About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017


941 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2017

153 Bewegingsintegratie in het lager onderwijs. Bewegend rekenen en taal leren in het 6e leerjaar
198 Faalangst in het onderwijs. Hoe kan er preventief gewerkt worden aan faalangst op school?
220 Ontdekkingstocht door het Azteekse verleden
221 Taalinitiatie Frans bij kleuters
276 "Buitengewoon" duurzaam
336 De rol van de maatschappelijk assistent in het hulpverleningsproces bij patiŽnten met CVA
338 Creatieve kleuters
344 Oost west, thuis best? Een literatuurstudie en kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van bewoners in een woonzorgcentrum bij het verlies van de vertrouwde woning door de transfer naar een woonzorgcentrum.
355 Handleiding mimisch taal leren. Hayya, kom we beginnen er aan!
361 Muzisch aan de slag met taal. De Nederlandse taal stimuleren bij anderstalige kleuters
364 De toekomst naar een vraaggerichte zorg. Onderzoek naar de manier waarop vraaggerichtheid bevordert kan worden binnen de thuiszorg.
366 Werken in Malta: een droom of een illusie? Onderzoek naar de tevredenheid van de werknemers van het Cavalieri Art Hotel
367 DifferentiŽren met tablets tijdens de les geschiedenis
369 Het basis-ondersteuningsbudget. Onderzoek naar de doeltreffendheid van het basis-ondersteuningsbudget in een inclusief welzijnsbeleid.
370 Onderzoek jongvolwassenen in collectieve schuldenregeling. Wat zijn de kenmerken van jongeren in collectieve schuldenregeling, de predictoren van jongeren in collectieve schuldenregeling en de kenmerken van collectieve schuldenregeling bij jongeren?
372 CreaTennis. Tennis aanbieden aan kleuters in het onderwijs met alternatief materiaal
373 Grenzeloos. Workshop Willewete
376 Klantbeloften. Wat zijn het en hoe kunnen ze binnen vzw Bejaardenzorg Grauwzusters Limburg uitgewerkt worden?
378 Apps op de smartphone ter vervanging van het rekentoestel
379 Economie: project economische vaardigheden
380 De wijziging in het GeÔndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie Een evaluerend onderzoek van de wet van 21 juli 2016 houdende wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie
383 Gedragsproblemen. Nieuwe uitdagingen voor leraren na de invoering van het M-decreet
385 MOLECULAIR BIOLOGISCHE DETECTIE EN KWANTIFICATIE VAN ERWINIA AMYLOVORA
388 Wacht eens even Ö De beleving van ouders van een kind met een beperking tijdens de wachtperiode op thuisbegeleiding
390 Digital skills bij Coca-Cola Hasselt
391 CLONING OF RING-HYDROXYLATING OXYGENASE GENES AND SCREENING OF BACTERIA FOR PHYTOREMEDIATION
392 Validatie van de schoonmaak bij banketbakkerij Nora B.V.
393 Controle fietsroutenetwerk Limburg. Onderzoek Limburgs fietsroutenetwerk voor personen die gebruik maken van een aangepaste fiets
395 Inventarisatie potsites en mijnsteenprobleem Centrum-Zuid
397 Hoe kunnen we optimaal inspelen op leerprofielen met behulp van de tablet? Optimale ondersteuning voor leerlingen met leernoden binnen PAV
398 NAD HELPT CUPRIAVIDUS METALLIDURANS CH34 OM TOXISCHE METAALIONEN TE NEUTRALISEREN
399 Het leesgedrag van Limburgse leerlingen uit de A-stroom. Leesgedrag en leesattitude bevorderen van leerlingen uit de A-stroom
401 Actualiteit in het onderwijs
402 Wil de echte Karel de Grote nu opstaan? Een casestudie: welk beeld hebben wij van Karel de Grote? Hoe worden deze beelden gevormd?
404 Optimalisatie van anammox in het LUCASģ-systeem op pilootschaal
406 De ergotherapeut en de verschillende actoren binnen de profit sector, samen werken aan werkbaar werk. Een kwalitatief onderzoek.
407 Initiatie van de zorg en de noden van de zorgvrager In het kader van 2ZEN
408 Hoe kan driedimensionale vormgeving gebruiksklaar gemaakt worden in de lessen P.O.? Lerarenhandleiding met lessenpakket
412 De invloed van locatie op het ontwikkelen van samenlevingen
413 De Noormannen. Wie zijn ze? Hoe krijg je ze in de klas?
414 How can Spaced Repetition Software improve pupils' memory and processing?
415 Genietend lezen. Leesbevordering in de 2de graad BSO
417 Van integratie tot inclusie van een leerling met een visuele beperking. Inleefpakket voor het vak PAV
418 Spelinventarisatie van vrij spel bij vierjarige kleuters in kleuterscholen Ė Vergelijkende studie tussen Ecuador, Gambia en Vlaanderen
420 Optimalisatie van het distributiesysteem - RZ Tienen
422 Het effect van "doorstroomvijvers" op de ecologie en waterkwaliteit van waterlopen in Vlaams-Brabant
423 De integratie optimaliseren van een sporter met een verstandelijke beperking die overstapt van een G-sportclub naar een reguliere sportclub in Limburg. Onderzoek naar de noodzaak van een gestructureerd stappenplan
425 FINAH in de thuissituatie: de validatie van het functioneringsinstrument NAH
426 Nederlands tijdens de vakantie? Ook voor OKAN!
427 Culture in the EFL classroom. How and why integrate culture in the EFL classroom?
428 Advies voor een codeset op basis van het ICF, specifiek voor (neuro)motorische aandoeningen en stotteren bij kinderen, tussen 3-12 jaar, binnen het digitale H-OPP.
430 De meetbox
431 ARTICLE: CAN BACTERIA IN SOIL AND ON TREE LEAVES HELP TO CLEAN AIRBORNE ENVIRONMENTAL POLLUTANTS?
433 Het effect van een gespecialiseerd dagverzorgingscentrum op het welbevinden van ouderen met cognitieve problemen. Een literatuurstudie met kwalitatief praktijkonderzoek
434 De bijdrage van de ergotherapeut aan het welzijnsbeleid binnen de profit sector. Een literatuurstudie en een participatief observationeel onderzoek
435 Vermaatschappelijking van vrije tijd binnen de geestelijke gezondheidszorg: een benadering vanuit cliŽnt- en therapeutisch perspectief. Een literatuurstudie en praktijkonderzoek
436 Opstarten en toepassen van een tuinwerking als therapeutisch medium bij gedetineerden. Theorie en praktijk
437 Specifieke competenties binnen de hulpverlening in de geestelijke gezondheidszorg, nodig om autonoom te functioneren op een interdisciplinaire LWP, in kaart brengen. Een literatuuronderzoek en kwalitatief onderzoek
438 Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) in de praktijk
439 Hoe een leerlijn poŽzie in de eerste graad ontwikkelen?
440 Het belang van de ergotherapeut bij duurzame tewerkstelling. Een literatuur- en praktijkonderzoek
441 Arbeidsvaardigheden in kaart brengen in het buitengewoon onderwijs OV2 aan de hand van de RUWARD-test. Een literatuurstudie
442 Evidence based simulatieonderwijs in de opleiding ergotherapie
443 Een tocht door een wereld van inkt. Een lessenreeks over jeugdliteratuur voor leerlingen van de eerste graad B-stroom
444 Immersion Education in history classes. How and why acquire a second language through immersion?
445 Woonwijzer Dementie. Literatuurstudie en praktijkonderzoek naar de implementatie van de app RoomScreening in de eerstelijnszorg bij personen met dementie, cognitieve problemen en/of mobiliteitsproblemen en hun mantelzorger in de thuissituatie
446 Het gebruik van poppen als stimulerend materiaal bij personen met matige tot ernstige dementie: literatuurstudie, kwalitatief onderzoek en richtlijnen
448 PWO "m-Assist" ontwikkelingsfase 3: finale gebruikerstesting
449 Universal Design van openbare gebouwen: een screeningsinstrument?
450 Technologie in de thuiszorg: een onderzoek naar het gebruik van assistieve technologie bij personen met lichte tot matige dementie
451 De effectiviteit van het gebruik van de i-ACT binnen cliŽnt- en taakgerichte revalidatie bij centraal neurologische aandoeningen. Van literatuurstudie naar praktijkonderzoek
452 De competenties die een adviesverlener nodig heeft voor het aanreiken van assistieve technologie. Een literatuur- en praktijkonderzoek
453 Tuintherapie in de gerontologie. Een literatuur- en praktijkonderzoek
455 RoomScreening voor Zorgeloos Wonen met MS/CVA. Een literatuuronderzoek en praktische uitwerking©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer