About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017


959 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2017

45 Bewegingsintegratie in het lager onderwijs. Bewegend rekenen en taal leren in het 6e leerjaar
131 Faalangst in het onderwijs. Hoe kan er preventief gewerkt worden aan faalangst op school?
148 Ontdekkingstocht door het Azteekse verleden
165 Taalinitiatie Frans bij kleuters
273 "Buitengewoon" duurzaam
284 Creatieve kleuters
295 De rol van de maatschappelijk assistent in het hulpverleningsproces bij patiŽnten met CVA
314 Oost west, thuis best? Een literatuurstudie en kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van bewoners in een woonzorgcentrum bij het verlies van de vertrouwde woning door de transfer naar een woonzorgcentrum.
334 Actualiteit in het onderwijs
338 Het basis-ondersteuningsbudget. Onderzoek naar de doeltreffendheid van het basis-ondersteuningsbudget in een inclusief welzijnsbeleid.
342 De toekomst naar een vraaggerichte zorg. Onderzoek naar de manier waarop vraaggerichtheid bevordert kan worden binnen de thuiszorg.
349 DifferentiŽren met tablets tijdens de les geschiedenis
350 Muzisch aan de slag met taal. De Nederlandse taal stimuleren bij anderstalige kleuters
354 Handleiding mimisch taal leren. Hayya, kom we beginnen er aan!
356 Grenzeloos. Workshop Willewete
365 Wacht eens even Ö De beleving van ouders van een kind met een beperking tijdens de wachtperiode op thuisbegeleiding
366 Economie: project economische vaardigheden
367 Werken in Malta: een droom of een illusie? Onderzoek naar de tevredenheid van de werknemers van het Cavalieri Art Hotel
368 Validatie van de schoonmaak bij banketbakkerij Nora B.V.
373 Wil de echte Karel de Grote nu opstaan? Een casestudie: welk beeld hebben wij van Karel de Grote? Hoe worden deze beelden gevormd?
376 MOLECULAIR BIOLOGISCHE DETECTIE EN KWANTIFICATIE VAN ERWINIA AMYLOVORA
377 De wijziging in het GeÔndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie Een evaluerend onderzoek van de wet van 21 juli 2016 houdende wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie
378 Apps op de smartphone ter vervanging van het rekentoestel
379 CreaTennis. Tennis aanbieden aan kleuters in het onderwijs met alternatief materiaal
380 CLONING OF RING-HYDROXYLATING OXYGENASE GENES AND SCREENING OF BACTERIA FOR PHYTOREMEDIATION
381 De Noormannen. Wie zijn ze? Hoe krijg je ze in de klas?
382 Klantbeloften. Wat zijn het en hoe kunnen ze binnen vzw Bejaardenzorg Grauwzusters Limburg uitgewerkt worden?
383 Van integratie tot inclusie van een leerling met een visuele beperking. Inleefpakket voor het vak PAV
384 De ergotherapeut en de verschillende actoren binnen de profit sector, samen werken aan werkbaar werk. Een kwalitatief onderzoek.
385 Digital skills bij Coca-Cola Hasselt
386 Onderzoek jongvolwassenen in collectieve schuldenregeling. Wat zijn de kenmerken van jongeren in collectieve schuldenregeling, de predictoren van jongeren in collectieve schuldenregeling en de kenmerken van collectieve schuldenregeling bij jongeren?
387 NAD HELPT CUPRIAVIDUS METALLIDURANS CH34 OM TOXISCHE METAALIONEN TE NEUTRALISEREN
388 Spelinventarisatie van vrij spel bij vierjarige kleuters in kleuterscholen Ė Vergelijkende studie tussen Ecuador, Gambia en Vlaanderen
389 Gedragsproblemen. Nieuwe uitdagingen voor leraren na de invoering van het M-decreet
391 Advies voor een codeset op basis van het ICF, specifiek voor (neuro)motorische aandoeningen en stotteren bij kinderen, tussen 3-12 jaar, binnen het digitale H-OPP.
394 Inventarisatie potsites en mijnsteenprobleem Centrum-Zuid
395 Optimalisatie van het distributiesysteem - RZ Tienen
396 Hoe kan driedimensionale vormgeving gebruiksklaar gemaakt worden in de lessen P.O.? Lerarenhandleiding met lessenpakket
398 ARTICLE: CAN BACTERIA IN SOIL AND ON TREE LEAVES HELP TO CLEAN AIRBORNE ENVIRONMENTAL POLLUTANTS?
399 Initiatie van de zorg en de noden van de zorgvrager In het kader van 2ZEN
400 Hoe kunnen we optimaal inspelen op leerprofielen met behulp van de tablet? Optimale ondersteuning voor leerlingen met leernoden binnen PAV
402 Controle fietsroutenetwerk Limburg. Onderzoek Limburgs fietsroutenetwerk voor personen die gebruik maken van een aangepaste fiets
408 Genietend lezen. Leesbevordering in de 2de graad BSO
411 Het leesgedrag van Limburgse leerlingen uit de A-stroom. Leesgedrag en leesattitude bevorderen van leerlingen uit de A-stroom
413 Beeldend woord vs. woordend beeld
414 De bijdrage van de ergotherapeut aan het welzijnsbeleid binnen de profit sector. Een literatuurstudie en een participatief observationeel onderzoek
416 Hoe een leerlijn poŽzie in de eerste graad ontwikkelen?
417 De invloed van locatie op het ontwikkelen van samenlevingen
418 Optimalisatie van anammox in het LUCASģ-systeem op pilootschaal
420 How can Spaced Repetition Software improve pupils' memory and processing?
421 Het effect van "doorstroomvijvers" op de ecologie en waterkwaliteit van waterlopen in Vlaams-Brabant
422 FINAH in de thuissituatie: de validatie van het functioneringsinstrument NAH
423 Het belang van de ergotherapeut bij duurzame tewerkstelling. Een literatuur- en praktijkonderzoek
424 Culture in the EFL classroom. How and why integrate culture in the EFL classroom?
427 De meetbox
429 Nederlands tijdens de vakantie? Ook voor OKAN!
430 De integratie optimaliseren van een sporter met een verstandelijke beperking die overstapt van een G-sportclub naar een reguliere sportclub in Limburg. Onderzoek naar de noodzaak van een gestructureerd stappenplan
431 Woonwijzer Dementie. Literatuurstudie en praktijkonderzoek naar de implementatie van de app RoomScreening in de eerstelijnszorg bij personen met dementie, cognitieve problemen en/of mobiliteitsproblemen en hun mantelzorger in de thuissituatie
433 Een tocht door een wereld van inkt. Een lessenreeks over jeugdliteratuur voor leerlingen van de eerste graad B-stroom
434 Het effect van een gespecialiseerd dagverzorgingscentrum op het welbevinden van ouderen met cognitieve problemen. Een literatuurstudie met kwalitatief praktijkonderzoek
435 Specifieke competenties binnen de hulpverlening in de geestelijke gezondheidszorg, nodig om autonoom te functioneren op een interdisciplinaire LWP, in kaart brengen. Een literatuuronderzoek en kwalitatief onderzoek
437 Vermaatschappelijking van vrije tijd binnen de geestelijke gezondheidszorg: een benadering vanuit cliŽnt- en therapeutisch perspectief. Een literatuurstudie en praktijkonderzoek
439 De effectiviteit van het gebruik van de i-ACT binnen cliŽnt- en taakgerichte revalidatie bij centraal neurologische aandoeningen. Van literatuurstudie naar praktijkonderzoek
440 Immersion Education in history classes. How and why acquire a second language through immersion?
441 Het gebruik van poppen als stimulerend materiaal bij personen met matige tot ernstige dementie: literatuurstudie, kwalitatief onderzoek en richtlijnen
442 Opstarten en toepassen van een tuinwerking als therapeutisch medium bij gedetineerden. Theorie en praktijk
445 Evidence based simulatieonderwijs in de opleiding ergotherapie
446 RoomScreening voor Zorgeloos Wonen met MS/CVA. Een literatuuronderzoek en praktische uitwerking
447 De competenties die een adviesverlener nodig heeft voor het aanreiken van assistieve technologie. Een literatuur- en praktijkonderzoek
448 Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) in de praktijk
449 Technologie in de thuiszorg: een onderzoek naar het gebruik van assistieve technologie bij personen met lichte tot matige dementie
450 Arbeidsvaardigheden in kaart brengen in het buitengewoon onderwijs OV2 aan de hand van de RUWARD-test. Een literatuurstudie
451 Tuintherapie in de gerontologie. Een literatuur- en praktijkonderzoek
453 Universal Design van openbare gebouwen: een screeningsinstrument?
454 PWO "m-Assist" ontwikkelingsfase 3: finale gebruikerstesting
455 De manipulatie manipuleren. Het gebrek in de fotografie
456 Je ziet er bere leuk uit! Hoe een sensibiliseringscampagne het zelfbeeld van een achtjarige kan beÔnvloeden©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer