About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,301 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2017

9 Ontdekkingstocht door het Azteekse verleden
17 Taalinitiatie Frans bij kleuters
22 Faalangst in het onderwijs. Hoe kan er preventief gewerkt worden aan faalangst op school?
27 Bewegingsintegratie in het lager onderwijs. Bewegend rekenen en taal leren in het 6e leerjaar
51 De Noormannen. Wie zijn ze? Hoe krijg je ze in de klas?
52 Hoe kan driedimensionale vormgeving gebruiksklaar gemaakt worden in de lessen P.O.? Lerarenhandleiding met lessenpakket
72 Specifieke competenties binnen de hulpverlening in de geestelijke gezondheidszorg, nodig om autonoom te functioneren op een interdisciplinaire LWP, in kaart brengen. Een literatuuronderzoek en kwalitatief onderzoek
88 De effectiviteit van het gebruik van de i-ACT binnen cliŽnt- en taakgerichte revalidatie bij centraal neurologische aandoeningen. Van literatuurstudie naar praktijkonderzoek
90 Validatie van de schoonmaak bij banketbakkerij Nora B.V.
106 Wil de echte Karel de Grote nu opstaan? Een casestudie: welk beeld hebben wij van Karel de Grote? Hoe worden deze beelden gevormd?
108 Gedragsproblemen. Nieuwe uitdagingen voor leraren na de invoering van het M-decreet
118 De ergotherapeut en de verschillende actoren binnen de profit sector, samen werken aan werkbaar werk. Een kwalitatief onderzoek.
122 Spelinventarisatie van vrij spel bij vierjarige kleuters in kleuterscholen Ė Vergelijkende studie tussen Ecuador, Gambia en Vlaanderen
134 Hoe een leerlijn poŽzie in de eerste graad ontwikkelen?
151 Creatieve kleuters
157 Zelfstandig project. Muzische workshop voor anderstalige nieuwkomers. 'Experimenteerinstrumentí
168 De bijdrage van de ergotherapeut aan het welzijnsbeleid binnen de profit sector. Een literatuurstudie en een participatief observationeel onderzoek
172 Het belang van de ergotherapeut bij duurzame tewerkstelling. Een literatuur- en praktijkonderzoek
192 De wijziging in het GeÔndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie Een evaluerend onderzoek van de wet van 21 juli 2016 houdende wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie
196 CreaTennis. Tennis aanbieden aan kleuters in het onderwijs met alternatief materiaal
198 DifferentiŽren met tablets tijdens de les geschiedenis
200 Tuintherapie in de gerontologie. Een literatuur- en praktijkonderzoek
210 Muzisch aan de slag met taal. De Nederlandse taal stimuleren bij anderstalige kleuters
212 Arbeidsvaardigheden in kaart brengen in het buitengewoon onderwijs OV2 aan de hand van de RUWARD-test. Een literatuurstudie
217 De rol van de maatschappelijk assistent in het hulpverleningsproces bij patiŽnten met CVA
223 Van integratie tot inclusie van een leerling met een visuele beperking. Inleefpakket voor het vak PAV
229 De competenties die een adviesverlener nodig heeft voor het aanreiken van assistieve technologie. Een literatuur- en praktijkonderzoek
252 Culture in the EFL classroom. How and why integrate culture in the EFL classroom?
255 Hoe kunnen we optimaal inspelen op leerprofielen met behulp van de tablet? Optimale ondersteuning voor leerlingen met leernoden binnen PAV
272 Advies voor een codeset op basis van het ICF, specifiek voor (neuro)motorische aandoeningen en stotteren bij kinderen, tussen 3-12 jaar, binnen het digitale H-OPP.
305 Onderzoek jongvolwassenen in collectieve schuldenregeling. Wat zijn de kenmerken van jongeren in collectieve schuldenregeling, de predictoren van jongeren in collectieve schuldenregeling en de kenmerken van collectieve schuldenregeling bij jongeren?
308 De meetbox
309 De toekomst naar een vraaggerichte zorg. Onderzoek naar de manier waarop vraaggerichtheid bevordert kan worden binnen de thuiszorg.
311 Zelfstandig project: erfgoeddag Hasselt. De geschiedenis van 'zorgí in Hasselt
313 Het percussieorkest. Muzische workshop voor anderstalige nieuwkomers
318 Optimalisatie van anammox in het LUCASģ-systeem op pilootschaal
320 FINAH in de thuissituatie: de validatie van het functioneringsinstrument NAH
329 Het effect van "doorstroomvijvers" op de ecologie en waterkwaliteit van waterlopen in Vlaams-Brabant
334 Wacht eens even Ö De beleving van ouders van een kind met een beperking tijdens de wachtperiode op thuisbegeleiding
335 Het basis-ondersteuningsbudget. Onderzoek naar de doeltreffendheid van het basis-ondersteuningsbudget in een inclusief welzijnsbeleid.
344 Actualiteit in het onderwijs
345 Universal Design van openbare gebouwen: een screeningsinstrument?
347 "Buitengewoon" duurzaam
355 Economie: project economische vaardigheden
361 Woonwijzer Dementie. Literatuurstudie en praktijkonderzoek naar de implementatie van de app RoomScreening in de eerstelijnszorg bij personen met dementie, cognitieve problemen en/of mobiliteitsproblemen en hun mantelzorger in de thuissituatie
365 Zelfstandig project: onderzoeksrapport. "Hoe kan je contractwerk optimaliseren met aandacht voor differentiatie in een klas met super-diversiteit?"
367 Het gebruik van poppen als stimulerend materiaal bij personen met matige tot ernstige dementie: literatuurstudie, kwalitatief onderzoek en richtlijnen
383 Apps op de smartphone ter vervanging van het rekentoestel
384 De invloed van locatie op het ontwikkelen van samenlevingen
387 Evidence based simulatieonderwijs in de opleiding ergotherapie
396 Controle fietsroutenetwerk Limburg. Onderzoek Limburgs fietsroutenetwerk voor personen die gebruik maken van een aangepaste fiets
404 RoomScreening voor Zorgeloos Wonen met MS/CVA. Een literatuuronderzoek en praktische uitwerking
411 MOLECULAIR BIOLOGISCHE DETECTIE EN KWANTIFICATIE VAN ERWINIA AMYLOVORA
414 Werken in Malta: een droom of een illusie? Onderzoek naar de tevredenheid van de werknemers van het Cavalieri Art Hotel
415 Het leesgedrag van Limburgse leerlingen uit de A-stroom. Leesgedrag en leesattitude bevorderen van leerlingen uit de A-stroom
418 Inventarisatie potsites en mijnsteenprobleem Centrum-Zuid
424 Genietend lezen. Leesbevordering in de 2de graad BSO
428 Initiatie van de zorg en de noden van de zorgvrager In het kader van 2ZEN
455 Oost west, thuis best? Een literatuurstudie en kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van bewoners in een woonzorgcentrum bij het verlies van de vertrouwde woning door de transfer naar een woonzorgcentrum.
459 Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) in de praktijk
463 Het effect van een gespecialiseerd dagverzorgingscentrum op het welbevinden van ouderen met cognitieve problemen. Een literatuurstudie met kwalitatief praktijkonderzoek
471 Optimalisatie van het distributiesysteem - RZ Tienen
493 Klantbeloften. Wat zijn het en hoe kunnen ze binnen vzw Bejaardenzorg Grauwzusters Limburg uitgewerkt worden?
495 Technologie in de thuiszorg: een onderzoek naar het gebruik van assistieve technologie bij personen met lichte tot matige dementie
498 PWO "m-Assist" ontwikkelingsfase 3: finale gebruikerstesting
516 CLONING OF RING-HYDROXYLATING OXYGENASE GENES AND SCREENING OF BACTERIA FOR PHYTOREMEDIATION
517 Opstarten en toepassen van een tuinwerking als therapeutisch medium bij gedetineerden. Theorie en praktijk
518 Grenzeloos. Workshop Willewete
519 Immersion Education in history classes. How and why acquire a second language through immersion?
522 Vermaatschappelijking van vrije tijd binnen de geestelijke gezondheidszorg: een benadering vanuit cliŽnt- en therapeutisch perspectief. Een literatuurstudie en praktijkonderzoek
530 How can Spaced Repetition Software improve pupils' memory and processing?
532 Beeldend woord vs. woordend beeld
538 Handleiding mimisch taal leren. Hayya, kom we beginnen er aan!
539 Digital skills bij Coca-Cola Hasselt
542 NAD HELPT CUPRIAVIDUS METALLIDURANS CH34 OM TOXISCHE METAALIONEN TE NEUTRALISEREN
544 Nederlands tijdens de vakantie? Ook voor OKAN!
554 ARTICLE: CAN BACTERIA IN SOIL AND ON TREE LEAVES HELP TO CLEAN AIRBORNE ENVIRONMENTAL POLLUTANTS?
555 Zelfstandig project: internationalisering. Door middel van welke strategieŽn en andere hulpmiddelen kan ik voor een passende aanpak van een les begrijpend lezen zorgen in groep 6/7 van de Sister Magda School in Sint Maarten?
562 De integratie optimaliseren van een sporter met een verstandelijke beperking die overstapt van een G-sportclub naar een reguliere sportclub in Limburg. Onderzoek naar de noodzaak van een gestructureerd stappenplan
563 Zelfstandig project. Ontmaskerd. Workshop Willewete
570 Zelfstandig project: taalbeleid basisschool Tuinwijk. Werken aan leesbevordering en leesplezier met aandacht voor muzische vorming
587 Een tocht door een wereld van inkt. Een lessenreeks over jeugdliteratuur voor leerlingen van de eerste graad B-stroom
588 Je ziet er bere leuk uit! Hoe een sensibiliseringscampagne het zelfbeeld van een achtjarige kan beÔnvloeden
592 De manipulatie manipuleren. Het gebrek in de fotografie
593 The Rocket Reporter. Een toegankelijke nieuwsapplicatie voor jongeren
622 Feeling the void©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer