About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017


959 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2017

33 Bewegingsintegratie in het lager onderwijs. Bewegend rekenen en taal leren in het 6e leerjaar
70 Ontdekkingstocht door het Azteekse verleden
95 Faalangst in het onderwijs. Hoe kan er preventief gewerkt worden aan faalangst op school?
117 Taalinitiatie Frans bij kleuters
270 Creatieve kleuters
276 "Buitengewoon" duurzaam
306 De rol van de maatschappelijk assistent in het hulpverleningsproces bij patiŽnten met CVA
310 Economie: project economische vaardigheden
318 Het basis-ondersteuningsbudget. Onderzoek naar de doeltreffendheid van het basis-ondersteuningsbudget in een inclusief welzijnsbeleid.
321 DifferentiŽren met tablets tijdens de les geschiedenis
322 Validatie van de schoonmaak bij banketbakkerij Nora B.V.
326 De toekomst naar een vraaggerichte zorg. Onderzoek naar de manier waarop vraaggerichtheid bevordert kan worden binnen de thuiszorg.
330 Oost west, thuis best? Een literatuurstudie en kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van bewoners in een woonzorgcentrum bij het verlies van de vertrouwde woning door de transfer naar een woonzorgcentrum.
336 Wil de echte Karel de Grote nu opstaan? Een casestudie: welk beeld hebben wij van Karel de Grote? Hoe worden deze beelden gevormd?
340 De Noormannen. Wie zijn ze? Hoe krijg je ze in de klas?
341 Actualiteit in het onderwijs
342 De ergotherapeut en de verschillende actoren binnen de profit sector, samen werken aan werkbaar werk. Een kwalitatief onderzoek.
348 Spelinventarisatie van vrij spel bij vierjarige kleuters in kleuterscholen Ė Vergelijkende studie tussen Ecuador, Gambia en Vlaanderen
351 Muzisch aan de slag met taal. De Nederlandse taal stimuleren bij anderstalige kleuters
357 CreaTennis. Tennis aanbieden aan kleuters in het onderwijs met alternatief materiaal
364 Grenzeloos. Workshop Willewete
368 De wijziging in het GeÔndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie Een evaluerend onderzoek van de wet van 21 juli 2016 houdende wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie
369 Handleiding mimisch taal leren. Hayya, kom we beginnen er aan!
370 Hoe kan driedimensionale vormgeving gebruiksklaar gemaakt worden in de lessen P.O.? Lerarenhandleiding met lessenpakket
373 MOLECULAIR BIOLOGISCHE DETECTIE EN KWANTIFICATIE VAN ERWINIA AMYLOVORA
374 Werken in Malta: een droom of een illusie? Onderzoek naar de tevredenheid van de werknemers van het Cavalieri Art Hotel
377 Wacht eens even Ö De beleving van ouders van een kind met een beperking tijdens de wachtperiode op thuisbegeleiding
378 Gedragsproblemen. Nieuwe uitdagingen voor leraren na de invoering van het M-decreet
380 Apps op de smartphone ter vervanging van het rekentoestel
382 CLONING OF RING-HYDROXYLATING OXYGENASE GENES AND SCREENING OF BACTERIA FOR PHYTOREMEDIATION
383 Van integratie tot inclusie van een leerling met een visuele beperking. Inleefpakket voor het vak PAV
387 Culture in the EFL classroom. How and why integrate culture in the EFL classroom?
388 How can Spaced Repetition Software improve pupils' memory and processing?
389 Klantbeloften. Wat zijn het en hoe kunnen ze binnen vzw Bejaardenzorg Grauwzusters Limburg uitgewerkt worden?
390 Onderzoek jongvolwassenen in collectieve schuldenregeling. Wat zijn de kenmerken van jongeren in collectieve schuldenregeling, de predictoren van jongeren in collectieve schuldenregeling en de kenmerken van collectieve schuldenregeling bij jongeren?
391 Advies voor een codeset op basis van het ICF, specifiek voor (neuro)motorische aandoeningen en stotteren bij kinderen, tussen 3-12 jaar, binnen het digitale H-OPP.
392 NAD HELPT CUPRIAVIDUS METALLIDURANS CH34 OM TOXISCHE METAALIONEN TE NEUTRALISEREN
393 Digital skills bij Coca-Cola Hasselt
394 Optimalisatie van het distributiesysteem - RZ Tienen
395 ARTICLE: CAN BACTERIA IN SOIL AND ON TREE LEAVES HELP TO CLEAN AIRBORNE ENVIRONMENTAL POLLUTANTS?
398 De bijdrage van de ergotherapeut aan het welzijnsbeleid binnen de profit sector. Een literatuurstudie en een participatief observationeel onderzoek
399 Hoe een leerlijn poŽzie in de eerste graad ontwikkelen?
400 Controle fietsroutenetwerk Limburg. Onderzoek Limburgs fietsroutenetwerk voor personen die gebruik maken van een aangepaste fiets
401 Inventarisatie potsites en mijnsteenprobleem Centrum-Zuid
402 Initiatie van de zorg en de noden van de zorgvrager In het kader van 2ZEN
406 Hoe kunnen we optimaal inspelen op leerprofielen met behulp van de tablet? Optimale ondersteuning voor leerlingen met leernoden binnen PAV
407 Het belang van de ergotherapeut bij duurzame tewerkstelling. Een literatuur- en praktijkonderzoek
410 Genietend lezen. Leesbevordering in de 2de graad BSO
412 Het leesgedrag van Limburgse leerlingen uit de A-stroom. Leesgedrag en leesattitude bevorderen van leerlingen uit de A-stroom
417 De meetbox
418 De invloed van locatie op het ontwikkelen van samenlevingen
419 FINAH in de thuissituatie: de validatie van het functioneringsinstrument NAH
420 Het effect van "doorstroomvijvers" op de ecologie en waterkwaliteit van waterlopen in Vlaams-Brabant
421 Optimalisatie van anammox in het LUCASģ-systeem op pilootschaal
422 Beeldend woord vs. woordend beeld
427 Nederlands tijdens de vakantie? Ook voor OKAN!
428 Het effect van een gespecialiseerd dagverzorgingscentrum op het welbevinden van ouderen met cognitieve problemen. Een literatuurstudie met kwalitatief praktijkonderzoek
430 Het gebruik van poppen als stimulerend materiaal bij personen met matige tot ernstige dementie: literatuurstudie, kwalitatief onderzoek en richtlijnen
431 Woonwijzer Dementie. Literatuurstudie en praktijkonderzoek naar de implementatie van de app RoomScreening in de eerstelijnszorg bij personen met dementie, cognitieve problemen en/of mobiliteitsproblemen en hun mantelzorger in de thuissituatie
433 Immersion Education in history classes. How and why acquire a second language through immersion?
434 De integratie optimaliseren van een sporter met een verstandelijke beperking die overstapt van een G-sportclub naar een reguliere sportclub in Limburg. Onderzoek naar de noodzaak van een gestructureerd stappenplan
436 RoomScreening voor Zorgeloos Wonen met MS/CVA. Een literatuuronderzoek en praktische uitwerking
437 Tuintherapie in de gerontologie. Een literatuur- en praktijkonderzoek
438 Vermaatschappelijking van vrije tijd binnen de geestelijke gezondheidszorg: een benadering vanuit cliŽnt- en therapeutisch perspectief. Een literatuurstudie en praktijkonderzoek
439 Opstarten en toepassen van een tuinwerking als therapeutisch medium bij gedetineerden. Theorie en praktijk
440 Specifieke competenties binnen de hulpverlening in de geestelijke gezondheidszorg, nodig om autonoom te functioneren op een interdisciplinaire LWP, in kaart brengen. Een literatuuronderzoek en kwalitatief onderzoek
441 Evidence based simulatieonderwijs in de opleiding ergotherapie
442 Een tocht door een wereld van inkt. Een lessenreeks over jeugdliteratuur voor leerlingen van de eerste graad B-stroom
444 Universal Design van openbare gebouwen: een screeningsinstrument?
445 De effectiviteit van het gebruik van de i-ACT binnen cliŽnt- en taakgerichte revalidatie bij centraal neurologische aandoeningen. Van literatuurstudie naar praktijkonderzoek
446 Technologie in de thuiszorg: een onderzoek naar het gebruik van assistieve technologie bij personen met lichte tot matige dementie
447 De competenties die een adviesverlener nodig heeft voor het aanreiken van assistieve technologie. Een literatuur- en praktijkonderzoek
450 Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) in de praktijk
451 Arbeidsvaardigheden in kaart brengen in het buitengewoon onderwijs OV2 aan de hand van de RUWARD-test. Een literatuurstudie
454 PWO "m-Assist" ontwikkelingsfase 3: finale gebruikerstesting
455 De manipulatie manipuleren. Het gebrek in de fotografie
457 Je ziet er bere leuk uit! Hoe een sensibiliseringscampagne het zelfbeeld van een achtjarige kan beÔnvloeden
459 Feeling the void©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer