About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,233 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2017

16 Ontdekkingstocht door het Azteekse verleden
22 Faalangst in het onderwijs. Hoe kan er preventief gewerkt worden aan faalangst op school?
25 Bewegingsintegratie in het lager onderwijs. Bewegend rekenen en taal leren in het 6e leerjaar
26 Taalinitiatie Frans bij kleuters
34 Hoe kan driedimensionale vormgeving gebruiksklaar gemaakt worden in de lessen P.O.? Lerarenhandleiding met lessenpakket
58 De effectiviteit van het gebruik van de i-ACT binnen cliŽnt- en taakgerichte revalidatie bij centraal neurologische aandoeningen. Van literatuurstudie naar praktijkonderzoek
70 Specifieke competenties binnen de hulpverlening in de geestelijke gezondheidszorg, nodig om autonoom te functioneren op een interdisciplinaire LWP, in kaart brengen. Een literatuuronderzoek en kwalitatief onderzoek
77 De Noormannen. Wie zijn ze? Hoe krijg je ze in de klas?
98 Gedragsproblemen. Nieuwe uitdagingen voor leraren na de invoering van het M-decreet
130 Spelinventarisatie van vrij spel bij vierjarige kleuters in kleuterscholen Ė Vergelijkende studie tussen Ecuador, Gambia en Vlaanderen
134 De ergotherapeut en de verschillende actoren binnen de profit sector, samen werken aan werkbaar werk. Een kwalitatief onderzoek.
149 Validatie van de schoonmaak bij banketbakkerij Nora B.V.
152 Wil de echte Karel de Grote nu opstaan? Een casestudie: welk beeld hebben wij van Karel de Grote? Hoe worden deze beelden gevormd?
169 Creatieve kleuters
170 De bijdrage van de ergotherapeut aan het welzijnsbeleid binnen de profit sector. Een literatuurstudie en een participatief observationeel onderzoek
175 De competenties die een adviesverlener nodig heeft voor het aanreiken van assistieve technologie. Een literatuur- en praktijkonderzoek
179 De rol van de maatschappelijk assistent in het hulpverleningsproces bij patiŽnten met CVA
197 De wijziging in het GeÔndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie Een evaluerend onderzoek van de wet van 21 juli 2016 houdende wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie
204 Hoe een leerlijn poŽzie in de eerste graad ontwikkelen?
210 CreaTennis. Tennis aanbieden aan kleuters in het onderwijs met alternatief materiaal
212 Het belang van de ergotherapeut bij duurzame tewerkstelling. Een literatuur- en praktijkonderzoek
215 DifferentiŽren met tablets tijdens de les geschiedenis
221 Tuintherapie in de gerontologie. Een literatuur- en praktijkonderzoek
227 Muzisch aan de slag met taal. De Nederlandse taal stimuleren bij anderstalige kleuters
231 Culture in the EFL classroom. How and why integrate culture in the EFL classroom?
232 Arbeidsvaardigheden in kaart brengen in het buitengewoon onderwijs OV2 aan de hand van de RUWARD-test. Een literatuurstudie
272 "Buitengewoon" duurzaam
280 Van integratie tot inclusie van een leerling met een visuele beperking. Inleefpakket voor het vak PAV
282 Wacht eens even Ö De beleving van ouders van een kind met een beperking tijdens de wachtperiode op thuisbegeleiding
283 De meetbox
288 Zelfstandig project. Muzische workshop voor anderstalige nieuwkomers. 'Experimenteerinstrumentí
291 De toekomst naar een vraaggerichte zorg. Onderzoek naar de manier waarop vraaggerichtheid bevordert kan worden binnen de thuiszorg.
310 Advies voor een codeset op basis van het ICF, specifiek voor (neuro)motorische aandoeningen en stotteren bij kinderen, tussen 3-12 jaar, binnen het digitale H-OPP.
313 Actualiteit in het onderwijs
318 Het basis-ondersteuningsbudget. Onderzoek naar de doeltreffendheid van het basis-ondersteuningsbudget in een inclusief welzijnsbeleid.
319 FINAH in de thuissituatie: de validatie van het functioneringsinstrument NAH
323 Het effect van "doorstroomvijvers" op de ecologie en waterkwaliteit van waterlopen in Vlaams-Brabant
324 De invloed van locatie op het ontwikkelen van samenlevingen
329 Economie: project economische vaardigheden
335 Hoe kunnen we optimaal inspelen op leerprofielen met behulp van de tablet? Optimale ondersteuning voor leerlingen met leernoden binnen PAV
345 Woonwijzer Dementie. Literatuurstudie en praktijkonderzoek naar de implementatie van de app RoomScreening in de eerstelijnszorg bij personen met dementie, cognitieve problemen en/of mobiliteitsproblemen en hun mantelzorger in de thuissituatie
348 Apps op de smartphone ter vervanging van het rekentoestel
350 Onderzoek jongvolwassenen in collectieve schuldenregeling. Wat zijn de kenmerken van jongeren in collectieve schuldenregeling, de predictoren van jongeren in collectieve schuldenregeling en de kenmerken van collectieve schuldenregeling bij jongeren?
364 Het gebruik van poppen als stimulerend materiaal bij personen met matige tot ernstige dementie: literatuurstudie, kwalitatief onderzoek en richtlijnen
365 MOLECULAIR BIOLOGISCHE DETECTIE EN KWANTIFICATIE VAN ERWINIA AMYLOVORA
374 Optimalisatie van anammox in het LUCASģ-systeem op pilootschaal
380 Universal Design van openbare gebouwen: een screeningsinstrument?
385 Controle fietsroutenetwerk Limburg. Onderzoek Limburgs fietsroutenetwerk voor personen die gebruik maken van een aangepaste fiets
386 Werken in Malta: een droom of een illusie? Onderzoek naar de tevredenheid van de werknemers van het Cavalieri Art Hotel
391 Het leesgedrag van Limburgse leerlingen uit de A-stroom. Leesgedrag en leesattitude bevorderen van leerlingen uit de A-stroom
393 Evidence based simulatieonderwijs in de opleiding ergotherapie
402 Oost west, thuis best? Een literatuurstudie en kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van bewoners in een woonzorgcentrum bij het verlies van de vertrouwde woning door de transfer naar een woonzorgcentrum.
406 Zelfstandig project: erfgoeddag Hasselt. De geschiedenis van 'zorgí in Hasselt
410 Initiatie van de zorg en de noden van de zorgvrager In het kader van 2ZEN
417 CLONING OF RING-HYDROXYLATING OXYGENASE GENES AND SCREENING OF BACTERIA FOR PHYTOREMEDIATION
421 Optimalisatie van het distributiesysteem - RZ Tienen
425 Klantbeloften. Wat zijn het en hoe kunnen ze binnen vzw Bejaardenzorg Grauwzusters Limburg uitgewerkt worden?
428 Zelfstandig project: onderzoeksrapport. "Hoe kan je contractwerk optimaliseren met aandacht voor differentiatie in een klas met super-diversiteit?"
433 Grenzeloos. Workshop Willewete
436 Het effect van een gespecialiseerd dagverzorgingscentrum op het welbevinden van ouderen met cognitieve problemen. Een literatuurstudie met kwalitatief praktijkonderzoek
439 NAD HELPT CUPRIAVIDUS METALLIDURANS CH34 OM TOXISCHE METAALIONEN TE NEUTRALISEREN
440 PWO "m-Assist" ontwikkelingsfase 3: finale gebruikerstesting
448 Opstarten en toepassen van een tuinwerking als therapeutisch medium bij gedetineerden. Theorie en praktijk
449 Handleiding mimisch taal leren. Hayya, kom we beginnen er aan!
450 Technologie in de thuiszorg: een onderzoek naar het gebruik van assistieve technologie bij personen met lichte tot matige dementie
451 Genietend lezen. Leesbevordering in de 2de graad BSO
452 Het percussieorkest. Muzische workshop voor anderstalige nieuwkomers
453 Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) in de praktijk
460 Immersion Education in history classes. How and why acquire a second language through immersion?
461 How can Spaced Repetition Software improve pupils' memory and processing?
463 Digital skills bij Coca-Cola Hasselt
466 Inventarisatie potsites en mijnsteenprobleem Centrum-Zuid
469 ARTICLE: CAN BACTERIA IN SOIL AND ON TREE LEAVES HELP TO CLEAN AIRBORNE ENVIRONMENTAL POLLUTANTS?
488 Een tocht door een wereld van inkt. Een lessenreeks over jeugdliteratuur voor leerlingen van de eerste graad B-stroom
490 RoomScreening voor Zorgeloos Wonen met MS/CVA. Een literatuuronderzoek en praktische uitwerking
493 De integratie optimaliseren van een sporter met een verstandelijke beperking die overstapt van een G-sportclub naar een reguliere sportclub in Limburg. Onderzoek naar de noodzaak van een gestructureerd stappenplan
494 Vermaatschappelijking van vrije tijd binnen de geestelijke gezondheidszorg: een benadering vanuit cliŽnt- en therapeutisch perspectief. Een literatuurstudie en praktijkonderzoek
497 Nederlands tijdens de vakantie? Ook voor OKAN!
507 Beeldend woord vs. woordend beeld
509 Zelfstandig project. Ontmaskerd. Workshop Willewete
511 Zelfstandig project: taalbeleid basisschool Tuinwijk. Werken aan leesbevordering en leesplezier met aandacht voor muzische vorming
521 Zelfstandig project: internationalisering. Door middel van welke strategieŽn en andere hulpmiddelen kan ik voor een passende aanpak van een les begrijpend lezen zorgen in groep 6/7 van de Sister Magda School in Sint Maarten?
541 De manipulatie manipuleren. Het gebrek in de fotografie
547 The Rocket Reporter. Een toegankelijke nieuwsapplicatie voor jongeren
559 Je ziet er bere leuk uit! Hoe een sensibiliseringscampagne het zelfbeeld van een achtjarige kan beÔnvloeden
579 Feeling the void©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer