About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,425 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2016

4 Het optimaal en duurzaam implementeren van de handpop in de kleuterklas
5 Actualiteit via sociale media
10 Zelfsturing. Zelfsturing en ondernemingszin stimuleren in de kleuterklas
25 Materiaalontwikkeling 7BSO zelfstandig Engels leren
26 Rustige vastheid. De nieuwe autoriteit als sturend kompas. Een inspirerend beleid met de nieuwe autoriteit volgens Omer op team Jeugd Alexianen Zorgroep Tienen
43 Luisteren naar het werkveld Professionelen in de gezinszorg over de samenwerking met mantelzorgers vanuit een beleidsvisie
65 PREZO Woonzorg: verbetering van kwaliteit in een WZC. Op weg naar een kwaliteitsvol (in)continentiebeleid
69 Op pad met het team richting belevingsgerichte zorg. 'Letís inspire each other and create new thingsí
75 Psychosociale risicoanalyse: de rol van de leidinggevende om van resultaten tot actie te komen
77 Vroegtijdige Zorgplanning in Woonzorgcentra. Kwaliteitszorg en multidisciplinair overleg
78 Eenzaamheid bij ouderen binnen het woonzorgcentrum Prinsenpark. Welke factoren beÔnvloeden eenzaamheid?
86 Taalontwikkelend lesgeven: een gids met praktische richtlijnen
93 Op welke manier kan de klasleerkracht de natuur betrekken in niet natuur-gerelateerde thema's?
100 Tablets in een mini-onderneming
118 De bereikbaarheid en noden van hoogsensitieve leerlingen in het secundair onderwijs
123 Een groot huis. Een gezellige thuis? Belang van behoud van het bestaande sociale netwerk van ouderen na de verhuis van de eigen woning naar een woonzorgcentrum
130 De meerwaarde van het werken zonder thema met betrekking tot het welbevinden van de leerkracht ťn kinderen
131 Mijn naam is maar een woord, mijn leven een verhaalÖ Onderzoek naar de meerwaarde van het werken met een levensboek in dagverzorgingscentrum De mantel
135 Onderzoek naar het effect van verschillende trainingsinterventies in functie van fysieke en technische parameters in voetbal
137 Co-teaching als vorm van differentiatie binnen de lessen PAV
157 Coaching van diverse teams bij de implementatie van het nieuwe protocol valpreventie
166 Spelen met klanken en letters. Hoe kunnen we het alfabetisch principe aanpakken in verschillende leergebieden in de derde kleuterklas?
167 Onthaal van nieuwe bedienden binnen Kumpen NV
182 De introductie van tools en handvaten vanuit Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet in het dagcentrum van Daidalos vzw
188 Hoe kunnen we jongeren in STEMming brengen?
196 Welke rekruteringskanalen schakelen laatstejaarsstudenten van de hogeschool PXL in bij hun zoektocht naar hun eerste job en wat trekt hen aan qua job voorkeuren?
197 Het trainen van fysieke componenten bij tennissers van 11 tot en met 14 jaar
202 Talensensibilisering in de kleuterklas
203 Kwaliteit van de arbeid
211 Optimalisatie LAMP-protocol voor detectie van bacterievuur
216 Naar het Gallo-Romeins Museum
218 Optimalisatie en validatie van detectiemethoden ter opsporing van parasieten en bacteriŽn in feces
220 Nieuwe verpleegkundigen in het Ziekenhuis Oost-Limburg op de afdeling hartbewaking laten groeien om hoog kwalitatieve zorg te kunnen bieden doen we samen als team met een specifiek competentieprofiel als leidraad
230 Zorgaanbod onder de loep: een verkennend onderzoek naar de wensen en invulling van het zorgaanbod van bewoners in een WZC
237 Bewindvoering. Het nieuwe bewind in de praktijk
238 Implementeren van een zorgpad: de 10 geboden voor een leidinggevende
244 Zo gewoon mogelijk buitengewoon! Het perspectief op inclusief onderwijs van de leerkrachten en de zorgcoŲrdinatoren van het lager onderwijs in het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap te Genk
249 Slaapstoornissen, van op afstand bekeken
251 Bewegen met iPads in de lessen LO in de derde kleuterklas
261 Praatjes maken en (be)leven. Hoe kunnen prentenboeken van Clavis, verhaal en illustraties met 'magie' als thema, een uitgangspunt en inspiratiebron zijn tot muzische beeldende activiteiten met als doel aan taalstimulering te werken?
266 Zelfstandig project. Het kind achter het label
272 Op welke leeftijd heeft een kind inzicht in het behoud van hoeveelheid?
273 De patiŽnt als partner
275 De juiste dingen doen en de dingen juist doen: het verpleegkundig team inzetten op de groei en ontwikkeling van competenties
283 In ťťn oogopslag: efficiŽnt geÔnformeerd door het digitaal verpleegproces binnen het Wit-Gele Kruis Gingelom
288 Onderzoek naar het oprichten van een Fair Tradebelevingscentrum te Hasselt
291 Een dialysebehandeling, wat doet dit met je leven? Wat is de impact van een centrumdialysebehandeling op het sociaal leven van een dialysepatiŽnt?
295 Motivatie voor wiskunde zoek, hoezo?! Functionele wiskunde voor alle richtingen in het secundair onderwijs
296 Op weg naar accreditering: de toegevoegde waarde van een medical management assistant
297 Onlinehulpverlening door de ogen van de hulpverlener Wat zijn de drempels van onlinehulpverlening binnen CAW Oost-Brabant?
300 "Help, ik versta mijn klasgenootjes niet!" Onderzoek naar de meerwaarde van een afgescheiden Xhosa klas
303 Buurtsport Athletics. Sport voor kansarmen
304 Wat is mijn rol als leidinggevende bij het maken van een infobrochure
307 Kan een app een meerwaarde aan een excursie bieden? En welke stappen doorloop je om zo een app te maken?
312 Tablets in de lessen biologie. Hoe kan de tablet een meerwaarde zijn voor leerlingen in de tweede graad secundair onderwijs voor de lessen biologie?
314 Een sociale dienst bij de lokale politie De beleving van de politieambtenaren in de lokale politiezone HANO
315 Interdisciplinair samenwerken aan ontwikkelingskansen voor kleuters in Jimma. Guidelines to stimulate the use of language.
324 Genexpressiestudie met behulp van lasermicrodissectie op segmenten van de galwegen van muismodellen met primaire biliaire cirrose
325 De Varjaagse Route. Vikingen als lijfwacht van de Byzantijnse keizer
329 Jongeren bewegen naar werk Factoren die jongeren motiveren of demotiveren in hun stappen naar het verwerven van hun inkomen en zelfstandigheid
330 Minderjarigen in een verontrustende opvoedingssituatie. De invloed van een verontrustende opvoedingssituatie op jeugddelinquentie
333 Toetanchamon en zijn mysteries
338 Hoe kan ik als stagiair samen met de kleuters het natuurlijk leren stimuleren bij het inrichten van de buitenruimte?
339 Onthaal- en inscholingstraject voor nieuwe leidinggevenden binnen het Wit-Gele Kruis Limburg
341 In - Between. Insights through the inside
342 De gepaste zorg voor zorgleerlingen in het secundair onderwijs. Een studie naar de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen met ontwikkelingsstoornissen en de STICORDI@maatregelen die daaraan tegemoetkomen
345 Jongeren en seks vandaag. Hoe kan het onderwijs hierop inspelen?
346 Onlinehulpverlening geÔntegreerd in de geestelijke gezondheidszorg. De ervaringen van hulpverleners en cliŽnten met 'Emma Listensí
347 Waterpolo in het onderwijs. Handleiding voor leraren lichamelijke opvoeding
355 Op zoek naar een middel. Motivatiebevordering en zelfreflectie bij middelengebruik bij jongeren van CAW De Tunnel
357 Is economie voor iedereen?
364 Een nieuwe kans. Het implementeren van een time-outfase binnen vzw Basis-Beschut Wonen
367 Poetry in the EFL classroom. Why and how integrate poetry in the EFL classroom?
369 NIAZ: borging en/of groei naar kwaliteit. Samen op weg met de dienst Intensieve Therapie Eenheid
373 Mijn veiligheid. Hoe kan het opvangcentrum Fedasil Sint-Truiden beter tegemoet komen aan de noden inzake het creŽren van een veiliger klimaat voor volwassen alleenstaande vrouwen?
374 Bewonersparticipatie Een onderzoek naar de leefbaarheid binnen de Zonnestraat
377 Huiswerk(begeleiding). De visie van (maatschappelijk kwetsbare) ouders. Drempelverlaging van de huiswerkbegeleiding
384 Over de beroepsgrenzen heen Onderzoek naar de bevindingen van studenten en werkbegeleiders tijdens de interdisciplinaire leerwerkplaats Patchwork in het Sint-Franciskus Ziekenhuis Heusden
388 MEINE KLEINE WELT: informatiefenomenen over de publieke ruimte
390 Hoe sociaal is sociale economie? Een onderzoek naar de werkbeleving van personen met een beperking
396 Een studie naar de werkbare technieken om het welzijn van kinderen van gescheiden ouders te verhogen
403 Hoe kan ik ICT-vaardigheden aanleren op een creatieve manier?
404 Op welke manier kan SVK Houtvast eigenaar-verhuurders informeren over hun onderhoud- en herstellingsplichten?
405 Een gekleurde visie op zelfstandig wonen. Een tevredenheidsonderzoek bij de bewoners
406 Afhankelijkheid bij ouderen: Van visie tot implementatie
410 De rol van leerkracht in het promoten van een gezonde levensstijl bij kleuters
413 Rol van een ABC-transporter in de zinkresistentie van Cupriavidus metallidurans
427 De dienst tijdbesteding als bemiddelaar binnen het secundair onderwijs
431 Kan het rendement verbeterd worden door middel van een kwaliteitssysteem?
436 Werken met psychiatrische patiŽnten: een probleem? Een kwalitatief onderzoek naar de obstakels die medewerkers ervaren in de omgang met psychiatrische patiŽnten binnen de thuisdiensten van het OCMW te Sint-Truiden
450 Werken in trajecten Een vergelijking tussen OCMWís in het kader van het veranderingstraject HOGEVIJF, OCMW Hasselt
453 Interdisciplinair samenwerken aan arbeidskansen van straatkinderen in Jimma EthiopiŽ. Oprichten van een woodwork shop en een hairdressing shop
454 Taaldiversiteit binnen de voorschoolse werking van IN-Zetje. Meertalige kinderen: een lust of een last?
459 De dingen: tussen wennen en verwennen
461 La contrainte comme libertť
464 Leesplezier in PAV stimuleren vanuit het vak 'hout'
466 The lights are on, but no oneís home
474 Je kan pas iemand aansteken, als je zelf brandt Impact van een veranderende maatschappij op de werking van een sociale dienst
489 Tevredenheidsmeting bij de familieleden van de gebruikers van Wiric. Communicatieproces binnen Wiric vzw onder de loep
490 Enhance the use of the target language in English classes. IT website of activities according to the Flemish curriculum
493 Buiten spelen. Welke stappen zijn noodzakelijk voor het opstarten van een langdurige, succesvolle buurtsportwerking?
495 Evaluatie van de waterefficiŽntie van MUSA variŽteiten bij droogte in een labomodel
505 De integratie van de internationale studenten aan de UHasselt
511 ABJECT. Taxidermie als artistiek proces
517 Líinterculturel en classe de FLE par le biais du monde arabe
519 Degelijke begeleiding een nood of een voorrecht in de townships van Zuid- Afrika? Onderzoek naar het welzijn van de kinderen op socio-emotioneel niveau en in welke mate de scholen in Wittedrift hierin tegemoet komen
528 CIRCUIT MARBELLES. De knikkerbaan als mentale rollercoaster
538 Rapleer dzjíoech nog? Hasselts voetbalerfgoed ontsloten
549 'Van advertentie tot excellentieí. Een aanpassing van het wervings- en selectiebeleid binnen het woonzorgcentrum Cecilia
554 Klankbordgroep ouderen binnen de BaNaBa-opleiding Interdisciplinaire Ouderenzorg: voor en door ouderen
575 Inertia. Beweging als beoordeling
577 In planta screening for the positive growth effect of inoculated DDE degrading endophytic bacteria in Cucurbita pepo
581 Het stolsel van de moderniteit
583 Inspirende mensen. Visueel beperkten betrekken in de reclame
590 Wikipedia verbeterdt. Het belang van een community
594 Optimazation of a genotyping protocol for Pink1 Knockout mice and cre mice
595 Zelfstandig project. To pimp or not to pimp? Hoe kan kosteloos materiaal een uitgangspunt of een inspiratiebron zijn om een onderzoekende houding bij kleuters te stimuleren door procesgericht beeldend aan de slag te gaan?
637 Leesmotivatie in een vreemde taal. Leerlingen aanzetten tot lezen in een vreemde taal
677 Implementatie van de multiparametersonde, stormbox en multisampler bij de VMM in functie van continue monitoring
726 Der Antrieb. Een reflectief onderzoek naar de cirkelbeweging in en rond het creatieproces van kunst©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer