About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018


1,068 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2017

25 Ontdekkingstocht door het Azteekse verleden
30 Bewegingsintegratie in het lager onderwijs. Bewegend rekenen en taal leren in het 6e leerjaar
48 Faalangst in het onderwijs. Hoe kan er preventief gewerkt worden aan faalangst op school?
57 Taalinitiatie Frans bij kleuters
67 De effectiviteit van het gebruik van de i-ACT binnen cliŽnt- en taakgerichte revalidatie bij centraal neurologische aandoeningen. Van literatuurstudie naar praktijkonderzoek
194 De Noormannen. Wie zijn ze? Hoe krijg je ze in de klas?
203 De ergotherapeut en de verschillende actoren binnen de profit sector, samen werken aan werkbaar werk. Een kwalitatief onderzoek.
218 Spelinventarisatie van vrij spel bij vierjarige kleuters in kleuterscholen Ė Vergelijkende studie tussen Ecuador, Gambia en Vlaanderen
224 "Buitengewoon" duurzaam
249 Creatieve kleuters
259 Wil de echte Karel de Grote nu opstaan? Een casestudie: welk beeld hebben wij van Karel de Grote? Hoe worden deze beelden gevormd?
277 Validatie van de schoonmaak bij banketbakkerij Nora B.V.
279 Muzisch aan de slag met taal. De Nederlandse taal stimuleren bij anderstalige kleuters
281 DifferentiŽren met tablets tijdens de les geschiedenis
290 CreaTennis. Tennis aanbieden aan kleuters in het onderwijs met alternatief materiaal
299 Hoe kan driedimensionale vormgeving gebruiksklaar gemaakt worden in de lessen P.O.? Lerarenhandleiding met lessenpakket
308 Economie: project economische vaardigheden
319 Het basis-ondersteuningsbudget. Onderzoek naar de doeltreffendheid van het basis-ondersteuningsbudget in een inclusief welzijnsbeleid.
321 De wijziging in het GeÔndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie Een evaluerend onderzoek van de wet van 21 juli 2016 houdende wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie
325 De toekomst naar een vraaggerichte zorg. Onderzoek naar de manier waarop vraaggerichtheid bevordert kan worden binnen de thuiszorg.
326 Culture in the EFL classroom. How and why integrate culture in the EFL classroom?
328 De bijdrage van de ergotherapeut aan het welzijnsbeleid binnen de profit sector. Een literatuurstudie en een participatief observationeel onderzoek
333 De rol van de maatschappelijk assistent in het hulpverleningsproces bij patiŽnten met CVA
344 Actualiteit in het onderwijs
345 Oost west, thuis best? Een literatuurstudie en kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van bewoners in een woonzorgcentrum bij het verlies van de vertrouwde woning door de transfer naar een woonzorgcentrum.
348 Hoe een leerlijn poŽzie in de eerste graad ontwikkelen?
357 Gedragsproblemen. Nieuwe uitdagingen voor leraren na de invoering van het M-decreet
365 Advies voor een codeset op basis van het ICF, specifiek voor (neuro)motorische aandoeningen en stotteren bij kinderen, tussen 3-12 jaar, binnen het digitale H-OPP.
367 MOLECULAIR BIOLOGISCHE DETECTIE EN KWANTIFICATIE VAN ERWINIA AMYLOVORA
368 Het belang van de ergotherapeut bij duurzame tewerkstelling. Een literatuur- en praktijkonderzoek
369 Van integratie tot inclusie van een leerling met een visuele beperking. Inleefpakket voor het vak PAV
372 Werken in Malta: een droom of een illusie? Onderzoek naar de tevredenheid van de werknemers van het Cavalieri Art Hotel
374 Apps op de smartphone ter vervanging van het rekentoestel
376 Grenzeloos. Workshop Willewete
377 Onderzoek jongvolwassenen in collectieve schuldenregeling. Wat zijn de kenmerken van jongeren in collectieve schuldenregeling, de predictoren van jongeren in collectieve schuldenregeling en de kenmerken van collectieve schuldenregeling bij jongeren?
381 CLONING OF RING-HYDROXYLATING OXYGENASE GENES AND SCREENING OF BACTERIA FOR PHYTOREMEDIATION
382 Wacht eens even Ö De beleving van ouders van een kind met een beperking tijdens de wachtperiode op thuisbegeleiding
386 How can Spaced Repetition Software improve pupils' memory and processing?
387 Handleiding mimisch taal leren. Hayya, kom we beginnen er aan!
389 Het gebruik van poppen als stimulerend materiaal bij personen met matige tot ernstige dementie: literatuurstudie, kwalitatief onderzoek en richtlijnen
390 Controle fietsroutenetwerk Limburg. Onderzoek Limburgs fietsroutenetwerk voor personen die gebruik maken van een aangepaste fiets
391 Tuintherapie in de gerontologie. Een literatuur- en praktijkonderzoek
394 Specifieke competenties binnen de hulpverlening in de geestelijke gezondheidszorg, nodig om autonoom te functioneren op een interdisciplinaire LWP, in kaart brengen. Een literatuuronderzoek en kwalitatief onderzoek
396 Klantbeloften. Wat zijn het en hoe kunnen ze binnen vzw Bejaardenzorg Grauwzusters Limburg uitgewerkt worden?
397 Digital skills bij Coca-Cola Hasselt
399 NAD HELPT CUPRIAVIDUS METALLIDURANS CH34 OM TOXISCHE METAALIONEN TE NEUTRALISEREN
400 Hoe kunnen we optimaal inspelen op leerprofielen met behulp van de tablet? Optimale ondersteuning voor leerlingen met leernoden binnen PAV
401 Initiatie van de zorg en de noden van de zorgvrager In het kader van 2ZEN
402 Woonwijzer Dementie. Literatuurstudie en praktijkonderzoek naar de implementatie van de app RoomScreening in de eerstelijnszorg bij personen met dementie, cognitieve problemen en/of mobiliteitsproblemen en hun mantelzorger in de thuissituatie
403 Arbeidsvaardigheden in kaart brengen in het buitengewoon onderwijs OV2 aan de hand van de RUWARD-test. Een literatuurstudie
404 De invloed van locatie op het ontwikkelen van samenlevingen
406 De competenties die een adviesverlener nodig heeft voor het aanreiken van assistieve technologie. Een literatuur- en praktijkonderzoek
407 FINAH in de thuissituatie: de validatie van het functioneringsinstrument NAH
410 Optimalisatie van het distributiesysteem - RZ Tienen
412 ARTICLE: CAN BACTERIA IN SOIL AND ON TREE LEAVES HELP TO CLEAN AIRBORNE ENVIRONMENTAL POLLUTANTS?
413 De meetbox
414 Het leesgedrag van Limburgse leerlingen uit de A-stroom. Leesgedrag en leesattitude bevorderen van leerlingen uit de A-stroom
415 Genietend lezen. Leesbevordering in de 2de graad BSO
416 Universal Design van openbare gebouwen: een screeningsinstrument?
418 Het effect van "doorstroomvijvers" op de ecologie en waterkwaliteit van waterlopen in Vlaams-Brabant
421 Inventarisatie potsites en mijnsteenprobleem Centrum-Zuid
422 Immersion Education in history classes. How and why acquire a second language through immersion?
424 Technologie in de thuiszorg: een onderzoek naar het gebruik van assistieve technologie bij personen met lichte tot matige dementie
426 Optimalisatie van anammox in het LUCASģ-systeem op pilootschaal
429 RoomScreening voor Zorgeloos Wonen met MS/CVA. Een literatuuronderzoek en praktische uitwerking
431 Beeldend woord vs. woordend beeld
432 Nederlands tijdens de vakantie? Ook voor OKAN!
433 Het effect van een gespecialiseerd dagverzorgingscentrum op het welbevinden van ouderen met cognitieve problemen. Een literatuurstudie met kwalitatief praktijkonderzoek
436 Vermaatschappelijking van vrije tijd binnen de geestelijke gezondheidszorg: een benadering vanuit cliŽnt- en therapeutisch perspectief. Een literatuurstudie en praktijkonderzoek
438 Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) in de praktijk
442 Evidence based simulatieonderwijs in de opleiding ergotherapie
443 Opstarten en toepassen van een tuinwerking als therapeutisch medium bij gedetineerden. Theorie en praktijk
444 PWO "m-Assist" ontwikkelingsfase 3: finale gebruikerstesting
450 De integratie optimaliseren van een sporter met een verstandelijke beperking die overstapt van een G-sportclub naar een reguliere sportclub in Limburg. Onderzoek naar de noodzaak van een gestructureerd stappenplan
464 De manipulatie manipuleren. Het gebrek in de fotografie
465 Een tocht door een wereld van inkt. Een lessenreeks over jeugdliteratuur voor leerlingen van de eerste graad B-stroom
472 The Rocket Reporter. Een toegankelijke nieuwsapplicatie voor jongeren
475 Je ziet er bere leuk uit! Hoe een sensibiliseringscampagne het zelfbeeld van een achtjarige kan beÔnvloeden
478 Zelfstandig project: taalbeleid basisschool Tuinwijk. Werken aan leesbevordering en leesplezier met aandacht voor muzische vorming
483 Zelfstandig project. Muzische workshop voor anderstalige nieuwkomers. 'Experimenteerinstrumentí
484 Zelfstandig project: onderzoeksrapport. "Hoe kan je contractwerk optimaliseren met aandacht voor differentiatie in een klas met super-diversiteit?"
488 Zelfstandig project: internationalisering. Door middel van welke strategieŽn en andere hulpmiddelen kan ik voor een passende aanpak van een les begrijpend lezen zorgen in groep 6/7 van de Sister Magda School in Sint Maarten?
489 Feeling the void
504 Het percussieorkest. Muzische workshop voor anderstalige nieuwkomers©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer