About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,287 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2016

3 Het optimaal en duurzaam implementeren van de handpop in de kleuterklas
7 Actualiteit via sociale media
13 Materiaalontwikkeling 7BSO zelfstandig Engels leren
23 Zelfsturing. Zelfsturing en ondernemingszin stimuleren in de kleuterklas
26 Luisteren naar het werkveld Professionelen in de gezinszorg over de samenwerking met mantelzorgers vanuit een beleidsvisie
28 Rustige vastheid. De nieuwe autoriteit als sturend kompas. Een inspirerend beleid met de nieuwe autoriteit volgens Omer op team Jeugd Alexianen Zorgroep Tienen
59 Psychosociale risicoanalyse: de rol van de leidinggevende om van resultaten tot actie te komen
71 Op pad met het team richting belevingsgerichte zorg. 'Letís inspire each other and create new thingsí
77 Taalontwikkelend lesgeven: een gids met praktische richtlijnen
78 PREZO Woonzorg: verbetering van kwaliteit in een WZC. Op weg naar een kwaliteitsvol (in)continentiebeleid
81 Eenzaamheid bij ouderen binnen het woonzorgcentrum Prinsenpark. Welke factoren beÔnvloeden eenzaamheid?
86 Vroegtijdige Zorgplanning in Woonzorgcentra. Kwaliteitszorg en multidisciplinair overleg
94 Tablets in een mini-onderneming
104 De bereikbaarheid en noden van hoogsensitieve leerlingen in het secundair onderwijs
107 De meerwaarde van het werken zonder thema met betrekking tot het welbevinden van de leerkracht ťn kinderen
108 Co-teaching als vorm van differentiatie binnen de lessen PAV
131 Onderzoek naar het effect van verschillende trainingsinterventies in functie van fysieke en technische parameters in voetbal
138 Op welke manier kan de klasleerkracht de natuur betrekken in niet natuur-gerelateerde thema's?
141 Hoe kunnen we jongeren in STEMming brengen?
150 Onthaal van nieuwe bedienden binnen Kumpen NV
156 Mijn naam is maar een woord, mijn leven een verhaalÖ Onderzoek naar de meerwaarde van het werken met een levensboek in dagverzorgingscentrum De mantel
160 Coaching van diverse teams bij de implementatie van het nieuwe protocol valpreventie
171 Een groot huis. Een gezellige thuis? Belang van behoud van het bestaande sociale netwerk van ouderen na de verhuis van de eigen woning naar een woonzorgcentrum
174 Spelen met klanken en letters. Hoe kunnen we het alfabetisch principe aanpakken in verschillende leergebieden in de derde kleuterklas?
175 Nieuwe verpleegkundigen in het Ziekenhuis Oost-Limburg op de afdeling hartbewaking laten groeien om hoog kwalitatieve zorg te kunnen bieden doen we samen als team met een specifiek competentieprofiel als leidraad
179 Welke rekruteringskanalen schakelen laatstejaarsstudenten van de hogeschool PXL in bij hun zoektocht naar hun eerste job en wat trekt hen aan qua job voorkeuren?
200 Talensensibilisering in de kleuterklas
207 Het trainen van fysieke componenten bij tennissers van 11 tot en met 14 jaar
211 De introductie van tools en handvaten vanuit Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet in het dagcentrum van Daidalos vzw
213 Implementeren van een zorgpad: de 10 geboden voor een leidinggevende
222 Slaapstoornissen, van op afstand bekeken
225 Een dialysebehandeling, wat doet dit met je leven? Wat is de impact van een centrumdialysebehandeling op het sociaal leven van een dialysepatiŽnt?
227 Zorgaanbod onder de loep: een verkennend onderzoek naar de wensen en invulling van het zorgaanbod van bewoners in een WZC
228 Optimalisatie en validatie van detectiemethoden ter opsporing van parasieten en bacteriŽn in feces
230 Optimalisatie LAMP-protocol voor detectie van bacterievuur
232 Bewindvoering. Het nieuwe bewind in de praktijk
234 Buurtsport Athletics. Sport voor kansarmen
236 Kwaliteit van de arbeid
237 Tablets in de lessen biologie. Hoe kan de tablet een meerwaarde zijn voor leerlingen in de tweede graad secundair onderwijs voor de lessen biologie?
239 Zelfstandig project. Het kind achter het label
248 Motivatie voor wiskunde zoek, hoezo?! Functionele wiskunde voor alle richtingen in het secundair onderwijs
250 "Help, ik versta mijn klasgenootjes niet!" Onderzoek naar de meerwaarde van een afgescheiden Xhosa klas
252 De juiste dingen doen en de dingen juist doen: het verpleegkundig team inzetten op de groei en ontwikkeling van competenties
253 In ťťn oogopslag: efficiŽnt geÔnformeerd door het digitaal verpleegproces binnen het Wit-Gele Kruis Gingelom
254 Bewegen met iPads in de lessen LO in de derde kleuterklas
257 Onlinehulpverlening door de ogen van de hulpverlener Wat zijn de drempels van onlinehulpverlening binnen CAW Oost-Brabant?
259 Praatjes maken en (be)leven. Hoe kunnen prentenboeken van Clavis, verhaal en illustraties met 'magie' als thema, een uitgangspunt en inspiratiebron zijn tot muzische beeldende activiteiten met als doel aan taalstimulering te werken?
260 De patiŽnt als partner
264 Een sociale dienst bij de lokale politie De beleving van de politieambtenaren in de lokale politiezone HANO
271 Poetry in the EFL classroom. Why and how integrate poetry in the EFL classroom?
274 Hoe kan ik als stagiair samen met de kleuters het natuurlijk leren stimuleren bij het inrichten van de buitenruimte?
275 Zo gewoon mogelijk buitengewoon! Het perspectief op inclusief onderwijs van de leerkrachten en de zorgcoŲrdinatoren van het lager onderwijs in het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap te Genk
278 De gepaste zorg voor zorgleerlingen in het secundair onderwijs. Een studie naar de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen met ontwikkelingsstoornissen en de STICORDI@maatregelen die daaraan tegemoetkomen
281 Onlinehulpverlening geÔntegreerd in de geestelijke gezondheidszorg. De ervaringen van hulpverleners en cliŽnten met 'Emma Listensí
282 Toetanchamon en zijn mysteries
290 Waterpolo in het onderwijs. Handleiding voor leraren lichamelijke opvoeding
291 Is economie voor iedereen?
293 Op welke leeftijd heeft een kind inzicht in het behoud van hoeveelheid?
305 Minderjarigen in een verontrustende opvoedingssituatie. De invloed van een verontrustende opvoedingssituatie op jeugddelinquentie
306 Wat is mijn rol als leidinggevende bij het maken van een infobrochure
307 De Varjaagse Route. Vikingen als lijfwacht van de Byzantijnse keizer
309 Interdisciplinair samenwerken aan ontwikkelingskansen voor kleuters in Jimma. Guidelines to stimulate the use of language.
310 Onthaal- en inscholingstraject voor nieuwe leidinggevenden binnen het Wit-Gele Kruis Limburg
314 Huiswerk(begeleiding). De visie van (maatschappelijk kwetsbare) ouders. Drempelverlaging van de huiswerkbegeleiding
315 Genexpressiestudie met behulp van lasermicrodissectie op segmenten van de galwegen van muismodellen met primaire biliaire cirrose
317 Hoe kan ik ICT-vaardigheden aanleren op een creatieve manier?
321 Een nieuwe kans. Het implementeren van een time-outfase binnen vzw Basis-Beschut Wonen
324 Op weg naar accreditering: de toegevoegde waarde van een medical management assistant
325 Jongeren en seks vandaag. Hoe kan het onderwijs hierop inspelen?
326 Een gekleurde visie op zelfstandig wonen. Een tevredenheidsonderzoek bij de bewoners
336 De dienst tijdbesteding als bemiddelaar binnen het secundair onderwijs
339 NIAZ: borging en/of groei naar kwaliteit. Samen op weg met de dienst Intensieve Therapie Eenheid
344 Hoe sociaal is sociale economie? Een onderzoek naar de werkbeleving van personen met een beperking
349 Afhankelijkheid bij ouderen: Van visie tot implementatie
359 Bewonersparticipatie Een onderzoek naar de leefbaarheid binnen de Zonnestraat
360 Werken met psychiatrische patiŽnten: een probleem? Een kwalitatief onderzoek naar de obstakels die medewerkers ervaren in de omgang met psychiatrische patiŽnten binnen de thuisdiensten van het OCMW te Sint-Truiden
362 Mijn veiligheid. Hoe kan het opvangcentrum Fedasil Sint-Truiden beter tegemoet komen aan de noden inzake het creŽren van een veiliger klimaat voor volwassen alleenstaande vrouwen?
364 Op zoek naar een middel. Motivatiebevordering en zelfreflectie bij middelengebruik bij jongeren van CAW De Tunnel
377 Je kan pas iemand aansteken, als je zelf brandt Impact van een veranderende maatschappij op de werking van een sociale dienst
380 Jongeren bewegen naar werk Factoren die jongeren motiveren of demotiveren in hun stappen naar het verwerven van hun inkomen en zelfstandigheid
383 De rol van leerkracht in het promoten van een gezonde levensstijl bij kleuters
388 Werken in trajecten Een vergelijking tussen OCMWís in het kader van het veranderingstraject HOGEVIJF, OCMW Hasselt
390 Taaldiversiteit binnen de voorschoolse werking van IN-Zetje. Meertalige kinderen: een lust of een last?
391 Kan het rendement verbeterd worden door middel van een kwaliteitssysteem?
394 De dingen: tussen wennen en verwennen
396 Leesplezier in PAV stimuleren vanuit het vak 'hout'
398 Rol van een ABC-transporter in de zinkresistentie van Cupriavidus metallidurans
402 Enhance the use of the target language in English classes. IT website of activities according to the Flemish curriculum
403 Buiten spelen. Welke stappen zijn noodzakelijk voor het opstarten van een langdurige, succesvolle buurtsportwerking?
407 La contrainte comme libertť
408 Líinterculturel en classe de FLE par le biais du monde arabe
418 Op welke manier kan SVK Houtvast eigenaar-verhuurders informeren over hun onderhoud- en herstellingsplichten?
419 Evaluatie van de waterefficiŽntie van MUSA variŽteiten bij droogte in een labomodel
420 Tevredenheidsmeting bij de familieleden van de gebruikers van Wiric. Communicatieproces binnen Wiric vzw onder de loep
430 Over de beroepsgrenzen heen Onderzoek naar de bevindingen van studenten en werkbegeleiders tijdens de interdisciplinaire leerwerkplaats Patchwork in het Sint-Franciskus Ziekenhuis Heusden
447 Naar het Gallo-Romeins Museum
449 Een studie naar de werkbare technieken om het welzijn van kinderen van gescheiden ouders te verhogen
456 ABJECT. Taxidermie als artistiek proces
461 Degelijke begeleiding een nood of een voorrecht in de townships van Zuid- Afrika? Onderzoek naar het welzijn van de kinderen op socio-emotioneel niveau en in welke mate de scholen in Wittedrift hierin tegemoet komen
464 CIRCUIT MARBELLES. De knikkerbaan als mentale rollercoaster
469 Interdisciplinair samenwerken aan arbeidskansen van straatkinderen in Jimma EthiopiŽ. Oprichten van een woodwork shop en een hairdressing shop
483 Kan een app een meerwaarde aan een excursie bieden? En welke stappen doorloop je om zo een app te maken?
490 'Van advertentie tot excellentieí. Een aanpassing van het wervings- en selectiebeleid binnen het woonzorgcentrum Cecilia
491 In - Between. Insights through the inside
502 MEINE KLEINE WELT: informatiefenomenen over de publieke ruimte
504 Klankbordgroep ouderen binnen de BaNaBa-opleiding Interdisciplinaire Ouderenzorg: voor en door ouderen
506 De integratie van de internationale studenten aan de UHasselt
517 Optimazation of a genotyping protocol for Pink1 Knockout mice and cre mice
518 In planta screening for the positive growth effect of inoculated DDE degrading endophytic bacteria in Cucurbita pepo
527 Onderzoek naar het oprichten van een Fair Tradebelevingscentrum te Hasselt
535 Het stolsel van de moderniteit
543 Inspirende mensen. Visueel beperkten betrekken in de reclame
555 The lights are on, but no oneís home
556 Wikipedia verbeterdt. Het belang van een community
559 Inertia. Beweging als beoordeling
560 Zelfstandig project. To pimp or not to pimp? Hoe kan kosteloos materiaal een uitgangspunt of een inspiratiebron zijn om een onderzoekende houding bij kleuters te stimuleren door procesgericht beeldend aan de slag te gaan?
584 Rapleer dzjíoech nog? Hasselts voetbalerfgoed ontsloten
607 Leesmotivatie in een vreemde taal. Leerlingen aanzetten tot lezen in een vreemde taal
615 Implementatie van de multiparametersonde, stormbox en multisampler bij de VMM in functie van continue monitoring
642 Der Antrieb. Een reflectief onderzoek naar de cirkelbeweging in en rond het creatieproces van kunst©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer