About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,418 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2017

7 Ontdekkingstocht door het Azteekse verleden
16 Taalinitiatie Frans bij kleuters
21 Faalangst in het onderwijs. Hoe kan er preventief gewerkt worden aan faalangst op school?
28 Bewegingsintegratie in het lager onderwijs. Bewegend rekenen en taal leren in het 6e leerjaar
51 De Noormannen. Wie zijn ze? Hoe krijg je ze in de klas?
59 Hoe kan driedimensionale vormgeving gebruiksklaar gemaakt worden in de lessen P.O.? Lerarenhandleiding met lessenpakket
76 Validatie van de schoonmaak bij banketbakkerij Nora B.V.
78 Specifieke competenties binnen de hulpverlening in de geestelijke gezondheidszorg, nodig om autonoom te functioneren op een interdisciplinaire LWP, in kaart brengen. Een literatuuronderzoek en kwalitatief onderzoek
97 De effectiviteit van het gebruik van de i-ACT binnen cliŽnt- en taakgerichte revalidatie bij centraal neurologische aandoeningen. Van literatuurstudie naar praktijkonderzoek
99 Wil de echte Karel de Grote nu opstaan? Een casestudie: welk beeld hebben wij van Karel de Grote? Hoe worden deze beelden gevormd?
110 De ergotherapeut en de verschillende actoren binnen de profit sector, samen werken aan werkbaar werk. Een kwalitatief onderzoek.
112 Gedragsproblemen. Nieuwe uitdagingen voor leraren na de invoering van het M-decreet
121 Hoe een leerlijn poŽzie in de eerste graad ontwikkelen?
126 Spelinventarisatie van vrij spel bij vierjarige kleuters in kleuterscholen Ė Vergelijkende studie tussen Ecuador, Gambia en Vlaanderen
144 Creatieve kleuters
145 Zelfstandig project. Muzische workshop voor anderstalige nieuwkomers. 'Experimenteerinstrumentí
159 Het belang van de ergotherapeut bij duurzame tewerkstelling. Een literatuur- en praktijkonderzoek
163 De bijdrage van de ergotherapeut aan het welzijnsbeleid binnen de profit sector. Een literatuurstudie en een participatief observationeel onderzoek
174 CreaTennis. Tennis aanbieden aan kleuters in het onderwijs met alternatief materiaal
203 De wijziging in het GeÔndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie Een evaluerend onderzoek van de wet van 21 juli 2016 houdende wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie
206 Muzisch aan de slag met taal. De Nederlandse taal stimuleren bij anderstalige kleuters
213 DifferentiŽren met tablets tijdens de les geschiedenis
216 Tuintherapie in de gerontologie. Een literatuur- en praktijkonderzoek
222 Arbeidsvaardigheden in kaart brengen in het buitengewoon onderwijs OV2 aan de hand van de RUWARD-test. Een literatuurstudie
234 De rol van de maatschappelijk assistent in het hulpverleningsproces bij patiŽnten met CVA
235 Van integratie tot inclusie van een leerling met een visuele beperking. Inleefpakket voor het vak PAV
240 Hoe kunnen we optimaal inspelen op leerprofielen met behulp van de tablet? Optimale ondersteuning voor leerlingen met leernoden binnen PAV
247 De competenties die een adviesverlener nodig heeft voor het aanreiken van assistieve technologie. Een literatuur- en praktijkonderzoek
249 Advies voor een codeset op basis van het ICF, specifiek voor (neuro)motorische aandoeningen en stotteren bij kinderen, tussen 3-12 jaar, binnen het digitale H-OPP.
251 Culture in the EFL classroom. How and why integrate culture in the EFL classroom?
261 Het percussieorkest. Muzische workshop voor anderstalige nieuwkomers
269 Zelfstandig project: erfgoeddag Hasselt. De geschiedenis van 'zorgí in Hasselt
293 Actualiteit in het onderwijs
302 FINAH in de thuissituatie: de validatie van het functioneringsinstrument NAH
308 Zelfstandig project: onderzoeksrapport. "Hoe kan je contractwerk optimaliseren met aandacht voor differentiatie in een klas met super-diversiteit?"
311 Onderzoek jongvolwassenen in collectieve schuldenregeling. Wat zijn de kenmerken van jongeren in collectieve schuldenregeling, de predictoren van jongeren in collectieve schuldenregeling en de kenmerken van collectieve schuldenregeling bij jongeren?
324 De meetbox
327 De toekomst naar een vraaggerichte zorg. Onderzoek naar de manier waarop vraaggerichtheid bevordert kan worden binnen de thuiszorg.
333 "Buitengewoon" duurzaam
339 Het effect van "doorstroomvijvers" op de ecologie en waterkwaliteit van waterlopen in Vlaams-Brabant
340 Het basis-ondersteuningsbudget. Onderzoek naar de doeltreffendheid van het basis-ondersteuningsbudget in een inclusief welzijnsbeleid.
344 Het gebruik van poppen als stimulerend materiaal bij personen met matige tot ernstige dementie: literatuurstudie, kwalitatief onderzoek en richtlijnen
348 Woonwijzer Dementie. Literatuurstudie en praktijkonderzoek naar de implementatie van de app RoomScreening in de eerstelijnszorg bij personen met dementie, cognitieve problemen en/of mobiliteitsproblemen en hun mantelzorger in de thuissituatie
349 Optimalisatie van anammox in het LUCASģ-systeem op pilootschaal
351 Wacht eens even Ö De beleving van ouders van een kind met een beperking tijdens de wachtperiode op thuisbegeleiding
361 Economie: project economische vaardigheden
362 Apps op de smartphone ter vervanging van het rekentoestel
380 Inventarisatie potsites en mijnsteenprobleem Centrum-Zuid
382 Universal Design van openbare gebouwen: een screeningsinstrument?
383 Evidence based simulatieonderwijs in de opleiding ergotherapie
385 De invloed van locatie op het ontwikkelen van samenlevingen
390 RoomScreening voor Zorgeloos Wonen met MS/CVA. Een literatuuronderzoek en praktische uitwerking
391 Het leesgedrag van Limburgse leerlingen uit de A-stroom. Leesgedrag en leesattitude bevorderen van leerlingen uit de A-stroom
400 Controle fietsroutenetwerk Limburg. Onderzoek Limburgs fietsroutenetwerk voor personen die gebruik maken van een aangepaste fiets
406 Genietend lezen. Leesbevordering in de 2de graad BSO
411 Werken in Malta: een droom of een illusie? Onderzoek naar de tevredenheid van de werknemers van het Cavalieri Art Hotel
419 MOLECULAIR BIOLOGISCHE DETECTIE EN KWANTIFICATIE VAN ERWINIA AMYLOVORA
438 Vermaatschappelijking van vrije tijd binnen de geestelijke gezondheidszorg: een benadering vanuit cliŽnt- en therapeutisch perspectief. Een literatuurstudie en praktijkonderzoek
446 Het effect van een gespecialiseerd dagverzorgingscentrum op het welbevinden van ouderen met cognitieve problemen. Een literatuurstudie met kwalitatief praktijkonderzoek
456 Optimalisatie van het distributiesysteem - RZ Tienen
459 Initiatie van de zorg en de noden van de zorgvrager In het kader van 2ZEN
462 Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) in de praktijk
473 Oost west, thuis best? Een literatuurstudie en kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van bewoners in een woonzorgcentrum bij het verlies van de vertrouwde woning door de transfer naar een woonzorgcentrum.
502 Klantbeloften. Wat zijn het en hoe kunnen ze binnen vzw Bejaardenzorg Grauwzusters Limburg uitgewerkt worden?
507 Immersion Education in history classes. How and why acquire a second language through immersion?
510 PWO "m-Assist" ontwikkelingsfase 3: finale gebruikerstesting
512 Grenzeloos. Workshop Willewete
517 Technologie in de thuiszorg: een onderzoek naar het gebruik van assistieve technologie bij personen met lichte tot matige dementie
521 How can Spaced Repetition Software improve pupils' memory and processing?
524 Opstarten en toepassen van een tuinwerking als therapeutisch medium bij gedetineerden. Theorie en praktijk
532 Beeldend woord vs. woordend beeld
536 CLONING OF RING-HYDROXYLATING OXYGENASE GENES AND SCREENING OF BACTERIA FOR PHYTOREMEDIATION
537 Zelfstandig project: internationalisering. Door middel van welke strategieŽn en andere hulpmiddelen kan ik voor een passende aanpak van een les begrijpend lezen zorgen in groep 6/7 van de Sister Magda School in Sint Maarten?
538 NAD HELPT CUPRIAVIDUS METALLIDURANS CH34 OM TOXISCHE METAALIONEN TE NEUTRALISEREN
550 Digital skills bij Coca-Cola Hasselt
553 Zelfstandig project. Ontmaskerd. Workshop Willewete
556 Handleiding mimisch taal leren. Hayya, kom we beginnen er aan!
560 ARTICLE: CAN BACTERIA IN SOIL AND ON TREE LEAVES HELP TO CLEAN AIRBORNE ENVIRONMENTAL POLLUTANTS?
562 Nederlands tijdens de vakantie? Ook voor OKAN!
566 De integratie optimaliseren van een sporter met een verstandelijke beperking die overstapt van een G-sportclub naar een reguliere sportclub in Limburg. Onderzoek naar de noodzaak van een gestructureerd stappenplan
569 Zelfstandig project: taalbeleid basisschool Tuinwijk. Werken aan leesbevordering en leesplezier met aandacht voor muzische vorming
583 Je ziet er bere leuk uit! Hoe een sensibiliseringscampagne het zelfbeeld van een achtjarige kan beÔnvloeden
590 De manipulatie manipuleren. Het gebrek in de fotografie
596 Een tocht door een wereld van inkt. Een lessenreeks over jeugdliteratuur voor leerlingen van de eerste graad B-stroom
601 The Rocket Reporter. Een toegankelijke nieuwsapplicatie voor jongeren
637 Feeling the void©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer