensitieve leerlingen in het secundair onderwijs
170 PREZO Woonzorg: verbetering van kwaliteit in een WZC. Op weg naar een kwaliteitsvol (in)continentiebeleid
175 Onderzoek naar het effect van verschillende trainingsinterventies in functie van fysieke en technische parameters in voetbal
185 Poetry in the EFL classroom. Why and how integrate poetry in the EFL classroom?
189 Luisteren naar het werkveld Professionelen in de gezinszorg over de samenwerking met mantelzorgers vanuit een beleidsvisie
195 De meerwaarde van het werken zonder thema met betrekking tot het welbevinden van de leerkracht ťn kinderen
196 Zelfsturing. Zelfsturing en ondernemingszin stimuleren in de kleuterklas
200 Het trainen van fysieke componenten bij tennissers van 11 tot en met 14 jaar
204 Optimalisatie LAMP-protocol voor detectie van bacterievuur
209 Slaapstoornissen, van op afstand bekeken
211 Nieuwe verpleegkundigen in het Ziekenhuis Oost-Limburg op de afdeling hartbewaking laten groeien om hoog kwalitatieve zorg te kunnen bieden doen we samen als team met een specifiek competentieprofiel als leidraad
212 Waterpolo in het onderwijs. Handleiding voor leraren lichamelijke opvoeding
217 Implementeren van een zorgpad: de 10 geboden voor een leidinggevende
218 Het optimaal en duurzaam implementeren van de handpop in de kleuterklas
219 Een sociale dienst bij de lokale politie De beleving van de politieambtenaren in de lokale politiezone HANO
224 Welke rekruteringskanalen schakelen laatstejaarsstudenten van de hogeschool PXL in bij hun zoektocht naar hun eerste job en wat trekt hen aan qua job voorkeuren?
225 Jongeren en seks vandaag. Hoe kan het onderwijs hierop inspelen?
236 "Help, ik versta mijn klasgenootjes niet!" Onderzoek naar de meerwaarde van een afgescheiden Xhosa klas
237 Optimalisatie en validatie van detectiemethoden ter opsporing van parasieten en bacteriŽn in feces
242 Buurtsport Athletics. Sport voor kansarmen
243 Huiswerk(begeleiding). De visie van (maatschappelijk kwetsbare) ouders. Drempelverlaging van de huiswerkbegeleiding
247 Eenzaamheid bij ouderen binnen het woonzorgcentrum Prinsenpark. Welke factoren beÔnvloeden eenzaamheid?
248 Spelen met klanken en letters. Hoe kunnen we het alfabetisch principe aanpakken in verschillende leergebieden in de derde kleuterklas?
252 Zelfstandig project. Het kind achter het label
256 Motivatie voor wiskunde zoek, hoezo?! Functionele wiskunde voor alle richtingen in het secundair onderwijs
260 De patiŽnt als partner
261 NIAZ: borging en/of groei naar kwaliteit. Samen op weg met de dienst Intensieve Therapie Eenheid
262 De introductie van tools en handvaten vanuit Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet in het dagcentrum van Daidalos vzw
263 Vroegtijdige Zorgplanning in Woonzorgcentra. Kwaliteitszorg en multidisciplinair overleg
264 In ťťn oogopslag: efficiŽnt geÔnformeerd door het digitaal verpleegproces binnen het Wit-Gele Kruis Gingelom
265 De juiste dingen doen en de dingen juist doen: het verpleegkundig team inzetten op de groei en ontwikkeling van competenties
266 Toetanchamon en zijn mysteries
269 Bewindvoering. Het nieuwe bewind in de praktijk
273 Zorgaanbod onder de loep: een verkennend onderzoek naar de wensen en invulling van het zorgaanbod van bewoners in een WZC
274 Buiten spelen. Welke stappen zijn noodzakelijk voor het opstarten van een langdurige, succesvolle buurtsportwerking?
275 Is economie voor iedereen?
277 Op weg naar accreditering: de toegevoegde waarde van een medical management assistant
278 Je kan pas iemand aansteken, als je zelf brandt Impact van een veranderende maatschappij op de werking van een sociale dienst
281 Een dialysebehandeling, wat doet dit met je leven? Wat is de impact van een centrumdialysebehandeling op het sociaal leven van een dialysepatiŽnt?
282 Onthaal- en inscholingstraject voor nieuwe leidinggevenden binnen het Wit-Gele Kruis Limburg
283 Minderjarigen in een verontrustende opvoedingssituatie. De invloed van een verontrustende opvoedingssituatie op jeugddelinquentie
284 In planta screening for the positive growth effect of inoculated DDE degrading endophytic bacteria in Cucurbita pepo
285 Kwaliteit van de arbeid
286 Coaching van diverse teams bij de implementatie van het nieuwe protocol valpreventie
287 Zo gewoon mogelijk buitengewoon! Het perspectief op inclusief onderwijs van de leerkrachten en de zorgcoŲrdinatoren van het lager onderwijs in het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap te Genk
293 Onlinehulpverlening geÔntegreerd in de geestelijke gezondheidszorg. De ervaringen van hulpverleners en cliŽnten met 'Emma Listensí
294 De dienst tijdbesteding als bemiddelaar binnen het secundair onderwijs
296 Over de beroepsgrenzen heen Onderzoek naar de bevindingen van studenten en werkbegeleiders tijdens de interdisciplinaire leerwerkplaats Patchwork in het Sint-Franciskus Ziekenhuis Heusden
297 Werken met psychiatrische patiŽnten: een probleem? Een kwalitatief onderzoek naar de obstakels die medewerkers ervaren in de omgang met psychiatrische patiŽnten binnen de thuisdiensten van het OCMW te Sint-Truiden
300 Leesplezier in PAV stimuleren vanuit het vak 'hout'
303 Afhankelijkheid bij ouderen: Van visie tot implementatie
304 De gepaste zorg voor zorgleerlingen in het secundair onderwijs. Een studie naar de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen met ontwikkelingsstoornissen en de STICORDI@maatregelen die daaraan tegemoetkomen
305 Hoe kan ik ICT-vaardigheden aanleren op een creatieve manier?
306 Rol van een ABC-transporter in de zinkresistentie van Cupriavidus metallidurans
308 Bewegen met iPads in de lessen LO in de derde kleuterklas
310 Onlinehulpverlening door de ogen van de hulpverlener Wat zijn de drempels van onlinehulpverlening binnen CAW Oost-Brabant?
312 Bewonersparticipatie Een onderzoek naar de leefbaarheid binnen de Zonnestraat
313 Interdisciplinair samenwerken aan arbeidskansen van straatkinderen in Jimma EthiopiŽ. Oprichten van een woodwork shop en een hairdressing shop
314 Een groot huis. Een gezellige thuis? Belang van behoud van het bestaande sociale netwerk van ouderen na de verhuis van de eigen woning naar een woonzorgcentrum
315 Wat is mijn rol als leidinggevende bij het maken van een infobrochure
316 Onthaal van nieuwe bedienden binnen Kumpen NV
318 Líinterculturel en classe de FLE par le biais du monde arabe
320 Een studie naar de werkbare technieken om het welzijn van kinderen van gescheiden ouders te verhogen
321 Mijn naam is maar een woord, mijn leven een verhaalÖ Onderzoek naar de meerwaarde van het werken met een levensboek in dagverzorgingscentrum De mantel
322 De Varjaagse Route. Vikingen als lijfwacht van de Byzantijnse keizer
325 Evaluatie van de waterefficiŽntie van MUSA variŽteiten bij droogte in een labomodel
326 Interdisciplinair samenwerken aan ontwikkelingskansen voor kleuters in Jimma. Guidelines to stimulate the use of language.
327 Werken in trajecten Een vergelijking tussen OCMWís in het kader van het veranderingstraject HOGEVIJF, OCMW Hasselt
328 Hoe sociaal is sociale economie? Een onderzoek naar de werkbeleving van personen met een beperking
329 Hoe kan ik als stagiair samen met de kleuters het natuurlijk leren stimuleren bij het inrichten van de buitenruimte?
330 Talensensibilisering in de kleuterklas
331 Jongeren bewegen naar werk Factoren die jongeren motiveren of demotiveren in hun stappen naar het verwerven van hun inkomen en zelfstandigheid
332 Op welke manier kan SVK Houtvast eigenaar-verhuurders informeren over hun onderhoud- en herstellingsplichten?
333 Optimazation of a genotyping protocol for Pink1 Knockout mice and cre mice
334 Taaldiversiteit binnen de voorschoolse werking van IN-Zetje. Meertalige kinderen: een lust of een last?
335 De integratie van de internationale studenten aan de UHasselt
337 Een gekleurde visie op zelfstandig wonen. Een tevredenheidsonderzoek bij de bewoners
339 Praatjes maken en (be)leven. Hoe kunnen prentenboeken van Clavis, verhaal en illustraties met 'magie' als thema, een uitgangspunt en inspiratiebron zijn tot muzische beeldende activiteiten met als doel aan taalstimulering te werken?
340 Op welke manier kan de klasleerkracht de natuur betrekken in niet natuur-gerelateerde thema's?
341 La contrainte comme libertť
345 Kan het rendement verbeterd worden door middel van een kwaliteitssysteem?
346 Op zoek naar een middel. Motivatiebevordering en zelfreflectie bij middelengebruik bij jongeren van CAW De Tunnel
347 Genexpressiestudie met behulp van lasermicrodissectie op segmenten van de galwegen van muismodellen met primaire biliaire cirrose
348 Tevredenheidsmeting bij de familieleden van de gebruikers van Wiric. Communicatieproces binnen Wiric vzw onder de loep
349 Mijn veiligheid. Hoe kan het opvangcentrum Fedasil Sint-Truiden beter tegemoet komen aan de noden inzake het creŽren van een veiliger klimaat voor volwassen alleenstaande vrouwen?
351 Een nieuwe kans. Het implementeren van een time-outfase binnen vzw Basis-Beschut Wonen
352 'Van advertentie tot excellentieí. Een aanpassing van het wervings- en selectiebeleid binnen het woonzorgcentrum Cecilia
353 Enhance the use of the target language in English classes. IT website of activities according to the Flemish curriculum
354 Klankbordgroep ouderen binnen de BaNaBa-opleiding Interdisciplinaire Ouderenzorg: voor en door ouderen
356 Op welke leeftijd heeft een kind inzicht in het behoud van hoeveelheid?
357 De rol van leerkracht in het promoten van een gezonde levensstijl bij kleuters
362 Wikipedia verbeterdt. Het belang van een community
363 De dingen: tussen wennen en verwennen
365 Inspirende mensen. Visueel beperkten betrekken in de reclame
368 Degelijke begeleiding een nood of een voorrecht in de townships van Zuid- Afrika? Onderzoek naar het welzijn van de kinderen op socio-emotioneel niveau en in welke mate de scholen in Wittedrift hierin tegemoet komen
377 Implementatie van de multiparametersonde, stormbox en multisampler bij de VMM in functie van continue monitoring
381 Inertia. Beweging als beoordeling
387 CIRCUIT MARBELLES. De knikkerbaan als mentale rollercoaster
389 ABJECT. Taxidermie als artistiek proces
400 Zelfstandig project. To pimp or not to pimp? Hoe kan kosteloos materiaal een uitgangspunt of een inspiratiebron zijn om een onderzoekende houding bij kleuters te stimuleren door procesgericht beeldend aan de slag te gaan?
405 Het stolsel van de moderniteit
410 Naar het Gallo-Romeins Museum
419 Leesmotivatie in een vreemde taal. Leerlingen aanzetten tot lezen in een vreemde taal
421 The lights are on, but no oneís home
424 Kan een app een meerwaarde aan een excursie bieden? En welke stappen doorloop je om zo een app te maken?
429 Rapleer dzjíoech nog? Hasselts voetbalerfgoed ontsloten
432 Onderzoek naar het oprichten van een Fair Tradebelevingscentrum te Hasselt
447 MEINE KLEINE WELT: informatiefenomenen over de publieke ruimte
456 Der Antrieb. Een reflectief onderzoek naar de cirkelbeweging in en rond het creatieproces van kunst
457 In - Between. Insights through the inside©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer