About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018


1,168 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2016

5 Het optimaal en duurzaam implementeren van de handpop in de kleuterklas
11 Materiaalontwikkeling 7BSO zelfstandig Engels leren
14 Luisteren naar het werkveld Professionelen in de gezinszorg over de samenwerking met mantelzorgers vanuit een beleidsvisie
20 Actualiteit via sociale media
40 Psychosociale risicoanalyse: de rol van de leidinggevende om van resultaten tot actie te komen
41 Zelfsturing. Zelfsturing en ondernemingszin stimuleren in de kleuterklas
46 Rustige vastheid. De nieuwe autoriteit als sturend kompas. Een inspirerend beleid met de nieuwe autoriteit volgens Omer op team Jeugd Alexianen Zorgroep Tienen
67 Eenzaamheid bij ouderen binnen het woonzorgcentrum Prinsenpark. Welke factoren beÔnvloeden eenzaamheid?
78 Op pad met het team richting belevingsgerichte zorg. 'Letís inspire each other and create new thingsí
81 Taalontwikkelend lesgeven: een gids met praktische richtlijnen
86 Tablets in een mini-onderneming
98 PREZO Woonzorg: verbetering van kwaliteit in een WZC. Op weg naar een kwaliteitsvol (in)continentiebeleid
115 Co-teaching als vorm van differentiatie binnen de lessen PAV
118 Vroegtijdige Zorgplanning in Woonzorgcentra. Kwaliteitszorg en multidisciplinair overleg
123 De meerwaarde van het werken zonder thema met betrekking tot het welbevinden van de leerkracht ťn kinderen
132 De bereikbaarheid en noden van hoogsensitieve leerlingen in het secundair onderwijs
144 Hoe kunnen we jongeren in STEMming brengen?
154 Onderzoek naar het effect van verschillende trainingsinterventies in functie van fysieke en technische parameters in voetbal
178 Onthaal van nieuwe bedienden binnen Kumpen NV
184 Slaapstoornissen, van op afstand bekeken
185 Welke rekruteringskanalen schakelen laatstejaarsstudenten van de hogeschool PXL in bij hun zoektocht naar hun eerste job en wat trekt hen aan qua job voorkeuren?
193 Een groot huis. Een gezellige thuis? Belang van behoud van het bestaande sociale netwerk van ouderen na de verhuis van de eigen woning naar een woonzorgcentrum
196 Spelen met klanken en letters. Hoe kunnen we het alfabetisch principe aanpakken in verschillende leergebieden in de derde kleuterklas?
197 Tablets in de lessen biologie. Hoe kan de tablet een meerwaarde zijn voor leerlingen in de tweede graad secundair onderwijs voor de lessen biologie?
198 Het trainen van fysieke componenten bij tennissers van 11 tot en met 14 jaar
202 Implementeren van een zorgpad: de 10 geboden voor een leidinggevende
205 Nieuwe verpleegkundigen in het Ziekenhuis Oost-Limburg op de afdeling hartbewaking laten groeien om hoog kwalitatieve zorg te kunnen bieden doen we samen als team met een specifiek competentieprofiel als leidraad
207 Optimalisatie LAMP-protocol voor detectie van bacterievuur
209 Poetry in the EFL classroom. Why and how integrate poetry in the EFL classroom?
213 Optimalisatie en validatie van detectiemethoden ter opsporing van parasieten en bacteriŽn in feces
214 Coaching van diverse teams bij de implementatie van het nieuwe protocol valpreventie
215 Buurtsport Athletics. Sport voor kansarmen
220 Zelfstandig project. Het kind achter het label
221 Op welke manier kan de klasleerkracht de natuur betrekken in niet natuur-gerelateerde thema's?
225 De introductie van tools en handvaten vanuit Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet in het dagcentrum van Daidalos vzw
229 "Help, ik versta mijn klasgenootjes niet!" Onderzoek naar de meerwaarde van een afgescheiden Xhosa klas
234 Bewindvoering. Het nieuwe bewind in de praktijk
237 Mijn naam is maar een woord, mijn leven een verhaalÖ Onderzoek naar de meerwaarde van het werken met een levensboek in dagverzorgingscentrum De mantel
240 Zorgaanbod onder de loep: een verkennend onderzoek naar de wensen en invulling van het zorgaanbod van bewoners in een WZC
244 Een sociale dienst bij de lokale politie De beleving van de politieambtenaren in de lokale politiezone HANO
249 De gepaste zorg voor zorgleerlingen in het secundair onderwijs. Een studie naar de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen met ontwikkelingsstoornissen en de STICORDI@maatregelen die daaraan tegemoetkomen
252 Een dialysebehandeling, wat doet dit met je leven? Wat is de impact van een centrumdialysebehandeling op het sociaal leven van een dialysepatiŽnt?
259 Jongeren en seks vandaag. Hoe kan het onderwijs hierop inspelen?
263 NIAZ: borging en/of groei naar kwaliteit. Samen op weg met de dienst Intensieve Therapie Eenheid
265 De juiste dingen doen en de dingen juist doen: het verpleegkundig team inzetten op de groei en ontwikkeling van competenties
266 De patiŽnt als partner
267 Waterpolo in het onderwijs. Handleiding voor leraren lichamelijke opvoeding
268 Talensensibilisering in de kleuterklas
269 Praatjes maken en (be)leven. Hoe kunnen prentenboeken van Clavis, verhaal en illustraties met 'magie' als thema, een uitgangspunt en inspiratiebron zijn tot muzische beeldende activiteiten met als doel aan taalstimulering te werken?
276 Motivatie voor wiskunde zoek, hoezo?! Functionele wiskunde voor alle richtingen in het secundair onderwijs
279 In ťťn oogopslag: efficiŽnt geÔnformeerd door het digitaal verpleegproces binnen het Wit-Gele Kruis Gingelom
281 Kwaliteit van de arbeid
283 Op weg naar accreditering: de toegevoegde waarde van een medical management assistant
285 Onlinehulpverlening door de ogen van de hulpverlener Wat zijn de drempels van onlinehulpverlening binnen CAW Oost-Brabant?
286 Minderjarigen in een verontrustende opvoedingssituatie. De invloed van een verontrustende opvoedingssituatie op jeugddelinquentie
287 Wat is mijn rol als leidinggevende bij het maken van een infobrochure
288 Onlinehulpverlening geÔntegreerd in de geestelijke gezondheidszorg. De ervaringen van hulpverleners en cliŽnten met 'Emma Listensí
289 Toetanchamon en zijn mysteries
291 Interdisciplinair samenwerken aan ontwikkelingskansen voor kleuters in Jimma. Guidelines to stimulate the use of language.
293 De dienst tijdbesteding als bemiddelaar binnen het secundair onderwijs
294 Is economie voor iedereen?
295 Huiswerk(begeleiding). De visie van (maatschappelijk kwetsbare) ouders. Drempelverlaging van de huiswerkbegeleiding
301 Onthaal- en inscholingstraject voor nieuwe leidinggevenden binnen het Wit-Gele Kruis Limburg
303 De Varjaagse Route. Vikingen als lijfwacht van de Byzantijnse keizer
305 Een gekleurde visie op zelfstandig wonen. Een tevredenheidsonderzoek bij de bewoners
307 Bewegen met iPads in de lessen LO in de derde kleuterklas
308 Hoe kan ik als stagiair samen met de kleuters het natuurlijk leren stimuleren bij het inrichten van de buitenruimte?
311 Hoe kan ik ICT-vaardigheden aanleren op een creatieve manier?
313 Genexpressiestudie met behulp van lasermicrodissectie op segmenten van de galwegen van muismodellen met primaire biliaire cirrose
315 Jongeren bewegen naar werk Factoren die jongeren motiveren of demotiveren in hun stappen naar het verwerven van hun inkomen en zelfstandigheid
320 Werken met psychiatrische patiŽnten: een probleem? Een kwalitatief onderzoek naar de obstakels die medewerkers ervaren in de omgang met psychiatrische patiŽnten binnen de thuisdiensten van het OCMW te Sint-Truiden
325 Leesplezier in PAV stimuleren vanuit het vak 'hout'
329 Zo gewoon mogelijk buitengewoon! Het perspectief op inclusief onderwijs van de leerkrachten en de zorgcoŲrdinatoren van het lager onderwijs in het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap te Genk
330 Over de beroepsgrenzen heen Onderzoek naar de bevindingen van studenten en werkbegeleiders tijdens de interdisciplinaire leerwerkplaats Patchwork in het Sint-Franciskus Ziekenhuis Heusden
332 Je kan pas iemand aansteken, als je zelf brandt Impact van een veranderende maatschappij op de werking van een sociale dienst
333 Afhankelijkheid bij ouderen: Van visie tot implementatie
335 Buiten spelen. Welke stappen zijn noodzakelijk voor het opstarten van een langdurige, succesvolle buurtsportwerking?
338 La contrainte comme libertť
340 Op zoek naar een middel. Motivatiebevordering en zelfreflectie bij middelengebruik bij jongeren van CAW De Tunnel
341 Een nieuwe kans. Het implementeren van een time-outfase binnen vzw Basis-Beschut Wonen
344 Hoe sociaal is sociale economie? Een onderzoek naar de werkbeleving van personen met een beperking
346 Mijn veiligheid. Hoe kan het opvangcentrum Fedasil Sint-Truiden beter tegemoet komen aan de noden inzake het creŽren van een veiliger klimaat voor volwassen alleenstaande vrouwen?
348 Werken in trajecten Een vergelijking tussen OCMWís in het kader van het veranderingstraject HOGEVIJF, OCMW Hasselt
358 Bewonersparticipatie Een onderzoek naar de leefbaarheid binnen de Zonnestraat
365 Evaluatie van de waterefficiŽntie van MUSA variŽteiten bij droogte in een labomodel
367 Líinterculturel en classe de FLE par le biais du monde arabe
369 Op welke leeftijd heeft een kind inzicht in het behoud van hoeveelheid?
371 Enhance the use of the target language in English classes. IT website of activities according to the Flemish curriculum
373 Taaldiversiteit binnen de voorschoolse werking van IN-Zetje. Meertalige kinderen: een lust of een last?
374 Rol van een ABC-transporter in de zinkresistentie van Cupriavidus metallidurans
376 De dingen: tussen wennen en verwennen
378 Een studie naar de werkbare technieken om het welzijn van kinderen van gescheiden ouders te verhogen
380 Interdisciplinair samenwerken aan arbeidskansen van straatkinderen in Jimma EthiopiŽ. Oprichten van een woodwork shop en een hairdressing shop
383 Op welke manier kan SVK Houtvast eigenaar-verhuurders informeren over hun onderhoud- en herstellingsplichten?
385 In planta screening for the positive growth effect of inoculated DDE degrading endophytic bacteria in Cucurbita pepo
388 Tevredenheidsmeting bij de familieleden van de gebruikers van Wiric. Communicatieproces binnen Wiric vzw onder de loep
389 Kan het rendement verbeterd worden door middel van een kwaliteitssysteem?
397 De rol van leerkracht in het promoten van een gezonde levensstijl bij kleuters
404 De integratie van de internationale studenten aan de UHasselt
407 Optimazation of a genotyping protocol for Pink1 Knockout mice and cre mice
411 CIRCUIT MARBELLES. De knikkerbaan als mentale rollercoaster
419 Klankbordgroep ouderen binnen de BaNaBa-opleiding Interdisciplinaire Ouderenzorg: voor en door ouderen
426 'Van advertentie tot excellentieí. Een aanpassing van het wervings- en selectiebeleid binnen het woonzorgcentrum Cecilia
427 Degelijke begeleiding een nood of een voorrecht in de townships van Zuid- Afrika? Onderzoek naar het welzijn van de kinderen op socio-emotioneel niveau en in welke mate de scholen in Wittedrift hierin tegemoet komen
436 ABJECT. Taxidermie als artistiek proces
448 Het stolsel van de moderniteit
450 Wikipedia verbeterdt. Het belang van een community
455 Inspirende mensen. Visueel beperkten betrekken in de reclame
463 Inertia. Beweging als beoordeling
469 Zelfstandig project. To pimp or not to pimp? Hoe kan kosteloos materiaal een uitgangspunt of een inspiratiebron zijn om een onderzoekende houding bij kleuters te stimuleren door procesgericht beeldend aan de slag te gaan?
480 Leesmotivatie in een vreemde taal. Leerlingen aanzetten tot lezen in een vreemde taal
486 Implementatie van de multiparametersonde, stormbox en multisampler bij de VMM in functie van continue monitoring
496 Rapleer dzjíoech nog? Hasselts voetbalerfgoed ontsloten
499 The lights are on, but no oneís home
501 Naar het Gallo-Romeins Museum
514 Kan een app een meerwaarde aan een excursie bieden? En welke stappen doorloop je om zo een app te maken?
529 Onderzoek naar het oprichten van een Fair Tradebelevingscentrum te Hasselt
547 In - Between. Insights through the inside
548 MEINE KLEINE WELT: informatiefenomenen over de publieke ruimte
582 Der Antrieb. Een reflectief onderzoek naar de cirkelbeweging in en rond het creatieproces van kunst©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer