About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2017

8 Ontdekkingstocht door het Azteekse verleden
20 Taalinitiatie Frans bij kleuters
21 Faalangst in het onderwijs. Hoe kan er preventief gewerkt worden aan faalangst op school?
33 Bewegingsintegratie in het lager onderwijs. Bewegend rekenen en taal leren in het 6e leerjaar
58 De Noormannen. Wie zijn ze? Hoe krijg je ze in de klas?
71 Hoe kan driedimensionale vormgeving gebruiksklaar gemaakt worden in de lessen P.O.? Lerarenhandleiding met lessenpakket
82 Validatie van de schoonmaak bij banketbakkerij Nora B.V.
95 Specifieke competenties binnen de hulpverlening in de geestelijke gezondheidszorg, nodig om autonoom te functioneren op een interdisciplinaire LWP, in kaart brengen. Een literatuuronderzoek en kwalitatief onderzoek
111 De ergotherapeut en de verschillende actoren binnen de profit sector, samen werken aan werkbaar werk. Een kwalitatief onderzoek.
117 De effectiviteit van het gebruik van de i-ACT binnen cliŽnt- en taakgerichte revalidatie bij centraal neurologische aandoeningen. Van literatuurstudie naar praktijkonderzoek
118 Gedragsproblemen. Nieuwe uitdagingen voor leraren na de invoering van het M-decreet
120 Wil de echte Karel de Grote nu opstaan? Een casestudie: welk beeld hebben wij van Karel de Grote? Hoe worden deze beelden gevormd?
132 Spelinventarisatie van vrij spel bij vierjarige kleuters in kleuterscholen Ė Vergelijkende studie tussen Ecuador, Gambia en Vlaanderen
137 Hoe een leerlijn poŽzie in de eerste graad ontwikkelen?
147 Het belang van de ergotherapeut bij duurzame tewerkstelling. Een literatuur- en praktijkonderzoek
152 Creatieve kleuters
172 Zelfstandig project. Muzische workshop voor anderstalige nieuwkomers. 'Experimenteerinstrumentí
185 De bijdrage van de ergotherapeut aan het welzijnsbeleid binnen de profit sector. Een literatuurstudie en een participatief observationeel onderzoek
200 CreaTennis. Tennis aanbieden aan kleuters in het onderwijs met alternatief materiaal
210 De wijziging in het GeÔndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie Een evaluerend onderzoek van de wet van 21 juli 2016 houdende wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie
221 Hoe kunnen we optimaal inspelen op leerprofielen met behulp van de tablet? Optimale ondersteuning voor leerlingen met leernoden binnen PAV
224 Arbeidsvaardigheden in kaart brengen in het buitengewoon onderwijs OV2 aan de hand van de RUWARD-test. Een literatuurstudie
228 Culture in the EFL classroom. How and why integrate culture in the EFL classroom?
239 Advies voor een codeset op basis van het ICF, specifiek voor (neuro)motorische aandoeningen en stotteren bij kinderen, tussen 3-12 jaar, binnen het digitale H-OPP.
243 Muzisch aan de slag met taal. De Nederlandse taal stimuleren bij anderstalige kleuters
245 De rol van de maatschappelijk assistent in het hulpverleningsproces bij patiŽnten met CVA
251 DifferentiŽren met tablets tijdens de les geschiedenis
254 Tuintherapie in de gerontologie. Een literatuur- en praktijkonderzoek
266 Het percussieorkest. Muzische workshop voor anderstalige nieuwkomers
273 Van integratie tot inclusie van een leerling met een visuele beperking. Inleefpakket voor het vak PAV
277 De competenties die een adviesverlener nodig heeft voor het aanreiken van assistieve technologie. Een literatuur- en praktijkonderzoek
280 Zelfstandig project: erfgoeddag Hasselt. De geschiedenis van 'zorgí in Hasselt
291 Actualiteit in het onderwijs
295 Zelfstandig project: onderzoeksrapport. "Hoe kan je contractwerk optimaliseren met aandacht voor differentiatie in een klas met super-diversiteit?"
299 Het gebruik van poppen als stimulerend materiaal bij personen met matige tot ernstige dementie: literatuurstudie, kwalitatief onderzoek en richtlijnen
303 FINAH in de thuissituatie: de validatie van het functioneringsinstrument NAH
308 Het effect van "doorstroomvijvers" op de ecologie en waterkwaliteit van waterlopen in Vlaams-Brabant
311 "Buitengewoon" duurzaam
317 Wacht eens even Ö De beleving van ouders van een kind met een beperking tijdens de wachtperiode op thuisbegeleiding
328 De meetbox
335 De toekomst naar een vraaggerichte zorg. Onderzoek naar de manier waarop vraaggerichtheid bevordert kan worden binnen de thuiszorg.
339 Woonwijzer Dementie. Literatuurstudie en praktijkonderzoek naar de implementatie van de app RoomScreening in de eerstelijnszorg bij personen met dementie, cognitieve problemen en/of mobiliteitsproblemen en hun mantelzorger in de thuissituatie
345 Economie: project economische vaardigheden
352 Onderzoek jongvolwassenen in collectieve schuldenregeling. Wat zijn de kenmerken van jongeren in collectieve schuldenregeling, de predictoren van jongeren in collectieve schuldenregeling en de kenmerken van collectieve schuldenregeling bij jongeren?
358 MOLECULAIR BIOLOGISCHE DETECTIE EN KWANTIFICATIE VAN ERWINIA AMYLOVORA
359 Het basis-ondersteuningsbudget. Onderzoek naar de doeltreffendheid van het basis-ondersteuningsbudget in een inclusief welzijnsbeleid.
364 Apps op de smartphone ter vervanging van het rekentoestel
387 De invloed van locatie op het ontwikkelen van samenlevingen
388 Evidence based simulatieonderwijs in de opleiding ergotherapie
390 Genietend lezen. Leesbevordering in de 2de graad BSO
391 Optimalisatie van anammox in het LUCASģ-systeem op pilootschaal
401 Inventarisatie potsites en mijnsteenprobleem Centrum-Zuid
407 RoomScreening voor Zorgeloos Wonen met MS/CVA. Een literatuuronderzoek en praktische uitwerking
408 Universal Design van openbare gebouwen: een screeningsinstrument?
417 Het leesgedrag van Limburgse leerlingen uit de A-stroom. Leesgedrag en leesattitude bevorderen van leerlingen uit de A-stroom
420 Vermaatschappelijking van vrije tijd binnen de geestelijke gezondheidszorg: een benadering vanuit cliŽnt- en therapeutisch perspectief. Een literatuurstudie en praktijkonderzoek
422 Controle fietsroutenetwerk Limburg. Onderzoek Limburgs fietsroutenetwerk voor personen die gebruik maken van een aangepaste fiets
430 Werken in Malta: een droom of een illusie? Onderzoek naar de tevredenheid van de werknemers van het Cavalieri Art Hotel
448 Het effect van een gespecialiseerd dagverzorgingscentrum op het welbevinden van ouderen met cognitieve problemen. Een literatuurstudie met kwalitatief praktijkonderzoek
459 Zelfstandig project. Ontmaskerd. Workshop Willewete
466 Optimalisatie van het distributiesysteem - RZ Tienen
471 Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) in de praktijk
481 Oost west, thuis best? Een literatuurstudie en kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van bewoners in een woonzorgcentrum bij het verlies van de vertrouwde woning door de transfer naar een woonzorgcentrum.
488 Klantbeloften. Wat zijn het en hoe kunnen ze binnen vzw Bejaardenzorg Grauwzusters Limburg uitgewerkt worden?
489 Initiatie van de zorg en de noden van de zorgvrager In het kader van 2ZEN
521 Immersion Education in history classes. How and why acquire a second language through immersion?
525 Grenzeloos. Workshop Willewete
528 How can Spaced Repetition Software improve pupils' memory and processing?
529 NAD HELPT CUPRIAVIDUS METALLIDURANS CH34 OM TOXISCHE METAALIONEN TE NEUTRALISEREN
533 Technologie in de thuiszorg: een onderzoek naar het gebruik van assistieve technologie bij personen met lichte tot matige dementie
536 PWO "m-Assist" ontwikkelingsfase 3: finale gebruikerstesting
537 CLONING OF RING-HYDROXYLATING OXYGENASE GENES AND SCREENING OF BACTERIA FOR PHYTOREMEDIATION
542 Opstarten en toepassen van een tuinwerking als therapeutisch medium bij gedetineerden. Theorie en praktijk
544 Beeldend woord vs. woordend beeld
550 Handleiding mimisch taal leren. Hayya, kom we beginnen er aan!
556 Digital skills bij Coca-Cola Hasselt
566 Zelfstandig project: internationalisering. Door middel van welke strategieŽn en andere hulpmiddelen kan ik voor een passende aanpak van een les begrijpend lezen zorgen in groep 6/7 van de Sister Magda School in Sint Maarten?
567 De integratie optimaliseren van een sporter met een verstandelijke beperking die overstapt van een G-sportclub naar een reguliere sportclub in Limburg. Onderzoek naar de noodzaak van een gestructureerd stappenplan
568 Zelfstandig project: taalbeleid basisschool Tuinwijk. Werken aan leesbevordering en leesplezier met aandacht voor muzische vorming
579 ARTICLE: CAN BACTERIA IN SOIL AND ON TREE LEAVES HELP TO CLEAN AIRBORNE ENVIRONMENTAL POLLUTANTS?
588 Nederlands tijdens de vakantie? Ook voor OKAN!
595 De manipulatie manipuleren. Het gebrek in de fotografie
598 Je ziet er bere leuk uit! Hoe een sensibiliseringscampagne het zelfbeeld van een achtjarige kan beÔnvloeden
613 Een tocht door een wereld van inkt. Een lessenreeks over jeugdliteratuur voor leerlingen van de eerste graad B-stroom
617 The Rocket Reporter. Een toegankelijke nieuwsapplicatie voor jongeren
634 Feeling the void©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer