About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2016

4 Actualiteit via sociale media
5 Het optimaal en duurzaam implementeren van de handpop in de kleuterklas
9 Zelfsturing. Zelfsturing en ondernemingszin stimuleren in de kleuterklas
31 Materiaalontwikkeling 7BSO zelfstandig Engels leren
38 Rustige vastheid. De nieuwe autoriteit als sturend kompas. Een inspirerend beleid met de nieuwe autoriteit volgens Omer op team Jeugd Alexianen Zorgroep Tienen
41 Mijn naam is maar een woord, mijn leven een verhaalÖ Onderzoek naar de meerwaarde van het werken met een levensboek in dagverzorgingscentrum De mantel
56 Luisteren naar het werkveld Professionelen in de gezinszorg over de samenwerking met mantelzorgers vanuit een beleidsvisie
74 Eenzaamheid bij ouderen binnen het woonzorgcentrum Prinsenpark. Welke factoren beÔnvloeden eenzaamheid?
76 PREZO Woonzorg: verbetering van kwaliteit in een WZC. Op weg naar een kwaliteitsvol (in)continentiebeleid
78 Op pad met het team richting belevingsgerichte zorg. 'Letís inspire each other and create new thingsí
83 Vroegtijdige Zorgplanning in Woonzorgcentra. Kwaliteitszorg en multidisciplinair overleg
91 Psychosociale risicoanalyse: de rol van de leidinggevende om van resultaten tot actie te komen
94 Taalontwikkelend lesgeven: een gids met praktische richtlijnen
101 Op welke manier kan de klasleerkracht de natuur betrekken in niet natuur-gerelateerde thema's?
113 Een groot huis. Een gezellige thuis? Belang van behoud van het bestaande sociale netwerk van ouderen na de verhuis van de eigen woning naar een woonzorgcentrum
115 Tablets in een mini-onderneming
125 De bereikbaarheid en noden van hoogsensitieve leerlingen in het secundair onderwijs
137 De meerwaarde van het werken zonder thema met betrekking tot het welbevinden van de leerkracht ťn kinderen
138 Onderzoek naar het effect van verschillende trainingsinterventies in functie van fysieke en technische parameters in voetbal
146 Co-teaching als vorm van differentiatie binnen de lessen PAV
160 Coaching van diverse teams bij de implementatie van het nieuwe protocol valpreventie
162 Welke rekruteringskanalen schakelen laatstejaarsstudenten van de hogeschool PXL in bij hun zoektocht naar hun eerste job en wat trekt hen aan qua job voorkeuren?
167 De introductie van tools en handvaten vanuit Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet in het dagcentrum van Daidalos vzw
174 Spelen met klanken en letters. Hoe kunnen we het alfabetisch principe aanpakken in verschillende leergebieden in de derde kleuterklas?
175 Onthaal van nieuwe bedienden binnen Kumpen NV
196 Talensensibilisering in de kleuterklas
197 Kwaliteit van de arbeid
202 Implementeren van een zorgpad: de 10 geboden voor een leidinggevende
203 Bewindvoering. Het nieuwe bewind in de praktijk
205 Hoe kunnen we jongeren in STEMming brengen?
208 Optimalisatie en validatie van detectiemethoden ter opsporing van parasieten en bacteriŽn in feces
216 Het trainen van fysieke componenten bij tennissers van 11 tot en met 14 jaar
218 De juiste dingen doen en de dingen juist doen: het verpleegkundig team inzetten op de groei en ontwikkeling van competenties
228 Zo gewoon mogelijk buitengewoon! Het perspectief op inclusief onderwijs van de leerkrachten en de zorgcoŲrdinatoren van het lager onderwijs in het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap te Genk
231 Slaapstoornissen, van op afstand bekeken
233 Optimalisatie LAMP-protocol voor detectie van bacterievuur
234 Zorgaanbod onder de loep: een verkennend onderzoek naar de wensen en invulling van het zorgaanbod van bewoners in een WZC
240 Op welke leeftijd heeft een kind inzicht in het behoud van hoeveelheid?
251 Nieuwe verpleegkundigen in het Ziekenhuis Oost-Limburg op de afdeling hartbewaking laten groeien om hoog kwalitatieve zorg te kunnen bieden doen we samen als team met een specifiek competentieprofiel als leidraad
253 De patiŽnt als partner
256 Op weg naar accreditering: de toegevoegde waarde van een medical management assistant
258 In ťťn oogopslag: efficiŽnt geÔnformeerd door het digitaal verpleegproces binnen het Wit-Gele Kruis Gingelom
262 Bewegen met iPads in de lessen LO in de derde kleuterklas
265 Naar het Gallo-Romeins Museum
266 Praatjes maken en (be)leven. Hoe kunnen prentenboeken van Clavis, verhaal en illustraties met 'magie' als thema, een uitgangspunt en inspiratiebron zijn tot muzische beeldende activiteiten met als doel aan taalstimulering te werken?
274 De Varjaagse Route. Vikingen als lijfwacht van de Byzantijnse keizer
277 Zelfstandig project. Het kind achter het label
281 Een dialysebehandeling, wat doet dit met je leven? Wat is de impact van een centrumdialysebehandeling op het sociaal leven van een dialysepatiŽnt?
282 Interdisciplinair samenwerken aan ontwikkelingskansen voor kleuters in Jimma. Guidelines to stimulate the use of language.
285 "Help, ik versta mijn klasgenootjes niet!" Onderzoek naar de meerwaarde van een afgescheiden Xhosa klas
287 Onlinehulpverlening door de ogen van de hulpverlener Wat zijn de drempels van onlinehulpverlening binnen CAW Oost-Brabant?
295 Een studie naar de werkbare technieken om het welzijn van kinderen van gescheiden ouders te verhogen
299 Tablets in de lessen biologie. Hoe kan de tablet een meerwaarde zijn voor leerlingen in de tweede graad secundair onderwijs voor de lessen biologie?
301 Wat is mijn rol als leidinggevende bij het maken van een infobrochure
303 Jongeren bewegen naar werk Factoren die jongeren motiveren of demotiveren in hun stappen naar het verwerven van hun inkomen en zelfstandigheid
305 Minderjarigen in een verontrustende opvoedingssituatie. De invloed van een verontrustende opvoedingssituatie op jeugddelinquentie
309 Buurtsport Athletics. Sport voor kansarmen
312 Een sociale dienst bij de lokale politie De beleving van de politieambtenaren in de lokale politiezone HANO
316 Motivatie voor wiskunde zoek, hoezo?! Functionele wiskunde voor alle richtingen in het secundair onderwijs
322 Genexpressiestudie met behulp van lasermicrodissectie op segmenten van de galwegen van muismodellen met primaire biliaire cirrose
324 Onthaal- en inscholingstraject voor nieuwe leidinggevenden binnen het Wit-Gele Kruis Limburg
327 De gepaste zorg voor zorgleerlingen in het secundair onderwijs. Een studie naar de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen met ontwikkelingsstoornissen en de STICORDI@maatregelen die daaraan tegemoetkomen
332 Jongeren en seks vandaag. Hoe kan het onderwijs hierop inspelen?
335 Op zoek naar een middel. Motivatiebevordering en zelfreflectie bij middelengebruik bij jongeren van CAW De Tunnel
336 Waterpolo in het onderwijs. Handleiding voor leraren lichamelijke opvoeding
343 Hoe kan ik als stagiair samen met de kleuters het natuurlijk leren stimuleren bij het inrichten van de buitenruimte?
345 Onderzoek naar het oprichten van een Fair Tradebelevingscentrum te Hasselt
347 Toetanchamon en zijn mysteries
350 Onlinehulpverlening geÔntegreerd in de geestelijke gezondheidszorg. De ervaringen van hulpverleners en cliŽnten met 'Emma Listensí
351 Bewonersparticipatie Een onderzoek naar de leefbaarheid binnen de Zonnestraat
352 Een gekleurde visie op zelfstandig wonen. Een tevredenheidsonderzoek bij de bewoners
353 Over de beroepsgrenzen heen Onderzoek naar de bevindingen van studenten en werkbegeleiders tijdens de interdisciplinaire leerwerkplaats Patchwork in het Sint-Franciskus Ziekenhuis Heusden
366 Een nieuwe kans. Het implementeren van een time-outfase binnen vzw Basis-Beschut Wonen
368 Kan een app een meerwaarde aan een excursie bieden? En welke stappen doorloop je om zo een app te maken?
369 Mijn veiligheid. Hoe kan het opvangcentrum Fedasil Sint-Truiden beter tegemoet komen aan de noden inzake het creŽren van een veiliger klimaat voor volwassen alleenstaande vrouwen?
370 Hoe sociaal is sociale economie? Een onderzoek naar de werkbeleving van personen met een beperking
377 NIAZ: borging en/of groei naar kwaliteit. Samen op weg met de dienst Intensieve Therapie Eenheid
378 Interdisciplinair samenwerken aan arbeidskansen van straatkinderen in Jimma EthiopiŽ. Oprichten van een woodwork shop en een hairdressing shop
382 De dienst tijdbesteding als bemiddelaar binnen het secundair onderwijs
383 Huiswerk(begeleiding). De visie van (maatschappelijk kwetsbare) ouders. Drempelverlaging van de huiswerkbegeleiding
387 Is economie voor iedereen?
391 Op welke manier kan SVK Houtvast eigenaar-verhuurders informeren over hun onderhoud- en herstellingsplichten?
394 Afhankelijkheid bij ouderen: Van visie tot implementatie
403 Poetry in the EFL classroom. Why and how integrate poetry in the EFL classroom?
409 Werken in trajecten Een vergelijking tussen OCMWís in het kader van het veranderingstraject HOGEVIJF, OCMW Hasselt
416 Hoe kan ik ICT-vaardigheden aanleren op een creatieve manier?
424 Werken met psychiatrische patiŽnten: een probleem? Een kwalitatief onderzoek naar de obstakels die medewerkers ervaren in de omgang met psychiatrische patiŽnten binnen de thuisdiensten van het OCMW te Sint-Truiden
426 De rol van leerkracht in het promoten van een gezonde levensstijl bij kleuters
431 In - Between. Insights through the inside
443 La contrainte comme libertť
451 Enhance the use of the target language in English classes. IT website of activities according to the Flemish curriculum
452 Rol van een ABC-transporter in de zinkresistentie van Cupriavidus metallidurans
454 De integratie van de internationale studenten aan de UHasselt
456 Evaluatie van de waterefficiŽntie van MUSA variŽteiten bij droogte in een labomodel
458 Leesplezier in PAV stimuleren vanuit het vak 'hout'
470 Kan het rendement verbeterd worden door middel van een kwaliteitssysteem?
474 De dingen: tussen wennen en verwennen
479 Taaldiversiteit binnen de voorschoolse werking van IN-Zetje. Meertalige kinderen: een lust of een last?
490 MEINE KLEINE WELT: informatiefenomenen over de publieke ruimte
498 Je kan pas iemand aansteken, als je zelf brandt Impact van een veranderende maatschappij op de werking van een sociale dienst
500 Tevredenheidsmeting bij de familieleden van de gebruikers van Wiric. Communicatieproces binnen Wiric vzw onder de loep
506 ABJECT. Taxidermie als artistiek proces
509 Buiten spelen. Welke stappen zijn noodzakelijk voor het opstarten van een langdurige, succesvolle buurtsportwerking?
521 Klankbordgroep ouderen binnen de BaNaBa-opleiding Interdisciplinaire Ouderenzorg: voor en door ouderen
527 The lights are on, but no oneís home
529 Degelijke begeleiding een nood of een voorrecht in de townships van Zuid- Afrika? Onderzoek naar het welzijn van de kinderen op socio-emotioneel niveau en in welke mate de scholen in Wittedrift hierin tegemoet komen
535 Líinterculturel en classe de FLE par le biais du monde arabe
552 'Van advertentie tot excellentieí. Een aanpassing van het wervings- en selectiebeleid binnen het woonzorgcentrum Cecilia
557 CIRCUIT MARBELLES. De knikkerbaan als mentale rollercoaster
585 Rapleer dzjíoech nog? Hasselts voetbalerfgoed ontsloten
596 Inertia. Beweging als beoordeling
597 Inspirende mensen. Visueel beperkten betrekken in de reclame
600 In planta screening for the positive growth effect of inoculated DDE degrading endophytic bacteria in Cucurbita pepo
603 Het stolsel van de moderniteit
608 Optimazation of a genotyping protocol for Pink1 Knockout mice and cre mice
612 Wikipedia verbeterdt. Het belang van een community
620 Zelfstandig project. To pimp or not to pimp? Hoe kan kosteloos materiaal een uitgangspunt of een inspiratiebron zijn om een onderzoekende houding bij kleuters te stimuleren door procesgericht beeldend aan de slag te gaan?
680 Leesmotivatie in een vreemde taal. Leerlingen aanzetten tot lezen in een vreemde taal
753 Implementatie van de multiparametersonde, stormbox en multisampler bij de VMM in functie van continue monitoring
765 Der Antrieb. Een reflectief onderzoek naar de cirkelbeweging in en rond het creatieproces van kunst©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer