About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,358 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2017

8 Ontdekkingstocht door het Azteekse verleden
16 Taalinitiatie Frans bij kleuters
22 Faalangst in het onderwijs. Hoe kan er preventief gewerkt worden aan faalangst op school?
28 Bewegingsintegratie in het lager onderwijs. Bewegend rekenen en taal leren in het 6e leerjaar
50 De Noormannen. Wie zijn ze? Hoe krijg je ze in de klas?
59 Hoe kan driedimensionale vormgeving gebruiksklaar gemaakt worden in de lessen P.O.? Lerarenhandleiding met lessenpakket
76 Specifieke competenties binnen de hulpverlening in de geestelijke gezondheidszorg, nodig om autonoom te functioneren op een interdisciplinaire LWP, in kaart brengen. Een literatuuronderzoek en kwalitatief onderzoek
77 Validatie van de schoonmaak bij banketbakkerij Nora B.V.
96 De effectiviteit van het gebruik van de i-ACT binnen cliŽnt- en taakgerichte revalidatie bij centraal neurologische aandoeningen. Van literatuurstudie naar praktijkonderzoek
98 Wil de echte Karel de Grote nu opstaan? Een casestudie: welk beeld hebben wij van Karel de Grote? Hoe worden deze beelden gevormd?
112 Gedragsproblemen. Nieuwe uitdagingen voor leraren na de invoering van het M-decreet
113 De ergotherapeut en de verschillende actoren binnen de profit sector, samen werken aan werkbaar werk. Een kwalitatief onderzoek.
124 Spelinventarisatie van vrij spel bij vierjarige kleuters in kleuterscholen Ė Vergelijkende studie tussen Ecuador, Gambia en Vlaanderen
125 Hoe een leerlijn poŽzie in de eerste graad ontwikkelen?
143 Zelfstandig project. Muzische workshop voor anderstalige nieuwkomers. 'Experimenteerinstrumentí
152 Creatieve kleuters
162 Het belang van de ergotherapeut bij duurzame tewerkstelling. Een literatuur- en praktijkonderzoek
165 De bijdrage van de ergotherapeut aan het welzijnsbeleid binnen de profit sector. Een literatuurstudie en een participatief observationeel onderzoek
173 CreaTennis. Tennis aanbieden aan kleuters in het onderwijs met alternatief materiaal
201 De wijziging in het GeÔndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie Een evaluerend onderzoek van de wet van 21 juli 2016 houdende wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie
207 Muzisch aan de slag met taal. De Nederlandse taal stimuleren bij anderstalige kleuters
209 DifferentiŽren met tablets tijdens de les geschiedenis
210 Tuintherapie in de gerontologie. Een literatuur- en praktijkonderzoek
221 Arbeidsvaardigheden in kaart brengen in het buitengewoon onderwijs OV2 aan de hand van de RUWARD-test. Een literatuurstudie
232 De rol van de maatschappelijk assistent in het hulpverleningsproces bij patiŽnten met CVA
234 Van integratie tot inclusie van een leerling met een visuele beperking. Inleefpakket voor het vak PAV
242 Hoe kunnen we optimaal inspelen op leerprofielen met behulp van de tablet? Optimale ondersteuning voor leerlingen met leernoden binnen PAV
243 De competenties die een adviesverlener nodig heeft voor het aanreiken van assistieve technologie. Een literatuur- en praktijkonderzoek
254 Advies voor een codeset op basis van het ICF, specifiek voor (neuro)motorische aandoeningen en stotteren bij kinderen, tussen 3-12 jaar, binnen het digitale H-OPP.
257 Culture in the EFL classroom. How and why integrate culture in the EFL classroom?
266 Het percussieorkest. Muzische workshop voor anderstalige nieuwkomers
282 Zelfstandig project: erfgoeddag Hasselt. De geschiedenis van 'zorgí in Hasselt
294 Actualiteit in het onderwijs
305 FINAH in de thuissituatie: de validatie van het functioneringsinstrument NAH
310 Onderzoek jongvolwassenen in collectieve schuldenregeling. Wat zijn de kenmerken van jongeren in collectieve schuldenregeling, de predictoren van jongeren in collectieve schuldenregeling en de kenmerken van collectieve schuldenregeling bij jongeren?
322 De meetbox
326 Zelfstandig project: onderzoeksrapport. "Hoe kan je contractwerk optimaliseren met aandacht voor differentiatie in een klas met super-diversiteit?"
327 De toekomst naar een vraaggerichte zorg. Onderzoek naar de manier waarop vraaggerichtheid bevordert kan worden binnen de thuiszorg.
338 Het basis-ondersteuningsbudget. Onderzoek naar de doeltreffendheid van het basis-ondersteuningsbudget in een inclusief welzijnsbeleid.
339 "Buitengewoon" duurzaam
344 Woonwijzer Dementie. Literatuurstudie en praktijkonderzoek naar de implementatie van de app RoomScreening in de eerstelijnszorg bij personen met dementie, cognitieve problemen en/of mobiliteitsproblemen en hun mantelzorger in de thuissituatie
345 Het effect van "doorstroomvijvers" op de ecologie en waterkwaliteit van waterlopen in Vlaams-Brabant
347 Optimalisatie van anammox in het LUCASģ-systeem op pilootschaal
349 Wacht eens even Ö De beleving van ouders van een kind met een beperking tijdens de wachtperiode op thuisbegeleiding
351 Het gebruik van poppen als stimulerend materiaal bij personen met matige tot ernstige dementie: literatuurstudie, kwalitatief onderzoek en richtlijnen
362 Economie: project economische vaardigheden
365 Apps op de smartphone ter vervanging van het rekentoestel
369 Universal Design van openbare gebouwen: een screeningsinstrument?
380 Evidence based simulatieonderwijs in de opleiding ergotherapie
382 Inventarisatie potsites en mijnsteenprobleem Centrum-Zuid
388 RoomScreening voor Zorgeloos Wonen met MS/CVA. Een literatuuronderzoek en praktische uitwerking
392 Het leesgedrag van Limburgse leerlingen uit de A-stroom. Leesgedrag en leesattitude bevorderen van leerlingen uit de A-stroom
397 De invloed van locatie op het ontwikkelen van samenlevingen
406 Controle fietsroutenetwerk Limburg. Onderzoek Limburgs fietsroutenetwerk voor personen die gebruik maken van een aangepaste fiets
408 Werken in Malta: een droom of een illusie? Onderzoek naar de tevredenheid van de werknemers van het Cavalieri Art Hotel
410 Genietend lezen. Leesbevordering in de 2de graad BSO
421 MOLECULAIR BIOLOGISCHE DETECTIE EN KWANTIFICATIE VAN ERWINIA AMYLOVORA
435 Het effect van een gespecialiseerd dagverzorgingscentrum op het welbevinden van ouderen met cognitieve problemen. Een literatuurstudie met kwalitatief praktijkonderzoek
446 Vermaatschappelijking van vrije tijd binnen de geestelijke gezondheidszorg: een benadering vanuit cliŽnt- en therapeutisch perspectief. Een literatuurstudie en praktijkonderzoek
455 Optimalisatie van het distributiesysteem - RZ Tienen
456 Initiatie van de zorg en de noden van de zorgvrager In het kader van 2ZEN
457 Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) in de praktijk
469 Oost west, thuis best? Een literatuurstudie en kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van bewoners in een woonzorgcentrum bij het verlies van de vertrouwde woning door de transfer naar een woonzorgcentrum.
500 Klantbeloften. Wat zijn het en hoe kunnen ze binnen vzw Bejaardenzorg Grauwzusters Limburg uitgewerkt worden?
509 PWO "m-Assist" ontwikkelingsfase 3: finale gebruikerstesting
510 Grenzeloos. Workshop Willewete
512 Technologie in de thuiszorg: een onderzoek naar het gebruik van assistieve technologie bij personen met lichte tot matige dementie
515 Immersion Education in history classes. How and why acquire a second language through immersion?
522 How can Spaced Repetition Software improve pupils' memory and processing?
523 Opstarten en toepassen van een tuinwerking als therapeutisch medium bij gedetineerden. Theorie en praktijk
527 CLONING OF RING-HYDROXYLATING OXYGENASE GENES AND SCREENING OF BACTERIA FOR PHYTOREMEDIATION
533 Beeldend woord vs. woordend beeld
538 Zelfstandig project: internationalisering. Door middel van welke strategieŽn en andere hulpmiddelen kan ik voor een passende aanpak van een les begrijpend lezen zorgen in groep 6/7 van de Sister Magda School in Sint Maarten?
542 NAD HELPT CUPRIAVIDUS METALLIDURANS CH34 OM TOXISCHE METAALIONEN TE NEUTRALISEREN
549 Digital skills bij Coca-Cola Hasselt
550 Handleiding mimisch taal leren. Hayya, kom we beginnen er aan!
552 Nederlands tijdens de vakantie? Ook voor OKAN!
555 ARTICLE: CAN BACTERIA IN SOIL AND ON TREE LEAVES HELP TO CLEAN AIRBORNE ENVIRONMENTAL POLLUTANTS?
557 Zelfstandig project. Ontmaskerd. Workshop Willewete
568 De integratie optimaliseren van een sporter met een verstandelijke beperking die overstapt van een G-sportclub naar een reguliere sportclub in Limburg. Onderzoek naar de noodzaak van een gestructureerd stappenplan
574 Zelfstandig project: taalbeleid basisschool Tuinwijk. Werken aan leesbevordering en leesplezier met aandacht voor muzische vorming
581 Je ziet er bere leuk uit! Hoe een sensibiliseringscampagne het zelfbeeld van een achtjarige kan beÔnvloeden
590 De manipulatie manipuleren. Het gebrek in de fotografie
594 Een tocht door een wereld van inkt. Een lessenreeks over jeugdliteratuur voor leerlingen van de eerste graad B-stroom
596 The Rocket Reporter. Een toegankelijke nieuwsapplicatie voor jongeren
626 Feeling the void©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer