About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017


970 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2017

26 Bewegingsintegratie in het lager onderwijs. Bewegend rekenen en taal leren in het 6e leerjaar
40 Ontdekkingstocht door het Azteekse verleden
67 Faalangst in het onderwijs. Hoe kan er preventief gewerkt worden aan faalangst op school?
91 Taalinitiatie Frans bij kleuters
175 De effectiviteit van het gebruik van de i-ACT binnen cliŽnt- en taakgerichte revalidatie bij centraal neurologische aandoeningen. Van literatuurstudie naar praktijkonderzoek
264 Creatieve kleuters
276 "Buitengewoon" duurzaam
280 Spelinventarisatie van vrij spel bij vierjarige kleuters in kleuterscholen Ė Vergelijkende studie tussen Ecuador, Gambia en Vlaanderen
287 De Noormannen. Wie zijn ze? Hoe krijg je ze in de klas?
294 De ergotherapeut en de verschillende actoren binnen de profit sector, samen werken aan werkbaar werk. Een kwalitatief onderzoek.
299 Economie: project economische vaardigheden
302 Wil de echte Karel de Grote nu opstaan? Een casestudie: welk beeld hebben wij van Karel de Grote? Hoe worden deze beelden gevormd?
305 DifferentiŽren met tablets tijdens de les geschiedenis
320 Validatie van de schoonmaak bij banketbakkerij Nora B.V.
321 Het basis-ondersteuningsbudget. Onderzoek naar de doeltreffendheid van het basis-ondersteuningsbudget in een inclusief welzijnsbeleid.
323 De rol van de maatschappelijk assistent in het hulpverleningsproces bij patiŽnten met CVA
334 CreaTennis. Tennis aanbieden aan kleuters in het onderwijs met alternatief materiaal
335 De toekomst naar een vraaggerichte zorg. Onderzoek naar de manier waarop vraaggerichtheid bevordert kan worden binnen de thuiszorg.
339 Muzisch aan de slag met taal. De Nederlandse taal stimuleren bij anderstalige kleuters
344 Actualiteit in het onderwijs
347 Oost west, thuis best? Een literatuurstudie en kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van bewoners in een woonzorgcentrum bij het verlies van de vertrouwde woning door de transfer naar een woonzorgcentrum.
360 Hoe kan driedimensionale vormgeving gebruiksklaar gemaakt worden in de lessen P.O.? Lerarenhandleiding met lessenpakket
363 De wijziging in het GeÔndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie Een evaluerend onderzoek van de wet van 21 juli 2016 houdende wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie
365 Gedragsproblemen. Nieuwe uitdagingen voor leraren na de invoering van het M-decreet
367 MOLECULAIR BIOLOGISCHE DETECTIE EN KWANTIFICATIE VAN ERWINIA AMYLOVORA
370 Grenzeloos. Workshop Willewete
372 Werken in Malta: een droom of een illusie? Onderzoek naar de tevredenheid van de werknemers van het Cavalieri Art Hotel
373 Handleiding mimisch taal leren. Hayya, kom we beginnen er aan!
376 Van integratie tot inclusie van een leerling met een visuele beperking. Inleefpakket voor het vak PAV
378 Wacht eens even Ö De beleving van ouders van een kind met een beperking tijdens de wachtperiode op thuisbegeleiding
379 CLONING OF RING-HYDROXYLATING OXYGENASE GENES AND SCREENING OF BACTERIA FOR PHYTOREMEDIATION
380 Culture in the EFL classroom. How and why integrate culture in the EFL classroom?
381 Advies voor een codeset op basis van het ICF, specifiek voor (neuro)motorische aandoeningen en stotteren bij kinderen, tussen 3-12 jaar, binnen het digitale H-OPP.
384 Apps op de smartphone ter vervanging van het rekentoestel
386 How can Spaced Repetition Software improve pupils' memory and processing?
387 Hoe een leerlijn poŽzie in de eerste graad ontwikkelen?
391 Onderzoek jongvolwassenen in collectieve schuldenregeling. Wat zijn de kenmerken van jongeren in collectieve schuldenregeling, de predictoren van jongeren in collectieve schuldenregeling en de kenmerken van collectieve schuldenregeling bij jongeren?
393 Klantbeloften. Wat zijn het en hoe kunnen ze binnen vzw Bejaardenzorg Grauwzusters Limburg uitgewerkt worden?
394 Digital skills bij Coca-Cola Hasselt
395 NAD HELPT CUPRIAVIDUS METALLIDURANS CH34 OM TOXISCHE METAALIONEN TE NEUTRALISEREN
396 De bijdrage van de ergotherapeut aan het welzijnsbeleid binnen de profit sector. Een literatuurstudie en een participatief observationeel onderzoek
397 Controle fietsroutenetwerk Limburg. Onderzoek Limburgs fietsroutenetwerk voor personen die gebruik maken van een aangepaste fiets
399 ARTICLE: CAN BACTERIA IN SOIL AND ON TREE LEAVES HELP TO CLEAN AIRBORNE ENVIRONMENTAL POLLUTANTS?
401 Optimalisatie van het distributiesysteem - RZ Tienen
402 Hoe kunnen we optimaal inspelen op leerprofielen met behulp van de tablet? Optimale ondersteuning voor leerlingen met leernoden binnen PAV
404 Het belang van de ergotherapeut bij duurzame tewerkstelling. Een literatuur- en praktijkonderzoek
405 Initiatie van de zorg en de noden van de zorgvrager In het kader van 2ZEN
407 Inventarisatie potsites en mijnsteenprobleem Centrum-Zuid
408 FINAH in de thuissituatie: de validatie van het functioneringsinstrument NAH
409 Genietend lezen. Leesbevordering in de 2de graad BSO
412 Tuintherapie in de gerontologie. Een literatuur- en praktijkonderzoek
413 Het leesgedrag van Limburgse leerlingen uit de A-stroom. Leesgedrag en leesattitude bevorderen van leerlingen uit de A-stroom
415 De invloed van locatie op het ontwikkelen van samenlevingen
417 Het effect van "doorstroomvijvers" op de ecologie en waterkwaliteit van waterlopen in Vlaams-Brabant
419 Woonwijzer Dementie. Literatuurstudie en praktijkonderzoek naar de implementatie van de app RoomScreening in de eerstelijnszorg bij personen met dementie, cognitieve problemen en/of mobiliteitsproblemen en hun mantelzorger in de thuissituatie
423 De meetbox
424 Beeldend woord vs. woordend beeld
425 Het gebruik van poppen als stimulerend materiaal bij personen met matige tot ernstige dementie: literatuurstudie, kwalitatief onderzoek en richtlijnen
426 Optimalisatie van anammox in het LUCASģ-systeem op pilootschaal
427 Universal Design van openbare gebouwen: een screeningsinstrument?
429 Het effect van een gespecialiseerd dagverzorgingscentrum op het welbevinden van ouderen met cognitieve problemen. Een literatuurstudie met kwalitatief praktijkonderzoek
430 Immersion Education in history classes. How and why acquire a second language through immersion?
431 RoomScreening voor Zorgeloos Wonen met MS/CVA. Een literatuuronderzoek en praktische uitwerking
432 Nederlands tijdens de vakantie? Ook voor OKAN!
434 Arbeidsvaardigheden in kaart brengen in het buitengewoon onderwijs OV2 aan de hand van de RUWARD-test. Een literatuurstudie
436 Vermaatschappelijking van vrije tijd binnen de geestelijke gezondheidszorg: een benadering vanuit cliŽnt- en therapeutisch perspectief. Een literatuurstudie en praktijkonderzoek
437 Specifieke competenties binnen de hulpverlening in de geestelijke gezondheidszorg, nodig om autonoom te functioneren op een interdisciplinaire LWP, in kaart brengen. Een literatuuronderzoek en kwalitatief onderzoek
438 PWO "m-Assist" ontwikkelingsfase 3: finale gebruikerstesting
439 Opstarten en toepassen van een tuinwerking als therapeutisch medium bij gedetineerden. Theorie en praktijk
442 De integratie optimaliseren van een sporter met een verstandelijke beperking die overstapt van een G-sportclub naar een reguliere sportclub in Limburg. Onderzoek naar de noodzaak van een gestructureerd stappenplan
444 Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) in de praktijk
446 Technologie in de thuiszorg: een onderzoek naar het gebruik van assistieve technologie bij personen met lichte tot matige dementie
447 De competenties die een adviesverlener nodig heeft voor het aanreiken van assistieve technologie. Een literatuur- en praktijkonderzoek
448 Evidence based simulatieonderwijs in de opleiding ergotherapie
450 Een tocht door een wereld van inkt. Een lessenreeks over jeugdliteratuur voor leerlingen van de eerste graad B-stroom
455 De manipulatie manipuleren. Het gebrek in de fotografie
457 Je ziet er bere leuk uit! Hoe een sensibiliseringscampagne het zelfbeeld van een achtjarige kan beÔnvloeden
459 Feeling the void
460 The Rocket Reporter. Een toegankelijke nieuwsapplicatie voor jongeren©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer